sestdiena, 2021. gada 16. janvāris

Ziemas spārnaiņi/ Die Winterbeflügelten

Pirmajam sarkankrūtītim no dāvanas komplektiņa pievienojās vēl divi. 
Dem ersten Gimpel vom Geschenkset kamen noch zwei hinzu.
Un tapa šādas apsveikuma kartītes. Vidū no komplekta materiāliem, blakus manas versijas. Varbūt tam putniņam, kas nokļuva apaļajā ietvarā, varēja būt arī nedaudz apaļāka motīva kompozīcija. Bet nu divas kartītes jau "aizlidojušas" pie jubilāriem.
Und solche Grußkarten sind entstanden. In der Mitte aus Setmaterialien, neben meine Versionen. Vielleicht dem Vögelchen, das in den runden Rahmen kam, konnte auch etwas rundere Motivkomposition sein. Aber nun sind zwei Karten schon zu den Geburtstagskindern "geflogen".


Kad visi motīvi bija izšūti, mūsu mājās nonāca īsts sarkankrūtītis. Meita atrada satraumējušos putniņu netālu no mūsu mājām. Bet pēc dažām dienām un pēc meitas cītīgajām rūpēm putniņš bija atkopies, atguvis spēkus un iznests ārā izlidoja no sava pagaidu būra un ātri vien sazinājās ar sugas brāļiem un aizlidoja.
Als alle Motive fertig waren, kam in unser Haus ein echter Gimpel. Meine Tochter hat das gelitttene Vögelchen unweit von unserem Haus gefunden. Nach einigen Tagen war das Vögel dank den eifrigen Sorgen meiner Tochter zu Kräften gekommen,  draußen gebracht flieg aus seinem zeitweiligen Käfig aus und kommunizierte sehr schnell mit seinen  Artbrüder und flieg fort. 

piektdiena, 2021. gada 1. janvāris

Jauns laika skaitītājs/ Ein neuer Zeitrechner

 

Vervaco dizains, "Lavandu pulkstenis" jeb  "Provansas augi", 20 cm diametrs, 17 DMC krāsu toņi, viens kontūrlīnijai, audums Aida 18. Ierāmeju  un "palaidu" laika skaitīšanu 30.decembrī.
Provansas augi Latvijas sniegā. Bet ārā bija gaišāks!
Design Vevaco, "Die Lavendeluhr" oder "Die Pflanzen von Provence", 20 cm im Durchmesser, 17 DMC Farbtöne, ein für die Konturen, Stoff Aida 18.  Ich habe am 30.Dezember eingerahmt und die Zeitrechnung "angelassen".
Die Pflanzen von Provence im Lettlands Schnee. Aber draußen war es heller!
*******
 Un putniņš gatavs. Bet diedziņu pietiek vēl pāris.
Und das Vögelchen ist fertig. Aber die Garne reichen noch für ein paar.

piektdiena, 2020. gada 25. decembris

Ziemassvētku mirkļi/ Weihnachtsmomente

25.decembra rīts. Der Morgen vom 25.Dezember.


