sestdiena, 2017. gada 18. novembris

18.11.2017.

Krāsu proporcijas pielāgotas zemeņu proporcijām :)
Grüße zum Staatsgeburtstag! Die Farbenproportionen sind den Erdbeerenproportionen angepast :)

otrdiena, 2017. gada 14. novembris

Pa drusciņai/ Ein klein wenig

Ir tik laba sajūta, domājot par savu dzimšanas dienu, gatavot dāvaniņas citiem. Turpināju adīt steidzīgajiem bērniņiem, bet nedarīju to viena pati. Manam aicinājumam pievienojās vēl dažas kolēģes.
Es ist so ein gutes Gefühl, wenn ich an mein Geburtstag denke und dabei die Geschenke für Andere machen kann. Ich habe weiter für Frühchen gestrickt, aber ich habe das nicht alleine gemacht. Meinem Ruf haben einige meine Kolleginnen gehorcht.

Zeķītes paslēpušās cepurītēs. :) Die Söckchen spielen Verstecken in den Mützchen. :)
Mūsu kopīgais veikums - 11 komplektiņi, 1 kokons un + cepurīte!
Unsere gemeinsame Arbeit - 11 Kompletts, 1 Kokon und + ein Mützchen!
Mans sārtais eņģelis arī pamazām top, te palīdz iesaistīšanās Otrās Elpas projektā mūsu lapiņā krustduriens.lv.
Mein rosaroten Engel entsteht auch langsam, hier hift die Teilnahme am Projekt der Zweite Atem in unserem Forum krustduriens.lv
Speciāli nedomāju, kā es varētu izspēlēt rokdarbu bingo spēles lauciņus, tie atklājas paši, kad ir paveikts kāds darbiņš.
Tātad:
- radoša darbošanās kopā ar kolēģēm - adīšana steidzīgajiem bērniņiem,
- adīju arī Mārtiņdienas vakarā,
- kaut ko arī izšuvu.
Ich denke nicht so speziell daran, wie könnte ich die Spielfelder im Handarbeitsbingo ausspielen, sie öffnen sich selbst, wenn ich eine Arbeit gemacht habe. Also:
- mit anderen gemeinsam kreativ sein - die Strickarbeiten für die Frühchen,
- am Martinstagabend habe ich die kleinen Söckchen gestrickt,
- etwas sticken.

trešdiena, 2017. gada 4. oktobris

Spēle turpinās/ Das Spiel geht weiter

No daudziem maziem gabaliņiem - tas ir otrais izspēlētais bingo lauciņš. Zeķītes un cepurītes ir tiešām mazas. Tādas tās der priekšlaicīgi dzimušajiem bērniņiem.
Etwas aus vielen kleinen Teilen handarbeiten - das ist das zweite Bingofeld. Die Söckchen und Mützchen sind wirklich klein. Solche passen für frühzeitig geborene Babys.
Tā kā spēle sākās  jau 1.septembrī, tad nolēmu pievienot arī šo darbu, kas tapa pēc 1.septembra. Tātad - kaut kas mīļam cilvēkam. 
Da das Spiel am 1.September begann, habe ich beschlossen, dass ich auch diese Handarbeit beifüge, die ich nach dem 1.September gemacht habe. Also - etwas für einen lieben Menschen machen.
Kaut ko veidot ar filcu un izmantot atlikumus. Man palūdza sašūt maisiņu deju un sporta nodarbību tērpam bērnudārzniekam, un tad es padomāju, ka to vajadzētu nedaudz personalizēt - tā es pieskaņoju zaļu filca burtiņu. Audums un filcs no krājumiem.
Etwas  mit Filz gestalten und Reste verarbeiten. Ich bekam eine Bitte, einen Stoffbeutel für Tanz- und Sportkleidung für ein Kindergartenkind zu nähen, und dann habe ich so gedacht, dass ich ihn persönlicher mache - so habe ich einen grünen Filzbuchstaben angepasst. Der Stoff und der Filz aus dem Restenvorrat.

