svētdiena, 2012. gada 28. oktobris

No rudens - ziemā/ Vom Herbst - in den Winter
Cītīgi strādājot, kaut kas redzams vairāk. Gandrīz puse darbiņa, nošuvu arī kontūras. 
Trūkst pagaidām vienas krāsas diedziņa, tad augšējā daļa būtu gatava.
Tüchtig gearbeitet, und im Bild ist mehr zu sehen. Fast die Hälfte ist fertig, ich habe auch die Konturen ausgestickt. Mir fehlt noch ein Garn, so wäre das obere Teil ganz fertig.
******
Vasara, rudens, ziema.
Sommer, Herbst, Winter.