Šī apsveikuma kartiņa Tediju lācīšu mīļotājai ir nonākusi pilnīgi pretējos laika apstākļos zemeslodes otrā pusē. Un tai bija vajadzīgs mēnesis ceļam, lai tā pirms Ziemassvētkiem nokļūtu Austrālijā. Jāsaka, ar mēnesi pietika, zinot, ka vēstules no Austrālijas un uz Austrāliju šogad ir ceļojušas no 3 līdz 6 mēnešiem.
Dizainere Durene Jones, "In the nursery"/ "Bērnistabā". Motīvs no "The World of Cross Stitching" 196.
Diese Grußkarte an eine Taddybärliebhaberin  ist in eine ganz gegenseitige Wetterlage angelangt, in andere Seite der Erdkugel. Und sie brauchte für den Weg einen Monat, damit sie vor Weihnachten Australien erreicht. Man muss sagen, es reichte diesmal mit einem Monat, wenn man weiß, dass die Briefe in diesem Jahr von und nach Australien von 3 bis 6 Monaten reisten.
Gatavošanās. Eglīte vēl jārotā. Dāvanas vēl tiek saiņotas. Kas sniegavīram vēderā - sniegavīri. Materiāli - papīra dvieļu ruļļi, aplīmēti ar baltu papīru, filca un, līmlentes un zīmētām detaļām.
Die Vorbereitung. Der Weihnachtbaum muss noch geschmückt werden. Die Geschenke werden noch gepackt. Was hat der Weihnachtsmann im Bauch - Weihnachtsmänner. Die Materialen - Papierrolle von Küchentücher, beklebt mit weißem Papier, Bestandteile aus Filz, Klebeband und gezeichnet. 
Un ar grāmatu par sniegavīru. Sniegavīri gan vēl gaida rūķi, kas nogādātu dāvanas saņēmējiem.
Und mit einem Buch über einen Schneemann. Die Schneemänner warten aber noch auf einen Wichtel, der die Geschenke den Empfängern zustellt.
Šogad, kad jāpieņem situācija, ka daudzas lietas nevar notikt kā ierasts, pie dažām tomēr gribas pieturēties, lai ir kā ierasts. Tradicionālie Ziemassvētku cepumiņi katram atsevišķā paciņā, bez kopīgas tējas un kafijas dzeršanas.
In diesem Jahr, wo wir die Situation annehmen müssen, dass Vieles so wie gewöhnlich nicht stattfinden kann, an einigen Sachen möchte man doch anhalten, damit es wie gewöhnlich ist. Meine traditonelle Plätzchen zum Mitnehmen eingepackt, ohne gemeinsames Kaffe- und Teetrinken.

Ziemassvētku cepumiņi vēlreiz, bet šoreiz saulespuķu sēkliņu griljāžas vietā lazdu riekstu griljāža. Baltās bumbas labi zināmas cepumu ražotājfirmas piparkūkas baltajā šokolādē. Piparkūkas arī pāsas ceptas, bet mīkla - izmēģinājums no B*nes maizes ceptuves. Un kur nu bez speķa pīrādziņiem.
Die Plätzchen noch einmal, aber diesmal statt Sonnenblumenkernekaramelle ist die Haselnüssekaramelle. Die weißen Kugel sind die Pfefferkuchen in weißer Schokolade von einem bekannten Gebäckhersteller. Pfefferkuchen auch selbst gebacken, aber der Teig diesmal zum ersten Mal von Bäckerei B*ne. Und zu Weihnachten die Speckkuchen/Speckbrötchen dürfen nicht fehlen.

 

Ziemassvētku slepenā draudziņa spēle/ Weihnachtswichteln

krustduriens.lv forumā norisinājās tradicionālais Ziemassvētku apmaiņas projekts. Šogad varbūt mazākā pulciņā, bet tas jau nemazina iesaistījušos dāvanas gatavošanas prieku un pārsteigumu, saņemot dāvanu. Mans slepenais rūķis izrādījās, jau otro gadu, memme, kas pati arī atveda dāvanu(labi, ka tā varēja apvienot braucienu un piegādāt un sagādāt man pārsteigumu!). Paldies, memme (Daina)!
Im Forum krsutduriens.lv (Kreuzstich) fand das traditionelle Weihnachtswichteln statt. Diesmal vielleicht im kleineren Kreis, aber das beeinträchtigt nicht den Eingeschalteten das Freude vom Geschenkenbasteln und die Überraschung beim Bekommen des Geschenkes. Mein Weihnachtswichtel war schon das zweite Jahr memme, sie hat auch selbst das Geschenk gebracht(gut, dass man so die Fahrt und das Geschenkzustellung und das Freudemachen für mich vereinigen konnte!). Danke , memme(Daina)!
Kastītē vēl viena kastīte. Ar SA Stitch dizaina izšuvumiem rotātas kastītes man būs jau divas. Te pirmā. 
In der Schachtel noch eine Schachtel. Ich habe jetzt zwei Schachtel mit dem SA Stitch Design. Hier die erste.
Un skaisti darināti eglītes rotājumi. Und schön gehäkelter Weihnachtsbaumschmuck.
Un izšūšanas komplektiņš, sudraba diedziņš jaunu darbu radīšanai un ausekļa zīme kāda tērpa rotāšanai. Kartītes motīvu jau esmu sākusi izšūt. Pat zinu, pie kā putniņš varētu lidot, galvenais, lai lielie putni - lidmašīnas var turp lidot.
Und ein Ausstickset, Silbergarn für das Basteln von neuen Sachen und das Zeichen von Morgenstern für das Schmücken der Kleidung. Mit dem Aussticken des Motivs für die Grußkarte habe ich schon begonnen. Ich weiß sogar, zu wem das Vögelchen fliegen kann, das Wichtigste, dass die großen Vögel - die Flugzeuge dorthin fliegen können.

