trešdiena, 2020. gada 13. maijs

Jauns sākums/ Ein neuer Beginn

 Lai arī, strādājot no mājām, darba slodze ir liela, gribējās kaut ko atslodzei. Sapratu, ka gribētu kaut ko izšūt. Nu tad tiek atvērti seni vēlmju saraksti jeb, meklējot citu motīvu, ieraudzīti seni vēlmju attēli. Audums bija sagādāts, diedziņi arī gandrīz visi bija, daži tika iegādāti. Un darbs var sākties.
Lai arī šonedēļ bija jāatgriežas ziemā, es, šujot savu magoni, domāšu par karstām vasaras dienām.
Obwohl es in der Homeoffice sehr viel Arbeit gibt, möchte ich etwas zur Entlastung machen. Ich wollte unbedingt etwas aussticken. Dann werden die alten Wünschlisten geöffnet, oder bei der Suche eines Motivs die alten Wünschmotive erblickt. Den Stoff war schon früher besorgt, die Garne auch fast alle waren da, nur einige musste ich kaufen. Und die Arbeit kann beginnen. Obwohl diese Woche uns in den Winter zurückwarf (7 cm Schnee, Nordwind, Frost, zum Glück nur -1 Grad), beim Aussticken denke ich an heiße Sommertage.
 Sākums. Der Beginn.
Šādam jābūt rezultātam. So soll das Ergebnis sein. 
Magone, dizainere Maria Dias, Aida 14, lins, 120x120 krustiņi, 22x22 cm, 20 DMC diegu toņi, krustiņi ar 3 diedziņiem, pērlītes(par tā es domāšu un gādāšu šūšanas gaitā!?), žurnāls Višivaju krestikom, 2008, Nr.12, novembris
Der Klatschmohn. Designerin Maria Dias, Aida 14, Leinen, 120x120 Kreuzstiche, 22x22 cm, 20 DMC Garne, Kreuzstiche mit 3 Garnen, Beads( darüber denke ich später und besorge sie im Laufe der Arbeit), Magazin Vishivaju krestikom, 2008, Nr.12, November
Pirmās nedēļas rezultāts 825 krustiņi. Saskatīts, jo iesaistījos arī krustduriens,lv Otrās Elpas projektā, lai arī tikai no 6.projekta nedēļas. Bet kopā ir jautrāk.
Das Ergebnis der ersten Woche - 825 Kreuzstiche. Gezählt, weil ich auch am Projekt Der zweite Atem teilnehme auf krustduriens.lv, obwohl nur von der 6. Woche. Aber zusammen geht es auch interessanter.
*******
Nākamais izšūšanas darbs, kam viss sagādāts un sākums ieplānots šonedēļ,  saistīts ar šo attēlu.
Jaunas tulpītes manā puķu dārziņā, izņemot saldējuma bumbiņu.
Die nächte Ausstickarbeit, für die schon alles besorgt ist und deren Beginn für diese Woche geplant ist, ist mit diesem Foto verbunden.
Neue Tulpensorten in meinem Blumengarten, außer dem Eiskugel.