pirmdiena, 2024. gada 6. maijs

Ne tikai pastmarkas../ Nicht nur die Briefmarken..

 Martā uzdāvināju kolēģei, kurai ļoti patīk eži. Un lasīt grāmatas.

Im März habe ich meiner Kollegin geschenkt, sie mag Igel. Und sie liest gern Bücher.
"Gar upi". Turpinu izšūt, iesaistoties krustduriens.lv Otrajā Elpā. Nosacījums - nedēļā izšūt vismaz 200 krustiņus. 5 nedēļās esmu izšuvusi 2980 krustiņus.

"Den Fluss entlang". Ich setze mit Aussticken fort, während des Zweiten Atems im Forum krustduriens.lv. Die Bedingung - jede Woche wenigstens 200 Kreuzstiche aussticken. In 5 Wochen habe ich 2980.

Salīdzināšanai  - pirms 5 nedēļām.
Zum Vergleich - das Bild vor 5 Wochen.
Tā izskatīsies rezultāts. Kaut kad. 
So wird das Ergebnis sein. Irgendwann.

Pastmarku gads: gliemežu pasts 19/2024/ Briefmarkenjahr: Schneckenpost 19/2024

Pasta lietas man ir diezgan tuvas, jo man ir vairāki vēstuļdraugi dažādās pasaules valstīs. Pārzinu marku vērtības, esmu ievērojusi, cik ātri vai ilgi vēstule ceļo no vienas vai otras valsts, vai aizceļo neceļos, bet atrod adresātu, bet diemžēl ir bijuši gadījumi, kad nē. Sarakstoties ar Vācijas vēstuļdraugiem, pārsvarā draudzenēm, esmu iemācījusies šo izteicienu  - gliemežu pasts. Schneckenpost. Jā, dažkārt vēstules ceļo ilgi. Šodien šis izteiciens tiek izmantots arī pozitīvā nozīmē, kā pasta sūtījums, pretstatā e-pastam. Latviski neesmu dzirdējusi, ka šādi sauktu ilgi piegādātu pastu, bet gan teiktu, izskatās, ka tā vēstule ir nākusi kājām.

Die Postsachen sind mir ganz bekannt, weil ich mehrere Briefreunde in verschieden Länder habe. Ich kenne gut die Briefmarkennominalwerte aus, ich habe bemerkt, wie schnell oder wie lange die Briefe von einem oder anderem Land reisen, oder manchmal die falsche Wege nehmen und dann den Empfänger doch finden, aber sind auch leider Fälle gewesen, wenn auch nicht. Im Briefwechsel mit meinen deutschen Brieffreunden, meistens Brieffreundinnen, habe ich dieses Wort "die Schneckenpost" gelernt. Ja, manchmal reisen die Briefe sehr lange. Heutzutage wird auch das Wort positiv verwendet, wenn es als Antonym für das Wort E-Mail verwendet wird, als einfache Post. Lettisch wird solches Wort für lange gelieferte Post nicht verwendet, man würde sagen: "Es sieht so aus, dass der Brief zu Fuß gegangen wäre."

Šeit mans variants. Un kādi citām, paskatīsimies pie Zuzannas!

Hier also meine Variante. Und welche den Anderen, schauen wir bei Susanne!

Pastmarku gads: lauku māja 18/2024/ Briefmarkenjahr: Dorfhaus 18/2024

Mana dzīvesvieta ir māja laukos, ciematā. Bet savus pirmos soļus spēru vecvecāku zemnieku mājā, viensētā, kas atradās 7 km no pagasta centra. Jā, mājas vairs nav. 70.gadu sākumā, kad viensētas tika iznīcinātas, īstenojot meliorācijas plānus, arī mūsu ģimenes māja tika nojaukta, arī ciemata centrā tika celta jau jauna māja. Mājas vieta vēl ir, jo tā atrodas nelielā mežā, tur joprojām vēl stāv pamatīga laukakmeņu kūts.