******
Te ir mans izšuvums apmaiņas dāvaniņai. Kad biju motīva meklējumos un ieraudzīju šo Michael Powell "Winter Cottage", nolēmu, ka vēlos izmēģināt izšūt kādu Povelīti. 
Ainavas izmēri 8,5x8,5 cm, 16 toņu DMC diegi, 4 saliktie toņi, 3 krāsu kontūras un 1 mezgliņš. Motīvs no "The World of Cross Stitching" 196.
Hier ist meine Ausstickarbeit für das Wichteln. Als ich das Motiv suchte und fand dieses "Winter Cottage" von Michael Powell, beschloss ich, dass ich ein Powellchen austicken möchte, also zum ersten Mal.
Das Bild ist 8,5x8,5 cm, 16 Farbtöne von DMC, 4 zusammengesetzte Farbentöne, 3 Farben für die Konturen und ein Knötchen.
Tāds bija šis motīvs vēl bez kontūrām.
So war das Motiv ohne Konturen.

Te dāvaniņa jau pie memmes. Jā, mēs bijām viena otrai slepenās rūķenes :)
Hier das Geschenk schon bei memme. Ja, wir waren die Wichtel für einander.svētdiena, 2020. gada 22. novembris

Vieni svētki pagājuši, nākamie - tuvojas/ Die Festtage sind vorbei, aber die nächsten kommen

Lavandu pulksteņa progress. Varēja būt pat pabeigts, bet top citi mazi darbiņi arī. Diena bija apmākusies, bilde tāda blāva.
Die Lavandeluhr - WIP. Sie konnte beendet sein, aber ich mache auch einige kleine Arbeiten. Der Tag war bewolkt, deshalb ist das Bild so blass.
Mana ieinteresētā kompanjone. Meine interessierte Kompagnonin.
*******
Mazs, bet saturiski spēcīgs apsveikums. Ceru, ka sasniegs gaviļnieci. Latvju raksti - saulītes, kas transformējas ziedā, un krāsu salikumi ar nozīmi. Varētu teikt Raiņa vārdiem - dies saulīte atkal trīskrāsaina, drīz (zila)dzeltena, drīz zaļa, drīz sarkana.
Eine kleine, aber inhaltlich starke Grußkarte. Ich hoffe, dass sie das Geburtstagskind erreicht. Die lettischen ethnographischen Zeichen - die Sonnenzeichen, die in die Blumen verwandeln, und die Farbenkombinationen mit Bedeutung. Ich könnte auch mit Worten des Dichters Rainis sagen: Bald tanzt die Sonne dreifarbig, bald (blau) gelb, bald grün, bald rot.(In seinem Gedicht "Altertum" spricht er über das unterdrückte Volk, das bald frei wird.)
Ar šo latviešu etnogrāfisko zīmju izšūšanu sākās mana Latvijas svētku nedēļa. Skolā mēs Latviju sveicām šādi, jo citi pasākumi diemžēl izpalika:
Mit dem Aussticken von diesen Zeichen begann ich die Festwoche Lettlands. In der Schule haben wir Lettland so gratuliert, weil andere Veranstaltungen blieben ja leider aus:
Un mana nelielā kūciņa manos dubultsvētkos. Und mein bescheidener Kuchen zu meinem Doppelfest.