svētdiena, 2017. gada 24. septembris

Rudens rokdarbi, spēle un labie darbi/ Herbsthandarbeiten, Spiel und gute Taten

Ar šo mazo  zeķu pārīti gribētu atsākt savu rokdarbu sezonu. Tam mani pamudināja Marionas ziņa par viņas dalību Rokdarbu bingo spēlē, ko organizē Barbara blogā 60 grad Nord. Tā būs sava veida vakarēšana, kas iesākas tumšajos rudens vakaros. Es sapratu, ka mani gaida raibais kamolītis, lai turpinātu Jaunpilī iesākto labo darbu - adīt zeķītes un cepurītes steidzīgajiem bērniņiem. Un viņu izrādās ir gana daudz, tā kā siltas cepurītes un zeķītes ir vajadzīgas.
Mit diesem kleinen Sockenpaar möchte ich meine Hanarbeitszeit wieder beginnen. Dazu hat mich Marions Post über ihre Teilnahme am Handarbeitsbingospiel veranlasst, das Barbara im Blog 60 grad Nord organisiert. Das wird als ein gemeinsames Handarbeiten an dunklen Abenden sein. Ich habe verstanden, dass auf mich das bunte Knäuelchen wartet, damit ich beim Treffen in Jaunpils begonnene gute Arbeit - stricken für Frühchen fortsetze. Und diese Babys sind ganz viel, so sind die Söckchen und Mützchen nutzlich.
Dzija Alize, 40% vilna, 40% akrils, 20% bambuss, 50g kamolītis.
Garn Alize, 40% Wolle, 40% Acril, 20 % Bambus, 50g Gewicht.
Bingo spēles pirmais lodziņš ir nosvītrots, zeķītes izadītas. Turpinājums sekos.
Das erste Fenster im Bingospeil ist gekreuzt, die Socken gestrickt. Die Fortsetzung folgt.

ceturtdiena, 2017. gada 21. septembris

Mētelītis "ābolītim"/ Ein Mantel für "Äpfelchen"

 Ja jau audums ar rožu rakstu, tad lai būtu arī oderīte ar rozītēm. Paspēlējos nedaudz ar šujmašīnu.
Wenn der Stoff ein Rosenmuster hat, dann muss auch das Futter Röschen haben. Hier habe ich ein wenig mit der Nähmaschiene gespielt.

Bija dažas problēmas šūšanas gaitā. Kādu kļūdu var arī pamanīt. Šuvu pirmoreiz ar oderi un stepējumu. Bet "mētelītis" tomēr tapa. Lai labi valkājas!
Ich hatte einige Probleme beim Nähen. Mancher Fehler kann frau erblicken. Ich habe zum ersten Mal mit Futter und mit Steppen genäht. Aber der Mantel war fertig. Diene er gut!


svētdiena, 2017. gada 20. augusts

Rudzupuķu un balonu sveicieni/ Kornblumen- und Luftballonsgrüße
Paldies luli par motīvu. Izmēģināju ar zilo melanžēto diedziņu un tumši zilais ir cits nekā norādīts.
Danke luli für das Motiv. Ich habe für ein Motiv den blauen Melangegarn genommen, und der Dunkelblaue ist anders als angegeben.
*******
Apsveikums septītajā dzimšanas dienā balonu fanam.
Die Grußkarte zum siebten Geburtstag für einen Luftballonfan.
*******
Sārtajam eņģelim tērps top.
Für den rosaroten Engel entsteht das Gewand.

svētdiena, 2017. gada 13. augusts

Pirms nedēļas../Vor einer Woche..