Šīs nedēļas pastmarku tēmā parādīšu mūsu vecvecāku lauku mājas logus. Sešu rūšu logs no mājas labu laiku bija logs mūsu vējtverī. Otrais ir viens no kūts logiem. Logu rāmji ir brūnā krāsā, toreiz tie tika noklāti ar lineļļas pernicu.

Mein Wohnort ist ein Haus auf dem Lande, im Dorf. Aber meine ersten Schritte habe ich im Bauernhaus von meinen Großeltern gemacht, das war ein Einzelhof, wie das für die Bauern hier üblich war, 7 km vom Dorfzentrum entfernt. Ja, das Haus gibt es nicht mehr. Anfang der 70.Jahre, als in Lettland wegen der Sowjetpolitik die Einzelhöfe vernichtet wurden, um die großen Meliorationspläne zu verwirklichen, wurde unser Familienhaus abgerissen, auch im Dorfzentrum wurde schon ein neues Haus gebaut. Der Hausort ist noch, weil das Haus in einem kleinen Wald stand, immer noch steht da ein gründlicher Stall aus Feldsteinen.

Zum Thema dieser Woche zeige ich die Fenster. Der Sechsscheibenfenster vom Haus war eine Weile noch das Fenster in unserem Windfang. Das zweite ist das Fenster wie im Stall. Die Fensterscheiben sind braun, damals wurden sie mit Leinöllack gefirnisst.

Kādas vēl lauku mājas tiek rādītas pie Zuzannas?

Welche Dorfhäuser werden noch bei Susanne gezeigt?

pirmdiena, 2024. gada 22. aprīlis

Pastmarku gads: laika jautājums 17/24/ Das Briefmarkenjahr: die Frage der Zeit 17/24


Kādas laika jautājuma atbildes vēl ir dotas, skatieties pie Zuzannas

Welche Antworten auf die Frage der Zeit sind noch gegeben, schaut bei Susanne.

svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Pastmarku gads: puķu dārzs 16/24/ Briefmarkenjahr: Blumengarten 16/24

Mans puķu dārzs. Mein Blumengarten.
Iedvesmas ziedi no mana puķu dārza, kur pirmie ziedi izbaudīja +23 grādus, bet tagad cīnās ar aukstumu un sniegu.
Die Anregungsblumen aus meinem Blumengarten, wo die ersten Blüten +23 Grad genossen haben, jetzt aber kämpfen mit der Kälte und Schnee.


Kādi puķudārzi ir citām, to var redzēt pie Zuzannas
 Welche Blumengarten andere haben, das kann man bei Susanne sehen.

Pastmarku gads: konfekte 15/24/ Briefmarkenjahr: Bonbon 15/24

 Ledene "Bārbele". Viena no nedaudzajām, kas bija nopērkamas manā bērnībā. Papīrītis nav gluži tāds kā toreiz. Mūsdienās krāsaināks.

Der Bonbon "Berberitze". Eine von wenigen, die in meiner Kindheit zu kaufen waren. Das Einwickelpapier nicht ganz wie damals. Heutzutage ist es bunter.


Kādas konfektes vēl Zuzannas konfekšu traukā? Welche Bonbons noch in der Bonbondose bei Susanne?

sestdiena, 2024. gada 6. aprīlis

Pastmarku gads: ar adatu un diegu 14/24/ Briefmarkenjahr: Mit Nadel&Faden 14/24

 Kā tad īpaši izveidot šīs tēmas pastmarku, ja visas iepriekšējās jau ir veidotas ar adatu un diegu? 

Wie kann ich denn besonders die Briefmarke von diesem Thema gestalten, wenn ich schon alle vorigen mit Nadel un Faden gestaltet habe?


Manas pastmarkas šonedēļ vēstī stāstu par to, ka senos laikos vēstis, vēlējumi, aizsardzība tika izšūti, izausti un ieadīti ar rakstiem. Man ir četras pastmarkas ar latviešu etnogrāfiskajām zīmēm. Skujiņa, Jumis, zalktis un divkāršais krustiņš.