 


 

svētdiena, 2020. gada 1. novembris

Provansas laiks+rudens laiks un citi laki/ Die Zeit von Provance+ die Herbstzeit und andere Zeiten

Pulkstenis skaita Provansas laiku tālāk.
Die Uhr zählt die Zeit von Provance weiter.
Tas - 

Er -
pilnmēness nāk (tik tumšs gan nebija, bet telefona kamera diemžēl nenoķēra to tumši zilo.)
der Vollmond (so dunkel war es nicht, aber die Kamera von Smartphone hat leider den Dunkelblauen nicht empfangen).
Un te vakardien vēl varavīksne.
Und hier gestern noch der Regenbogen.
Un vēl var runāt par pavasara laiku, jo puķudobē ir uzziedējušas prīmulas.
Und noch kann man über eine andere Jahreszeit reden. über Frühling, weil im Blumenbeet die Primeln aufgeblüht haben.

Un(3. reizi "un", nav labais stils...) kad aiz loga tumšs, iekšpusē gaišs un silts, izmēģinu rakstus cepurei, bet vēl neesmu nonākusi pie kaut kādas derīgas izvēles, jo dzija tumša un smalka, bet tāda man iepatikās.  Jo gribu tādu siltu, bet plānu cepurīti. Ir atrasts motīvs un atlasīti diegi vienam Ziemassvētku motīviņam un jāsāk domāt par Ziemassvētku apmaiņas projekta dāvaniņu.
Gaišas rokdarbu stundas arī  jums!
Und(zum 3.Mal "und", kein guter Stil...) wenn es draußen so dunkel ist, aber innen warm und hell, probiere ich die Muster für eine neue Mütze, aber zu einem passendem Ergebnis bin noch nicht gekommen, weil der Garn dunkel und dünn ist, aber der hat mir gefallen. Weil ich eine warme, aber dünne Mütze möchte. Ich habe ein Weihnachtsmotiv und dafür auch den Garn gesammelt und noch muss ich die Ideen für den Weihnachtswichtelngeschenk sammeln.
Helle Handarbeitenstunden wünsche ich auch euch!


 

pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris

Divi gadalaiki un trešais C-laiks/ Zwei Jaherszeiten und eine C-Zeit

 Vasaras atmiņas, vasarīgi motīvi, ceļojam rokdarbos. Ar šo darbu piedalos arī krustduriens.lv  kopprojektā Otrā Elpa.

Die Sommererinnerungen, Sommermotive und das Reisen in Handarbeiten. Mit dieser Ausstickarbeit nehme ich auch am gemeinsamen Projekt Zweiter Atem auf der Homepage krustduriens.lv teil.

Kļavas pārvērtības šajā rudenī. Nu jau tā gandrīz kaila.
Die Verwandlung des Ahorns in diesem Herbst. Nun ist er fast kahl.
Skats no Latvijas otrā augstākā pakalna - Lielā Liepukalna. Bet uzkāpjot arī tornī, tu esi uzkāpusi augstāk kā Gaiziņkalnā.
Der Blick vom zweitgrößten Hügel Lettlands - vom Großen Lindberg. Aber wenn man noch den Aussichtsturm besteigt, dann ist man höher als auf dem höchsten Hügel - Gaiziņkalns(stolze 311,94 m in unserem Flachland).

Skats no Latvijas trešā augstākā pakalna - Mākoņkalna.
Der Blick vom drittgrößten Hügel Lettlands - vom Mākoņkalns(Wolkenberg).
*******
Un vēl viens gadalaiks jeb Covid laiks liek sēsties pie šujmašīnas. Izmēģināju trīs modeļus, sašuvu desmit mutes un deguna aizsegus.
Und noch eine Jahreszeit oder Covid_Zeit lässt die Nähmaschine in Gang bringen. Ich habe drei Modelle ausprobiert, zehn Behilfsmasken genäht.