.. pavadīta jauka nedēļas nogale ar krustduriens.lv foruma domubiedrenēm - krustiņmāsām. Sapulcējāmies viesu namā, kur aplūkojām līdzpaņemtos darbus, runājāmies, rokdarbojāmies, gatavojām un devāmies ekskursijā uz Jaunpili.
Bilžu būs daudz, jo iespaidu bija daudz. Paldies Agnesei par bildēm, kuras aizstāja manējās, kas bija iekritušas telefona "melnajā caurumā".
.. ist ein schönes Wochenende zusammen mit den Gleichgesinnten aus dem Forum www.krustduriens.lv - Kreuzstickschwestern verbracht. Wir versammelten sich in einem Gästehaus unweit von Jaunpils, wo wir die mitgebrachten Werke angeschaut haben, haben uns unterhaltet, die Handarbeiten gemacht, haben gekocht und einen Ausflug nach Jaunpils gemacht. Danke an Agnese für einige Fotos, die  einige meine Fotos ersetzte, die in meinem Smartphon in "schwarzes Loch" gefallen waren.
Viesmīlīgais viesu nams. Žēl, ka brāzmainais vējš un lietus neļāva vairāk uzturēties terasē,
Das Gastfreundliche Gästehaus. Schade, dass der Brausewind uns nicht mehr auf der Terasse sich aufhalten ließ,
tāpēc rokdarbiem pulcējāmies pie garā galda mājā.
deshalb versammelten wir uns für die Handarbeiten am langen Tisch im Haus.
Grāmatas un spēles mazākajiem dalībniekiem.
Die Bücher und Spiele für die kleinen Teilnehmer.
Pie Amatu mājas Jaunpilī mūs sagaida košumkoša puķudobe.
Am Handwerkhaus in Jaunpils erwartet auf uns ein lebhaftes Blumenbeet.
Amatu mājā šobrīd tiek veikts remonts telpās, kur būs arī keramikas darbnīca. 
Im Handwerkhaus werden die Räume für die Keramikwerkstatt renoviert.
Un te mēs tuvojamies austuvei.
Und hier nahern wir der Weberei.
Vecākās stelles(varētu būt vairāk kā 300 gadu) - aizvien darbībā! 
Der älteste Webstuhl(könnte mehr als 300 Jahre alt sein) - immer noch im Betrieb!


Citās  - Zemgales rozīšu brunču audums. 
In einem anderen Webstuhl - der Stoff mit dem Röschenmuster für den Rock in der Volkstracht von Zemgale.
Marika auž audeklu saviem Kuldīgas tautastērpa brunčiem.
Marika webt den Stoff für ihren Volkstrachtrock von Kuldīga.
Top skaists galda celiņš, Hier ensteht ein schöner Tischläufer,
galdauts. Kopā darbnīcā ir apmēram 20 stelles, un katrā skaists audums.
 hier eine Tischdecke. Zusammen in Werkstatt sind etwa 20 Webstühle und in allen schöne Stoffe.
Blakustelpā arī citi rokdarbi. Maucīši.
In Nebenraum auch andere Handarbeiten. Die Pulswärmer.

Rakstaini cimdi. Die Handschuhe mit Muster.
Gobelēns ar skatu uz Jaunpils pili.
Ein Gobelin mit Blick auf Schloss Jaunpils.
Austais skaistums. Gewebte Schönheit.
Seni raksti mūsdienīgās rotās. Alte Muster in modernem Schmuck.

Jaunpils tautastērps. Die Volkstracht von Jaunpils.

Dodamies uz Jaunpils pili. Wir gehen zum Jaunpils Schloss.


Bruņinieku pagrabā man bija jābūt uzmanīgai - griesti! 
Im Ritterkeller muss ich aufmerksam sein - die Decke!
Jaunpils baznīca. Die Kirche von Jaunpils.Un te mūsu kopīgais veikums - cepurītes un zeķītes priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem, kas tika nodotas Sirds Siltuma darbnīcā.
Und hier gemeinsam Geleistetes - die Mützlein und Söckchen für vorzeitig geborene Babys, die weiter zur Herzenswärmewerkstatt abgegeben wurden.

Un mani divi komplektiņi. Nācās atcerēties un pamācīties, kā ada papēdi. Paldies Marikai un Gunitai par izlīdzēšanu ar atbilstošu dziju un padomu.
Und hier meine zwei Sets. Ich musste mich daran erinnern und etwas lernen, wie man die Ferse strickt. Danke an Marika und Gunita für passenden Garn und Rat.