Meine Briefmarken erzählen in dieser Woche darüber, wie in alten Zeiten die Nachrichten, Wünsche, Schutzeichen mit Mustern ausgestickt, gewebt und gestrickt wurden. Ich habe die Briefmarken mit lettischen ethnographischen Zeichen. Nadelmuster (anderswo Fischgrätenmuster), Doppelzeichen (z.b. Doppelähre), Ringelnatter und Doppelkreuzchen.

Un tagad es paskatīšos pie Zuzannas. Und jetzt schaue ich bei Susanne.

Pastmarku gads: karalisks 13/24/ Das Briefmarkenjahr: königlich 13-24


Karalisks man saistījās ar kroni. Protams, ir daudz citu karalisku atribūtu. Pastmarka ir lielāka par parastu pastmarku. Nu jā, tēma arī liela.

Motīvs no senāka Aennes Burdas speciālizdevuma "Krustdūriens". Un kā zināms, Aenne Burda bija savas jomas karaliene.

Königlich verband ich mich mit der Krone. Natürlich, es gibt noch viele andere königliche Attribute. Die Briefmarke ist größer als eine gewöhnliche Briefmarke. Na ja, das Thema ist ja auch groß.

Motiv aus einem Spezialmagazin "Kreuzstich" von Aenne Burda. Und wie wir wissen, Aenne Burda war Königin in ihrem Bereich.

Pievienošu savu pastmarku pie pārējām Zuzannas kolekcijā.

Jetzt füge ich meine Briefmarke zu anderen in der Sammlung von Susanne.

pirmdiena, 2024. gada 18. marts

Pastmarku gads: vilna 12/24/ Das Briefmarkenjahr: Wolle 12/24

Dod, Dieviņi, mīļā Māra,   
Man trejādas avitiņas!   
Mellu, baltu pūrā liku   
Pelēko mugurā.

Dziedi, dziedi, ganu meita,   
Lai aug baltas avitiņas; 
Ja tu labi nedziedāsi,   
Tad augs rudas, puspelēkas.

Augat man baltas aitas     
Pelēkām kājiņām;   
Audīš' baltas villainītes     
Pelēkām kantiņām.

Kupla mana aitiņa, 
Pods mugurā,   
Pods mugurā, 
Puspods astē.

Aitiņ, mana sīksprodzīte 
Nelec mēļu dārziņāi; 
Mēļu puķei sīva lapa 
Kož tavāi kājiņā.

Die lettischen Dainas (Latvju dainas) (kleine vierzeilige Volkslieder, sind ein unendlich reicher kultureller Schatz, in dem sich über Jahrhunderte Wissen und Informationen zum Leben, Glauben und zu tradierten Gebräuchen erhalten haben. Mehr Kultūras kanons) erzählen über die Schafrassen, wie sie aussehen, welche Handarbeiten aus welcher Wolle gemacht wurden, wieviel Wolle bekam von einem Schaf. Im kalten Winter war von großer Bedeutung die gestrickten und gewebten Kleidungsstücke. Die gemusterten Fäustlinge mit ethnographischen Mustern haben auch symbolische Bedeutung .


Manas mammas februārī adītie dūraiņi.
Diese Fäustlinge hat meine Mutter im Februar gestrickt.
Eju pie Zuzannas skatīties un parādīt savu pastmarku. Ich gehe zur Susanne, um andere Briefmarken anzuschauen und meine zu zeigen.

Papildinu šo ziņu ar pastmarku no mājdzīvnieku sērijas. Šāds nomināls der sūtīšanai uz Vāciju. 
Eine Zugabe dieser Post mit einer echten Briefmarke aus der Serie mit Haustieren. Der Nominalwert passt für einen Brief nach Deutschland.

svētdiena, 2024. gada 17. marts

Pastmarku gads: matemātika 11/24/ Briefmarkenjahr: Mathematik 11/24

 Jā, matemātika. Daudz nekomentēšu. Pirmā pastmarka ir saistīta ar labi zināmo A. Mielava dziesmu "Nedalāmā".

