svētdiena, 2017. gada 11. jūnijs

Kad zied rasaskrēsliņi,/ Wenn der Frauenmantel blüht,

.. ir gatava arī mana otrā tašiņa. .. ist auch meine zweite Stofftasche fertig.
 
 Un divi gabaliņi no topošās jaciņas. Und zwei Stücke aus der Jacke, die ich jetzt schtricke.
Tašiņa uz pleca un rīt dodos uz pus nedēļu dienvidu virzienā. Adīkli laikam tomēr atstāšu mājās.
Die Stofftasche auf dem Schulter und morgen geht es auf eine halbe Woche Richtung Süden. Die Strickarbeit lasse ich doch zu Hause.

svētdiena, 2017. gada 4. jūnijs

Atgriežos pie rokdarbiem/ Ich bin zurück bei Handarbeiten

Palēnām iegūstu laiku rokdarbiem. Langsam bekomme ich  die Zeit für die Handarbeiten.
Apsveikuma kartiņa bērnudārza beidzējam. Die Grußkarte für einen Kindergartenabgänger.
Pasen - gandrīz pirms divām vasarām izšūts motīvs ir atradis savu vietu uz tašiņas, kas tiks dāvināta. Tādas kokvilnas auduma tašiņas ar dažādu rokturu garumu iegādājamas vietējās pilsētas grāmatnīcā. Procesā arī tašiņa sev ar otro motīvu.
Schon vor einer Zeit - fast vor zwei Sommern ausgesticktes Motiv hat sein Platz auf der Tasche gefunden, die geschenkt wird. Solche Taschen mit verschiedenen Grifflängen sind in der Buchhandlung der ortlichen Stadt zu kaufen. Im Prozeß ist auch die Tasche für mich mit dem zweiten Motiv. 
Ar pagaru pārtraukumu, bet top arī kāds adījums.
Mit einer längeren Pause, aber entsteht auch eine Strickarbeit.
Jaunas tulpītes manā puķu dārziņā, saucas "Angelique". Neue Tulpen in meinem Blumengarten, sie heißen "Angelique".
Un ko te sarīkojuši strazdi? Cīņas? Dejas? Priekšvēlēšanu diskusijas? Und was machen hier die Stare? Kämfen? Tanzen? Die Diskussionen vor den Wahlen?(Gestern hatten wir die Kreis- und Stadtratwahlen.)

svētdiena, 2017. gada 23. aprīlis

A,B,C - starts!/ A, B, C, - Start!

Un finišs! Und der Endspurt!


Pabeidzu pirms Lieldienām, bet ierāmēt nāksies tomēr darbnīcā. Tagad tikai jānostiepj, bet tas droši vien notiks bez steigas, kad man tiešām būs pietiekami daudz laika. Saņēmēji jau novērtēja, būs tikai jāpagaida galarezultāts.
Nākamajam darbam diedziņi iegādāti(izmantota beidzot dāvanu karte), jāatrod piemērots modelis. Bet vēl jau ir pāris NLO(nepabeigti nolikti objekti) izšūšanā.
Lai pavasaris tomēr parāda savu siltāko dabu!
Die Arbeit habe ich vor Ostern beendet, aber fürs Einrahmung muss ich sie doch zur Werkstatt bringen. Jetzt muss ich nur um den Karton ziehen, aber dass geschieht sicher ohne Eile, wenn ich wirklich genug freie Zeit haben werde. Die Empfänger haben bewertet, sie müssen nur aufs Endergebnis warten.
Für die nächste Arbeit ist das Garn schon besorgt(ich habe endlich die Geschenkkarte verwertet), ich muss ein Modell finden. Aber ich habe noch ein paar UFOs in Kreuzstich.
Zeige doch der Frühling seine wärmste Art!

svētdiena, 2017. gada 16. aprīlis

Silti sveicieni aukstās Lieldienās!/ Warme Grüße an kalten Ostern!

Lai arī ir bijušas sniegotas Lieldienas, ar salu no rīta, bet diena tomēr pavērsusies diezgan jauka. Taču šodien, brr, pavisam īsu mirkli gribas uzturēties ārā. Neskatoties uz nemīlīgo laiku, atbilstošā kompānijā olas tika meklētas, arī šūpoles iešūpotas.
Lieldienu zaķis bija paslēpis ne tikai košas oliņas, bet arī noslēpis tās īpašās ligzdiņās.
Obwohl an Ostern der Schnee und der Frost am Morgen erlebt ist, kam der Tag dann ganz angenehm. Aber heute, brrrr, willl man sich ganz kurz draußen verweilen. Trotz des kalten Wetters in der entsprechenden Gesellschaft wurden die Eier gesucht und in Schaukeln geschaukelt.
Der Osterhase hat nicht nur bunte Eier versteckt, sondern er hat sie in besonderen Nesten versteckt.

Ideju noskatīju pie Magdas. Burku ligzdiņas ir mazajiem radinieciņiem. Die Idee habe ich beim Besuch bei Magda mitgenommen. Danke, Magda! Die Gläserneste sind für die kleinen Verwandten.

svētdiena, 2017. gada 12. marts

Pirmais gatavs - alfabēts/ Erstes fertig - Alphabet

"Vāģu" bildē ir izšujamas divas tēmas - mašīnas un alfabēts. Varbūt tāpēc, ka tie burti man tāda tuvāka tēma, alfabēts ir izšūts pirmais. 
Im "Cars" Bild sind zwei Themen vertreten - Autos und das Abc. Vielleicht deshalb, dass mir die Buchstaben lieber sind, ist das Alphabet als erstes fertig geworden.

svētdiena, 2017. gada 26. februāris

Vēl viens auto../ Noch ein Auto..

.. un daži burti. ..und einige Buchstaben.
Šonedēļ 3223 krustiņi. In dieser Woche 3223 Kreuzstiche.

pirmdiena, 2017. gada 20. februāris

Ar zaļo busiņu../ Mit dem grünen Bus..

..pretī pavasarim. ..dem Frühling entgegen.
Pagājušajā nedēļā izšuvu tiešām daudz - 3392 krustiņus, bet veseļošanās no bronhīta man deva laiku...
In der vorigen Woche habe ich wirklich viel ausgestickt - 3392 Kreuzstiche, aber die Genesung vom Bronchitis hat mir die Zeit dazu gegeben...