trešdiena, 2022. gada 12. janvāris

Krizantēmas zied/ Die Chrysanthemen blühen

Ziedu kalendāra motīvs (dizainere Ellen Maurer-Stroh) ir pabeigts.
Blumenkalendermotiv von Designeri Ellen Maurer-Stroh ist fertig. 

Astoņu izšuvēju kopīgais darbs ir pabeigts un ceļā pie īpašnieces. Jā, es izšuvu divus motīvus - maijpuķītes un krizantēmas. Šādi kopīgi Round Robin projekti ir aizraujoši - kuru motīvu izšūsi, kurš paliks tev izvēlē, jauna pieredze ar jaunu dizainu. Lai īpašniecei veiklas rokas noformēšanā, lai kā arī viņa ir to plānojusi darīt!
Die gemeinsame Arbeit von acht Ausstickerinnen ist fertig und unterwegs zur Besitzerin. Ja, ich habe zwei Motive ausgestickt - Maiglöckchen und die Chrysanthemen. Solches gemeinsames Round Robin Projekt ist doch spannend - welches Motiv stickst du aus, welches bleibt zur Wahl, eine neue Erfahrung mit dem Design. Ich wünsche der Besitzerin gewandte Hände für die Gestaltung, was auch sie daraus machen will!
*******
Šodienas ziemas pēcpusdiena ar saulrietu un skatu pāri Daugavai uz Jēkabpils pilsētas labo pusi.
Heutiger Winternachmittag mit dem Sonnenuntergang und mit dem Blick über den Fluss Daugava auf den rechten Stadtteil von Jēkabpils.

svētdiena, 2022. gada 2. janvāris

Turpinu un sāku jaunus darbus/ Ich setze fort und beginne neue Arbeiten

 Jaunajā gadā daudzi darbi tiek turpināti. Arī mans krizantēmu motīvs Round Robin projektam.

Im neuen Jahr werden viele Werke fortgesetzt. Auch mein Round Robin Motiv mit Chrysanthemen.
*******
Gada beigās iesāku darbiņu, ko gribēju paveikt gada laikā, bet dažādi apstākļi to bija kavējuši. Nu bija brīdis tikt mazajā dziju veikaliņā un izraudzīties piemērotus kamoliņus. Un pirmais komplektiņš top. Lasīju ziņu, ka Sirds Siltuma darbnīca un  http://sirdssiltumadarbnica.lv/ šogad slimnīcās steidzīgajiem mazuļiem nogādāja mazāk kā citus gadus cepurītes un zeķītes. Tāpēc priecājos, ka esmu iesākusi šo darbiņu. Lai var papildināt cepurīšu un zeķīšu krājumus. Aicinu arī jūs pievienoties!

Am Jahresende habe ich eine Arbeit begonnen, die ich während des Jahres machen mochte, aber wegen  verschiedenen Umständen habe das leider nicht gemacht. Nun hatte ich die Zeit und Möglichkeit ins kleine Garngeschäft zu gehen und passende Garne auszusuchen. Und so entseht das erste Set. Ich habe gelesen, dass in diesem Jahr die Sirds Siltuma darbnīca Herzens Wärme Werkstatt http://sirdssiltumadarbnica.lv/ für die Frühchen in die Krankenhäuser weniger als in anderen Jahren die Mützchen und Söckchen bringen konnten. Deshalb freue ich mich, dass ich diese Arbeit begonnen habe. Damit man die Werkstatt die Vorräte vervollständigen kann.

piektdiena, 2021. gada 31. decembris

Un vēl dāvaniņas/ Und noch Geschenke

 Apsveikuma kartiņa jau laikus aizceļoja uz zemeslodes dienvidu pusi.

Die Grußkarte ist schon rechtzeitig nach Südseite des Weltkugels gereist.

Mazajai radiniecei uzdāvināja rotaļu virtuvi. Lai būtu interesantāk darboties, papildināju to ar dažiem produktiem - ceptām olām, spinātu lapiņām, farfalle jeb bantīšmakaroniem un - kādu tēju vēlaties - zaļo vai ogu?
Die kleine Verwandtin hat die Spielküche bekommen. Damit das Kochen interessanter wird, habe ich einige Lebensmittel gebastelt - gebratene Eier, Spinat, Farfalle und - welcher Tee möchten sie - Grüner oder Beerentee?


*******
Ar šiem darbiņiem šis rokdarbu gads nav beidzies. Ir aktuālie izšuvumi, ir iesākts adījums, ko vēlējos noteikti paveikt šajā gadā, bet vismaz iesāku gada nogalē, bet par to rīt - jaunajā gadā. 
Lai jums radošs jaunais 2022.gads!
Mit diesen Handarbeiten ist dieses Handarbeitsjahr nicht zu Ende. Es gibt die aktuellen Ausstickarbeiten, ich habe eine Strickarbeit begonnen, die ich bestimmt in diesem Jahr machen mochte, wenigstens am Jahresende begonnen habe, aber darüber dann morgen - im neuen Jahr.
Ich wünsche euch ein schöpferisches neues Jahr 2022!
Šādus rotājumus veidoja mani skolēni skolas pagalma eglei.
Solchen Schmuck haben meine Schüler für den Weihnachtsbaum im Schulhof gebastelt.Ziemassvētku dāvaniņu apmaiņas projekts/ Weihnachtswichtel

Lai arī, piesakoties projektā, zināju, ka būs maz laika, tomēr ļoti gribējās 1) kaut ko izšūt, 2) iesaistīties, 3) izbaudīt dāvināšanas un dāvanas saņemšanas pārsteigumu un prieku. Pārsteigumu man sagādāja Xelluc - ar izšūtu skaistu ziemas motīvu,