Divreiz divi - četri, Trīsreiz divi - seši...Es tam visam ticēju,Kamēr bijām sveši.

Tagad divreiz divasAcis - tas ir skatiens,Divreiz divas rokas -Glāstu ceļš caur matiem.

Mīlestība nedalās,Dali kā tev gribas.Divi sadalot ar divi,Paliec vientulībā.

..

Ja, Mathematik. Ich will nicht viel kommentieren. Die erste Briefmarke ist als Illustration zum Lied "Die Unteilbare" von A. Mielavs.

Zwei mal zwei ist vier,
Drei mal drei - sechs...   
Ich habe dem Allen geglaubt, 
Da waren wir noch fremd.

Jetzt sind zwei mal zwei
Augen ein Blick,    
Zwei mal zwei Hände - 
Ein Zärtlichkeitsweg durch die Haare.

Die Liebe teilt sich nicht, 
Teile wie du willst. 
Dividiere zwei mit zwei, 
Und bleibst du allein.

..

 

Reizināšanas tabula. Einmaleins.

Un foto no manas skolas laika burtnīcas vāka. Und ein Bild vom Matheheftdeckel meiner Schulzeit.

Matemātikas pastmarkas pie Zuzannas. Mathematik Briefmarken bei Susanne.

Pastmarku gads: grafiti 4/24/ Briefmarkenjahr: Graffiti 4/24

 4.nedēļas tēmai man vajadzēja nedaudz vairāk laika - idejas attīstīšanai, izšūšanai gan vairs ne tik daudz. Pastmarka ir nedaudz lielāka kā parasta pastmarka. Bet arī grafiti zīmējumi ir lielāki, ņemot vērā virsmu izmērus, kur tie tiek zīmēti, vai ne?!

Burts no http://www.hancockshouseofhappy.com shēmas.

Für das Thema der 4. Woche brauchte ich ein bisschen mehr Zeit - für die Ideeentwicklung, aber für das Aussticken dann nicht so viel. Die Briefmarke ist etwas größer als eine gewöhnliche. Aber auch die Graffiti Zeichnungen sind ja auch größer, wenn man an die Größe der Oberfläche denkt, worauf sie aufgesprüht werden, nicht wahr?!

Die Buchstabe aus einer Schema aus http://www.hancockshouseofhappy.com.


Kā šī tēma tika attīstīta citās pastmarkās, skatieties pie Zuzannas.
Wie das Thema in anderen Briefmarken entwickelt wurde, schaut bei Susanne an.

svētdiena, 2024. gada 10. marts

Pastmarku gads: kolibri 10/24/ Briefmarkenjahr: Kolibri 10/24

 Oho, nodomāju, kad izlasīju šīs nedēļas tēmu. Bet tad atradu pavisam mazu shēmu (Jenny Rasmussen dizains). Es izšuvu tikai tās daļu ar putniņu. Uz pastmarkas tas ir tikai divreiz mazāks kā dzīvē.

Oho, habe ich gedacht, als ich das Thema dieser Woche las. Aber ich habe dann ganz kleines Schema (Design Jenny Rasmussen) gefunden. Ich habe nur den Teil mit dem Vogel ausgestickt. Auf der Briefmarke ist der Vogel nur zweimal kleiner als im Leben.

