svētdiena, 2016. gada 20. novembris

Novembris - svētku mēnesis/ November - der Festmonat

Sveiciens pagājušajos Latvijas svētkos! Lai jaunais gads mums visiem un valstij ir veiksmīgs, drošs un cieņpilns!
Grüße zum vergangenen Geburtstag Lettlands, am 18. November! Das neue Lebensjahr sei für uns allen erfolgreich, sicher und würdevoll!
Arī mana svētku diena ir pagājusi. 
Lai arī te blogā kādu laiku valda klusums, tas nenozīmē, ka arī manā rokdarbošanās lauciņā tas ir tāds pats. Un jaunajā dzīves gadā par iespēju trūkumu sūdzēties nevarēs. Apsveicēji ir parūpējušies par to.
Auch mein Festtag ist vorbei.
Obwohl hier im Blog eine Weile die Stille herrschte, das bedeutet nicht, dass auch in meinem Handarbeitsfeld sie Stille herrscht. Und für das neue Lebensjahr über die Mangel an Möglichkeiten kann ich nicht klagen. Die Begrüßer haben dafür besorgt.
 Rokdarbu iespējas darbiņiem sev un citiem. Alfabēta izšuvums taps mazajiem radiniekiem.
Handarbeitsmöglichkeiten für mich und andere. Das ABC- Ausstickarbeit wird für die kleinen Verwandten entstehen.
 Jaunajā gadā būs jāatvēl laiks arī rakstu darbiem un kaut kam radošākam.
Im neuen Lebensjahr muss ich Zeit Schreibarbeiten widmen und noch für etwas Schöpferisches.
Krāšņie apsveikumi ar laba vēlējumiem.
Die herrlichen Grüßkarten mit guten Wünschen.
 Šie apsveikumi ir visīpašākie, jo tos gatavojuši vismazākie sveicēji. Izspriedām, ka abos ir svētku salūts.
Diese Grüße sind besonders wichtig, weil sie von den kleinsten Begrüßern gemalt wurden. Wir überlegten, dass in beiden der Fastsalut zu sehen ist.
*******
Un te pierādījums, ka rokdarbi nav pamesti novārtā.
Und hier der Beweis, dass die Handarbeiten doch nicht vernachlässigt sind.
 Kārtējais eksperiments, kas ar otro mēģinājumu gan tika izjaukts, toties tagad ir saprotams, kādam ir jābūt īstajam rezultātam. Jo modelim, pēc kura parauga eksperimentēju, bija tikai bilde. Tātad bija jāaprēķina, cik valdziņu, cik centimetru un cik dzijas. Rezultātam noteikti jābūt. 
Noch ein Experiment, das nach dem zweiten Versuch doch aufgetrennt wurde, dafür ist es jetzt klar, wie der Ergebnis sein muss. Weil vom Modell, nach dem ich experimentierte, hatte ich nur das Bild. Also ich musste  berechnen, wieviel Maschen wieviel cm und wieviel Garn brauche ich. Das Resultat wird bestimmt sein.
 Top sniegavīra burtiņš Ziemassvētku noskaņu - Nikolaja zābaciņam. Vecākajam brālītim jau tāds ir. Uzminiet, kāds burtiņš būs jaunākajam?
Hier entsteht der Schneemannbuchstabe für Weihnachtenstimmung - Nikolaustiefel. Das Stiefelchen für den älteren Bruder. Ratet mal, welcher Buchstabe wird für den jüngeren sein?
*******
Pirms kāda laiciņa jau saņēmu šo sūtījumu. Mana vārda māsa Rita   rīkoja izlozi Jardin Prive shēmai. Un es to saņēmu ar maziem jaukiem papildinājumiem, kuri arī noderēs. Un tik jauka pūcīte bija pievienota klāt.
 Bet par pūcītēm man vēl ir cits stāsts, ko ceru pastāstīt vēlāk.
Vor ein paar Wochen habe ich diese Sendung bekommen. Meine Namensschwester Rita hat in ihrem Blog eine Verlosung vom Jardin Prive Motiv gemacht. Und ich habe es mit vielen netten Beilagen bekommen, die ich bestimmt verwende. Und so ein nettes Eulchen war auch beigelegt.
Aber über die Eulen erzähle ich hoffentlich in einem anderen Post.