pirmdiena, 2015. gada 30. marts

Ü ir klāt/ Ü ist da!

 Jau pagājušajā piektdienā saņēmu trešā burta Ü kartiņu. Paldies Sandrai par dzīvespriecīgo ziediņu burtu!
Schon am vorigen Freitag bekam ich die dritte Buchstabenkarte. Danke, Sandra, für lebendigen Blümchenbuchstaben Ü!
Te jau var sākt lēnām lasīt vārdu. Sabines F, mans R, Sandras Ü. Hier kann man schon lansam mit dem Lesen des Wortes beginnen. F von Sabine, R von mir, Ü von Sandra

Satiec savu meistaru/ Triff deinen Meister

Piektdienu pavadīju kaimiņpagasta kultūras namā. Tur, Mežārē, varēja darboties "Satiec savu meistaru" darbnīcās, kas notika "Eiropas prasmju dienas" ietvaros
Den Freitag habe ich im Kulturhaus vom Nachbardorf verbracht. Dort konnte man an Werkstätten von dem Projekt "Triff deinen Meister" teilnehmen, dass in Rahmen von "Europäischen Handwerkskönnentagen" stattfand.
Šādi izrotāts bija kultūras nama foajē. So war der Eingansbereich im Kulturhaus geschmückt.
Pirmā bija Lieldienu rotājumu gatavošanas darbnīca. Die erste Werkstatt - Osterschmuck machen.

Kad Mežāres skolas bērni jau bija apguvuši šo prasmi, arī es uztaisīju savu saulīti.
Als die Schulkinder das gelernt haben, machte ich auch mein Sönnlein.


Otrā darbnīca - Atašienes etnogrāfiskā grupa "Vīraksne" mācīja Lieldienu dziesmas, ticējumus un rotaļas.
In der zweiten Werkstatt hat die ethnografische Gruppe die Osterlieder, Volksglauben und Spiele gelehrt.
Kultūras nama vadītāja sagaida folkloras sievas ar veselību pūpolu pērienu. Die Leiterin des Kulturhauses hat gastlich die Folklörefrauen mit einem gesunden Prügel(symbolischen) aufgenommen.(Das ist die Tradition am Palmensonntag.)
Skan priecīgās un arī domīgās Lieldienu dziesmas. Die Frauen singen die frohen und nachdenklichen Osterlieder.
Bērni mācās rotaļas, Die Kinder lernen die Spiele
ripina olas, rollen die Eier.
Trešajā darbnīcā bija iespēja iepazīties ar Brother šujmašīnām un arī ar tām pašūt.
In der dritten Wekstatt konnte man die Brother Nähmaschinen kennen lernen und auch etwas damit nähen.

Un tad jau bija jādodas uz ceturto darbnīcu - tautiskā krekla piegriešana un šūšana. Ja ar šo darbu mēs būtu sākušas no rīta, tad izmantojušas Brother, tad uz vakaru jau krekli būtu varbūt gatavi. Bet arī iesāktais ir daudz. Man gan ir tautiskais krekls, ko es esmu sašuvusi un izšuvusi pirms gandrīz 25(!) gadiem. Bet gribējās jau jaunu, un nu tāda iespēja radās.
Und dann begann die vierteWerkstatt - das Zuschneiden und Nähen von der Volkstrachtbluse. Wenn wir mit Zuschneiden begonnen hätten, dann weiter mit Brother Nähmaschine genäht, dann wäre die Bluse bis zum Abend vielleicht fertig. Aber so viel wir gemacht haben war auch gut. Ich habe schon die Bluse zur Volkstracht, die ich vor fast 25(!) genäht habe. Aber ich möchte eine neue haben, und so bekam ich solche Möglichkeit, eine neue zu nähen, ja und das wollte ich selbst machen.
Darbnīcas vadītāja Aina Ļebedeva. Die Werkstattleiterin.


Tautisko kreklu izstāde no Jēkabpils vēstures muzeja fondiem. Die Ausstellung von Volkstrachenhemden aus dem Museum.

Vidusdaugavas televīzijas sižets par pasākumu. Ein Video des regionalen Fernsehens über die Veranstaltung.
*******
Izstāžu zālē apskatījos karikatūru izstādi.
Im Ausstellungsraum habe ich die Karikaturenausstelung "Lächle mal!" angeschaut.