Kad biju nofotografējusi savu pastmarku, šķirstīju nesen nopirktās grāmatas par mākslu. Un kas tad te? Frīdas Kalo pašportrets ar ērkšķu rotu un kolibri. Šajā gleznā ir vairāki simboli, kas ir arī analizēti. Kolibri nereti simbolizē panākumus mīlestībā, bet putnā var arī iemiesoties acteku kara dievs. 
Als ich meine Briefmarke fotografiert habe, blätterte ich in neulich gekauften Büchern über Kunst. Und was denn hier? Das Selbstbild mit Dornenschmuck und Kolibri von Frida Khalo. Im Bild sind mehrere Symbole, die auch analysiert sind. Der Kolibri symbolisiert öfters den Erfolg in der Liebe, aber im Vogel kann auch den Kriegsgott von Azteken sich verkörpern.

Kā mazie putniņi ir atlidojuši uz citām pastmarkām, skatieties pie Zuzannas! Šoreiz līdz savas pastmarkas izšūšanai neskatījos, lai neietekmētos.
Wie die kleinen Vogel auf anderen Briefmarken geflogen sind, schaut bei Susanne! Diesmal, bis meine Briefmarke fertig war, habe ich andere nicht angeschaut, um nicht beeinflusst zu sein. 

Pastmarku gads: savāda cepure/hūte 09/24 / Briefmarkenjahr: ein seltsamer Hut 09/24

Pagājušajā nedēļā bija jāizdod pastmarka ar savādu cepuri (hūti). Idejiski jau man tā bija, praktiski gatava tapa šonedēļ. Laiks gan nebija īsti ziemīgs sniega ziņā, bet mīnusi pieturējās gan. Man šķiet, ka savāda cepure ir sniegavīram, īstam ziemas simbolam. Kam gan vēl atradīsiet spaini galvā?! Motīva ideja no interneta, bet mans dizains.

In der vorigen Woche sollte die Briefmarke mit einer seltsamen Hute ausgegeben sein. Idee hatte ich schon, praktisch war die Briefmarke in dieser Woche fertig. Das Wetter war nicht so ganz winterlich, es gab keinen Schnee, aber minus Grad gibt es noch bis heute. Ich denke, dass ein seltsamer Hut der Schneemann hat - ein echter Wintersymbol. Wer hat noch einen Eimer auf dem Kopf?! Motividee aus dem Internet, aber mein Design.

Apskatieties pārējās savādās cepures pie Zuzannas. Schaut andere seltsame Hüte bei Susanne.


Pastmarku gads: mīlestības vēstule 07/24/ Briefmarkenjahr 07/24

Atgriežos gada 7.nedēļā ar Valentīna dienu tās vidū. Lūk, tāda mana pastmarka "Mīlestības vēstule". Motīvs no interneta krājumiem.

Ich kehre in die 7. Woche des Jahres zurück, da war der Valentinstag in der Mitte. So ist meine Briefmarke "Liebesbrief". Motiv aus Internet.

Bet rozītes sev mīļajai Sieviešu dienā.
Aber Röschen für mich Liebe zum Frauentag.

Kādas pastmarkas par šo tēmu tapušas vēl, skatieties pie Zuzannas
Welche noch Briefmarken zu diesem Thema entstanden sind, schaut bei Susanne.

svētdiena, 2024. gada 25. februāris

Ziemas mirkļi - Februāris/ Wintermomente - Februar

 Kaut kas notiek arī līdzās pastmarku "ražošanai". Etwas passiert auch neben dem Briefmarken"herstellen".

Apsveikuma kartīte mūsu deviņgadniekam. Margaret Sherry dizains. Cipars no kāda Adventes kalendāra motīviem.

Die Grußkarte an unserem neunjährigen Geburtstagskind. Design von Margaret Sherry. Die Ziffer von einem Adventskalendermotiv.

Kamēr vēl hiacinte nezied, uztaisīju konfekšu ziedu. Tā iesaiņoju dāvaniņu kolēģei vārda dienā. 
Bis die Hyazinthe aufblüht, habe ich eine Pralinenblüte gemacht. So habe ich das Namenstaggeschenk an die Kollegin eingepackt.
Pagājušajā svētdienā krustduriens.lv meitenes tikāmies ziemas tusiņā.
Am vorigen Sonntag haben wir - die Mädchen vom krustduriens.lv (Kreuzstichforum) im Wintertreffen getroffen.
Ne tikai krustdūriena darbi top. Arī adījumi, tamborējumi un ādas apdruka. Šoreiz mēs sarīkojām arī izlozi.
Nicht nur die Kreuzsticharbeiten werden gemacht. Auch Strick- und Häkelarbeiten, auch Lederbedrucken. Diesmal haben wir auch eine Verlosung organisiert.

