svētdiena, 2022. gada 30. janvāris

Mēneša izskaņā/ Im Monatsausklang

Janvāra izskaņā parādīšu kartītes ar Ziemassvētku sveicieniem un visa laba vēlējumiem jaunajā gadā. Ģeogrāfija gana plaša. Eiropu pārstāv sveicieni no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Francijas, Lielbritānijas un Austrijas, bet tālākais ir no Austrālijas. Jums mazs pētnieciskais uzdevums - kura kartīte ir no kuras valsts!
Im Ausklang des Januars zeige ich euch noch die Weihnachts- und Neujahrsgrußkarten. Geographie genug breit. Europa ist mit Grüßen aus Lettland, Estland, Finnland, Deutschland, Frankreich, Großbritanien und Österreich vertreten, die Karte mit dem weitesten Weg ist aus Australien. Ihr habt eine kleine Forschungsaufgabe - welche Karte aus welchem Land ist!
Šī kartīte ar izšūto eglīti ir no vēstuļdraudzenes Lielbritānijā, kas arī ir rokdarbniece.
Diese Karte mit dem ausgestickten Weihnachtsbaum hat mir meine Brieffreundin aus Großbritanien geschickt, sie ist auch Handarbeiterin.
Mans lielākais - galvenais un vienlaicīgi mazākais rokdarbs bija zeķītes un cepurītes steidzīgajiem bērniņiem. Pagājušajā gadā šim darbiņam neatradu laiku un dziju. Tā vismaz gada beigās sagādāju dziju. Un nu janvāra beigās ir 7 pāri zeķīšu un 6 cepurītes. Tad februārī paciņa dosies uz Sirds Siltuma darbnīcu. Ja jūs arī vēlaties iesaistīties, droši apskatieties info mājas lapā vai Facebook lapā un iesaistieties. Izrādās, pagājušajā gadā bija sagādāts mazāk vajadzīgo lietiņu nekā citus gadus.
Meine größte - wichtigste und kleinste zugleich Handarbeit im Januar waren die Söckchen und Mützchen für Frühchen. Im vorigen Jahr fand ich dazu keine Zeit und keinen Garn. So habe ich wenigstens am Jahresende den Garn besorgt. Und am Ende des Januars sind 7 Söckchenpaare und 6 Mützchen fertig. Dann im Februar geht das Päckchen an Sirds Siltuma Darbnīca - Herzenswärmewerkstatt, das Verein, dass alles organisiert.
Un šeit komplektiņi atsevišķi, lai jūs redzētu krāsu pārejas. Es izmantoju četrus Alize BabyWool 50 g kamolīšus - trīs raibus un vienu baltu. Sastāvs -  40% vilna, 40% akrils un 20 % bambusa viskoze.
Und hier die Sets einzeln, um ihr Farbenspiele besser sieht. Ich habe drei bunte Knäuel je 50 g und ein 
weißer verwertet. Alize Baby Wool, 40% Wolle, 40% Polyacryl, 20% Bambusviskose.

Jauns krustdūriena darbiņš. Atkal Round Robin projeks - keksiņi ar glazūru. 

Eine neue Austickarbeit begonnen. Wieder ein Round Robin Projekt - Cupcakes. 

trešdiena, 2022. gada 12. janvāris

Krizantēmas zied/ Die Chrysanthemen blühen

Ziedu kalendāra motīvs (dizainere Ellen Maurer-Stroh) ir pabeigts.
Blumenkalendermotiv von Designeri Ellen Maurer-Stroh ist fertig. 

Astoņu izšuvēju kopīgais darbs ir pabeigts un ceļā pie īpašnieces. Jā, es izšuvu divus motīvus - maijpuķītes un krizantēmas. Šādi kopīgi Round Robin projekti ir aizraujoši - kuru motīvu izšūsi, kurš paliks tev izvēlē, jauna pieredze ar jaunu dizainu. Lai īpašniecei veiklas rokas noformēšanā, lai kā arī viņa ir to plānojusi darīt!
Die gemeinsame Arbeit von acht Ausstickerinnen ist fertig und unterwegs zur Besitzerin. Ja, ich habe zwei Motive ausgestickt - Maiglöckchen und die Chrysanthemen. Solches gemeinsames Round Robin Projekt ist doch spannend - welches Motiv stickst du aus, welches bleibt zur Wahl, eine neue Erfahrung mit dem Design. Ich wünsche der Besitzerin gewandte Hände für die Gestaltung, was auch sie daraus machen will!
*******
Šodienas ziemas pēcpusdiena ar saulrietu un skatu pāri Daugavai uz Jēkabpils pilsētas kreiso pusi.
Heutiger Winternachmittag mit dem Sonnenuntergang und mit dem Blick über den Fluss Daugava auf den limken Stadtteil von Jēkabpils.

svētdiena, 2022. gada 2. janvāris

Turpinu un sāku jaunus darbus/ Ich setze fort und beginne neue Arbeiten

 Jaunajā gadā daudzi darbi tiek turpināti. Arī mans krizantēmu motīvs Round Robin projektam.

Im neuen Jahr werden viele Werke fortgesetzt. Auch mein Round Robin Motiv mit Chrysanthemen.
*******
Gada beigās iesāku darbiņu, ko gribēju paveikt gada laikā, bet dažādi apstākļi to bija kavējuši. Nu bija brīdis tikt mazajā dziju veikaliņā un izraudzīties piemērotus kamoliņus. Un pirmais komplektiņš top. Lasīju ziņu, ka Sirds Siltuma darbnīca un  http://sirdssiltumadarbnica.lv/ šogad slimnīcās steidzīgajiem mazuļiem nogādāja mazāk kā citus gadus cepurītes un zeķītes. Tāpēc priecājos, ka esmu iesākusi šo darbiņu. Lai var papildināt cepurīšu un zeķīšu krājumus. Aicinu arī jūs pievienoties!

Am Jahresende habe ich eine Arbeit begonnen, die ich während des Jahres machen mochte, aber wegen  verschiedenen Umständen habe das leider nicht gemacht. Nun hatte ich die Zeit und Möglichkeit ins kleine Garngeschäft zu gehen und passende Garne auszusuchen. Und so entseht das erste Set. Ich habe gelesen, dass in dem vergangenen Jahr die Sirds Siltuma darbnīca Herzens Wärme Werkstatt http://sirdssiltumadarbnica.lv/ für die Frühchen in die Krankenhäuser weniger als in anderen Jahren die Mützchen und Söckchen bringen konnten. Deshalb freue ich mich, dass ich diese Arbeit begonnen habe. Damit man die Werkstatt die Vorräte vervollständigen kann.