piektdiena, 2015. gada 27. marts

Manas R kartiņas/ Meine R Karten

projektā "Burtu vēstules".
Piesakoties dalībai šajā projektā, mana galvā virmoja domas par sniegpulksteņiem. Varbūt tāpēc, ka es tik ļoti gaidīju šos pirmos pavasara ziediņus, bet tiem, vismaz pie manas mājas, bija grūti izaugt un izplaukt bez sniega(man tā liekas, ka tiem vajadzēja sniegu). Tad nu man bija sniegpulksteņu plaucēšana uz kartiņām. Tas bija mans mēģinājums darboties ar akvareļzīmuļiem. Es ļoti labi apzinos, ka gribēšana man ir lielāka, ka varēšana(lasi: talants zīmēt), bet man tā gribējās izpausties.
im Projekt "Buchstaben-Briefe".
Als ich zum Projekt angemeldet hatte, haben in meinem Kopf die Gedanken um die Schneeglöckchen geflimmert. Vielleicht deshalb, weil ich so sehr auf diese ersten Frühlingsblümchen wartete, aber sie, zumindest bei meinem Haus, hatten ohne Schnee die Probleme zu wachsen und erblühen(ich habe  so gedacht, dass sie den Schnee brauchten). So ließ ich die Schneeglöckchen auf den Karten aufblühen. Das war mein Versuch mit den Aquarellstiften zu zeichnen. Ich bin mich damit ganz klar bewusst, dass mein Wille größer als mein Können(lies: Fähigkeit) ist, aber ich möchte mich so äußern. 
Skice, mēģinājums, 
Die Skizze, der Versuch,
galarezultāts.
das Endergebnis.
Arī aploksnēm tika akvareļzīmuļu pieskāriens
Auch die Briefumschläge bekamen die Berührung vom Aquarellstift
un pēc tam arī manu sniegpulksteņu zīmodziņu piespiedieni.
und danach auch die Drücke von meinen Schneeglöckchenstempeln.
*******
Vēl pēc nedēļas biju uz sniegpulksteņu viļņa, un tapa apsveikuma kartiņa un aizceļoja tālu uz austrumiem.
In einer Woche war ich noch auf der Schneeglöckchenwelle und so habe ich eine Glückwunschkarte gezeichnet, und sie hat weit Richtung Osten in den Weg sich begeben.
*******

*******
Esmu saņēmusi jau kartiņu ar Ü burtu no Sandras. bet to parādīšu nākamnedēļ, kad būs tā nedēļa.
Un vēl - šodien piedalījos Eiropas projekta "Satiec savu meistaru" darbnīcās. Par to nākamajā ziņā.
Ich habe auch die Ü Karte von Sandra bekommen, aber die zeige ich in der kommenden Woche, wann die Zeit dieser Karte ist. 
Und noch - heute habe ich an den Workshops vom Europaprojekt "Triff deinen Meister" teilgenommen. Darüber poste ich im nächsten Post.

otrdiena, 2015. gada 24. marts

Rose of Jericho aproces/ Handstulpen

Kad pie Anett viņas blogā Fadenstille ieraudzīju aproces/ pulsa sildītājus/ uzrocīšus(vai kā nu tos latviski pareizi sauc) un saglabāju piedāvāto aprakstu, vēl nezināju, kad tādus adīšu, bet man tie iepatikās. Un nemaz tik ilgi apraksts nebija jāglabā, jo nopirku jaunu pavasara jaku ar 3/4 piedurknēm, kurai prasījās šādas aproces. Te lūk tās ir. Gaidu siltāku laiku, lai var saposties ar jauno jaciņu un aprocītēm un doties pavasarī :)
Dzija: London 80, 80% vilna, 20% akrils.
Anett, paldies par aprakstu!
Als  ich bei Anett in ihrem Blog Fadenstille die Handstulpen erblickte und die Anleitung gespeichert habe, wusste ich noch nicht, wenn ich sie stricken werde, aber sie gefielen mir sehr. Und so lange brauchte die Anleitung nicht warten, weil ich eine neue Jacke mit 3/4 Ärmel gekauft habe, zu der solche Handstulpen sehr passten. Hier sind sie. Ich warte auf wärmere Tage, damit ich neue Jacke und die Handstulpen anziehen kann und ich mich in den Frühling begeben kann.
Garn: London 80, 80% Wolle, 20% Polyacryl
Anett, Danke für die Anleitung!

pirmdiena, 2015. gada 23. marts

Burtu vēstules ir ceļā/ Die Buchstaben - Briefe sind unterwegs


Vēstules pirms izsūtīšanas. Kādas kartiņas ir iekšā, to parādīšu nedēļas nogalē, kad vēstules būs sasniegušas adresātes.
Die Briefe vor dem Absenden. Wie sehen die Karten aus, zeige ich am Wochenende, wenn die Briefe die Empfängerinnen erreichen.