In meinem Los war ein Ausstickenset und in Pastelltönen bedruckter Ausstickenstoff.
Manā izlozētajā dāvanā bija izšūšanas komplekts un pasteļtoņos apdrukāts audums.


Šīs bildes ir vēl no janvāra. Krustojums ar kaķa, stirnas un cilvēka pēdām. Šobrīd sniega gandrīz vairs nav. Šodien pat atklāju velosezonu.
Dieses Foto noch vom Januar. Die Kreuzung von Katze-, Reh- und Menschenspuren. Hier gibt es fast keinen Schnee. Was für Ende Februar ja eher ungewöhnlich ist. Heute habe die Fahrzeit mit dem Fahrrad begonnen.
4.februārī bija sniega krusa - tas ir mans apzīmējums, bet meteorologi teiktu sniega granulas vai sniega graudi. 
Am 4.Februar gab es Schneehagel - das ist meine Bezeichnung, die Meteorologen würden es Schneegranulat oder Schneekörner nennen.

Visus gadalaikus var aplūkot Rutas Štelmaheres gleznu izstādē "Laika faktūras" Jēkabpils Tautas namā. No 8.marta izstāde būs aplūkojama Aizkrauklē. Šeit dažas gleznas. Lai faktūras varētu labāk redzēt, labāk doties uz izstādi.
Alle Jahreszeiten kann man in der Ausstellung "Die Zeitreliefe" von Ruta Štelmahere sehen. Um die Reliefe besser zu sehen, wichtig ist sie in der Wirklichkeit in der Ausstellung zu sehen.Pastmarku gads: punktu pēc punkta(08/24)/ Briefmarkenjahr: Punkt für Punkt (08/24)

Par šo tēmu es zināju, ka gribēšu izšūt mezgliņdūrienus. Bet ko un kā? Paskatījos jau gatavās pastmarkas. Zuzannas pastmarkas mani iedvesmoja, taču sākotnēji bez konkrēta plāna. Tad mani pagājušās svētdienas vakarā, kad atgriezos no rokdarbnieču tusiņa, iedvesmoja īstie zvaigznāji. Kas bija interesanti, ka izgaismojās šur tur daži, blakusesošās zvaigznes nespīdēja, tikai tie atsevišķie zvaigznāji.

Mezgliņus ar zeltīto diegu nav nemaz tik vienkārši izveidot.

Über die Punkte wußte ich von Anfang an, dass ich sie mit Knotenstich aussticke. Aber was und wie? Ich habe schon die fertigen Briefmarken angeschaut. Die Briefmarken von Susanne haben mich inspiriert, aber ohne konkreten Plan. Dann haben mich, als ich am vorigen Sonntagsabend vom Handarbeiterinnentreffen zurückkehrte, die echten Sternenbilder inspiriert. Das verstand ich, als ich nochmals die fertigen Briefmarken anschaute. Was war aber im Himmel interessant, dass nur einzelne Sternenbilder zu sehen waren, die umgebenden leuchteten nicht, nur hier und da Einzelne.

Die Knotenstiche mit dem goldigen Garn kann man so nicht ganz einfach bilden.

Lielie Greizie rati jeb Lielais Lācis - Ursa Major - der Große Bär; der Große Wagen
Kasiopeja - Cassiopeia - Kasiopää
Gulbis - Cygnus - Schwan-Sternbild
Šīs nedaudz ar zvaigžņu spīdumu. Diese ein bisschen mit Sternenglanz.