svētdiena, 2015. gada 22. marts

"Otrā Elpa" - izskaņa un projekti/ "Zweiter Atem" - Ausklang und Projekte

 Peonijas vēl mitras uz auklas. Die Pfingstrosen noch nass auf der Leine.
 Te jau izgludinātas. Hier - schon gebügelt.
Pēdējā šūtā daļa. Der letzte gestickte Teil.
Tagad man jādodas piemērota rāmja meklējumos.
Projekts ir beidzies, lai dzīvo jauns projekts. Un par to jūs šeit noteikti varēsiet izlasīt.
Jetzt muss ich auf die Rahmensuche sich begeben.
Das Projekt ist zu Ende, es lebe ein neues Projekt. Und darüber werden sie hier bestimmt lesen.
*******
Zaru raksti jumta līniju burtnīcā. Atgriezusies ziema jau otrajā pavasara dienā.
Die Zweigenschrifte im Dachlinienheft. Der Winter ist schon am zweiten Tag des Frühlings zurückgekehrt.
Ceriņu pumpuri ir gatavi. Die Fliederknospen sind bereit.
Ar šo foto došos uz Augen-blick blogu pie Lottas, lai piedalītos fotoprojektā "Bunt ist die Welt". Šīs svētdienas tēma "Ir pavasaris. Daba mostas". Bet augšējais attēls atbilst iepriekšējās svētdienas tēmai "No apakšas uz augšu". Fotografējot nezināju par šo projektu, bet, pastaigājot pa projekta "Burtu vēstules" blogiem un nogriežoties uz citām taciņām, tur nokļuvu.
Mit diesem Foto gehe ich zum Blog Augen-blick bei Lotta, um am Fotoprojekt "Bunt ist die Welt" teilzunehmen. Das Thema von diesem Sonntag ist "Es ist Frühling. Die Natur erwacht". Aber das obere Bild passt zum Thema des vorigen Sonntags "Von unten nach oben".  Als ich die Fotos aufgenommen habe, wusste ich über dieses Projekt nicht, aber ich machte einen Spaziergang durch die Blogs, die am Buchstaben-Briefe Projekt teilnehmen und ich habe auch in andere Blogs eingebogen, so gelang ich bei Lotta.

otrdiena, 2015. gada 17. marts

Projekts Pavasara pasts 2015: Burtu vēstules/ Projekt Frühlingspost 2015: Buchstaben-Briefe

Kā jau stāstīju, esmu iesaistījusies Mihaeles izsludinātajā projektā Burtu vēstules. Vairākas astoņu dalībnieku grupas raksta vārdu FRÜHLING(PAVASARIS), katra kartiņu ar vienu konkrētu burtu. Kartiņa var būt jebkurā tehnikā, galvenais - autordarbs, sava skice, savs roku darbs. Arī aploksnei ir jābūt skaisti noformētai.
Sākas aizraujošs piedzīvojums astoņu nedēļu garumā!
Savas izveidotās kartiņas parādīšu sava burta nedēļā. 
Bet šodien es saņēmu kartiņu ar burtu F. Paldies Sabine! Tas bija skaists pārsteigums!
Wie ich schon erzählt habe, bin ich im Projekt Buchstaben-Briefe von Michaela eingeschaltet. Mehrere Gruppen mit acht Teilnehmerinnen schreibt das Wort FRÜHLING, jede gestaltet einen Buchstaben des Wortes. Die Karte kann in beliebiger Technik sein, aber nur handgemacht und selbstentworfen. Auch der Umschlag muss schön gestaltet sein.
In dieser Woche beginnt ein spannender achwochiger Erlebnis!
Meine Karten zeige ich in der Woche meines Buchstabens.
Aber heute habe ich die Karte mit dem Buchstaben F bekommen. Danke Sabine! Das war eine schöne Überraschung!svētdiena, 2015. gada 15. marts

Peonijas - 9.nedēļa un../ Pfingstrosen - Woche Nr.9

 Saulītē. In der Sonne.

Nākamā ir pēdējā projekta nedēļa. Ceru, ka darbu pabeigšu. Nebiju gan plānojusi, ka šīm darbam veltīšu visu projekta laiku vai ka to šūšu ilgāk, tā šuvās, apvienojot ar citiem rokdarbiem un visiem pārējiem darbiem. Ja būtu katru nedēļu izšuvusi tik, cik trešajā nedēļā - 1971, tad darbs jau būtu pabeigts. Bet priecāšos, ka to pabeigšu tagad.
Die kommende Woche ist die letzte im Projekt. Ich hoffe, dass ich die Arbeit beende. Ich habe nicht geplant, dass ich dieser Arbeit die ganze Zeit des Projektes widme oder dass ich sie länger aussticke, so lief die Arbeit, zusammen mit anderen Handarbeiten und allen anderen Arbeiten. Wenn ich jede Woche soviel Kreuzstiche gestickt hätte, wie in der dritten Woche -1971, dann wäre schon die Arbeit beendet. Aber ich freue mich, dass ich sie jetzt beende.
*******
 Neliels sveiciens. Dāvaniņā kaut kas dzīves krāsām un garšām.
Ein kleiner Gruß. Im Geschenk etwas für die Lebensfarben und -geschmäcke.
 Šādi noformēju aploksnīti raudzību dāvanai mūsu jaunajam radinieciņam. 
So habe ich den Geschenkumschlag für unseren neuen Familiemitglied gestaltet.

*******

Esmu iesaistījusies jaunā projektā, tā teikt - liekam jaunu bildi iekšā, tas būs projekts Pavasara pasts 2015 - Burtu vēstules pie Mihaelas. Esmu jau sākusi. Vēlme zīmēt varbūt man ir lielāka kā māka, bet ļoti vēlējos piedalīties. Nākamās ziņās -vairāk par šo projektu.
Ich bin in ein neues Projekt eingeschaltet. Das wird das Projekt Frühlingspost 2015: Buchstaben-Briefe bei Michaela sein. Ich habe schon mit Zeichnen begonnen. Der Wunsch zu Zeichnen ist vielleicht größer als das Können, aber ich möchte sehr daran teilnehmen. In nächsten Posts - mehr über dieses Projekt.