Obwohl ich beim Anmelden zum Tausch wusste, dass ich wenig Zeit dafür haben werde, doch mochte ich sehr 1) etwas aussticken, 2)teilnehmen, 3) das schöne Gefühl des Schenkens und Erhaltens - die Überraschung und Freude genießen. Die Überraschung hat mir Xelluc (Agnese) vorbereitet - mit einem schönen Wintermotiv,

ar pavasarīgu izšūšanas komplektu un šokolādi manā gaumē. Paldies Xelluc! 
mit einem frühlingshaften Ausstickset und Schokolade in meinem Geschmack. Danke Xelluc!
Pichupelei sagādāju dāvaniņā auduma maisiņu ar putniņiem Ziemassvētku noskaņās. Ja sieviete nav iedomājama bez somiņas, tad mūsdienās katrā somiņā jābūt auduma maisiņam, vai ne?!

Ich habe  das Geschenk für Pichupele (Sintija) gemacht - eine Stofftasche mit Vögel in der Weihnachtsstimmung. Wenn jede Frau eine Tasche braucht, dann  braucht sie heutzutage in der Handtasche eine Stofftasche, nicht wahr?!
Te viss mans pārsteigums pie Pichupeles zem eglītes.
Hier die ganze Überraschung bei Pichupele unter dem Weihnachtsbaum.
Svētkos atskats uz citiem svētkiem/ In den Feiertagen Rückblick auf andere Feiertage

Skaistās kartītes ar mīļiem sveicieniem manā apaļajā dzimšanas dienā.
 Die schönen Karten mit lieben Grußworten zu meinem runden Geburtstag.
Tā dega pirmā svece Adventes kompozīcijā. So brannte die erste Kerze in der Adventskomposition.
Dāvana no mīļās vēstuļdraudzenes jauniem izšuvumiem. Ein Geschenk von meiner lieben Brieffreundin für neue Ausstickarbeiten.
Nedaudz arī paveikti rokdarbi. Ein bisschen auch handgearbeitet.

Un tā dega otrā Adventes svece. Und so brannte die zweite Adventskerze.

piektdiena, 2021. gada 19. novembris

Jaunas prasmes/ Neue Fertigkeiten


 Bingo spēle ļauj izpausties ne tikai ar apgūtām prasmēm, bet dod iespēju apgūt jaunas. Mani ieintriģēja uzdevums - izveidot krāsu paleti. Jā, es biju redzējusi tādas izveidotas, biju padomājusi, kā to dara? Vienā no blogiem, kam sekoju, redzēju izveidotu krāsu paleti ar coolors.co

Te nu mani pirmie solīši ar šo paletes veidotāju.

Das Bingospiel lässt nicht nur mit schon angeeigneten Fertigkeiten sich äußern, aber es lässt neue Fertigkeiten erwerben. Meine Interesse hat die Aufgabe - Farbpalette zur Inspiration erstellen/fotografieren geweckt. Ja, ich hatte solche gebildete gesehen und auch gedacht, wie man solche gestaltet? In einem Blog habe ich, die Farbpalette gesehen, die mit coolors.co gestaltet war.

Hier nun meine ersten Schritte mit diesem Palettengestalter. Die Blumenfotos von mir mal fotografiert.Kur es varētu izmantot šos krāsu salikumus? Pagaidām nezinu. bet darbošanās ar paletes veidošanu man patika.
Wo könnnte ich diese Farbenpaletten verwenden? Ich weiß noch nicht, aber das Palettenbilden hat mir gefallen.

Ar šo lauciņu es beidzu bingo spēli. Arī viens Bingo ir izdevies. Kaut gan vēl man bija idejas, plāni, iesākti darbi un sagatavoti materiāli vēl apmēram 10 lauciņiem, citi pienākumi aizņem vairāk laika. Bet nekas man neliedz šos uzdevumus paveikt arī pēc spēles. Pamazām.
Paldies, Barbara, par šī gada spēli! Kā vienmēr, liels prieks tajā piedalīties!
Mit diesem Spielfeld beende ich das Bingospiel. Ja, auch ein Bingo fertig ist. Obwohl ich noch Ideen, Pläne, angefangene Arbeiten und bereitstehende Materialien noch für etwa 10 Felder hatte, andere Pflichten nehmen mehr Zeit in Anspruch. Aber niemand verbietet mir sie auch danach zu machen. Allmählich.
Danke, Barbara, für diesjähriges Spiel! Wie immer, eine große Freude daran teilzunehemen!

Saites uz pārējiem paveiktajiem bingo spēles uzdevumiem:
Die Links zu anderen gemachten Bingo Aufgaben:
Spēles organizētāja Barbara 60 Grad Nord par rezultātiem ir informēta.
Die Spielmoderatorin Barbara im Blog 60 Grad Nord über die Ergebnisse ist informiert.

Mazus rokdarbu mirkļus/ Kleine Handarbeitsmomente

 ..varu atvēlēt. Bet tik daudz ko vēlētos padarīt.

Noadīta darba ārdīšana var būt nepatīkama, ja tajā ieguldīts daudz pūļu un patikas. Bet ārdīšana var būt arī relaksējoša. Arī sava veida rokdarbs, lai ārdīšana izdotos. Tas ir viens no  Bingo spēles lauciņa uzdevumiem - kaut ko izārdīt. Cepure jau gaidīja sen, man to uzdāvināja, taču ne reize netiku uzlikusi, jo man tā nepatika, bet dziju taču var izmantot citai. Viens palicis meitas pirkstainis, kas to zin, kur pazudis otrs? Un šalle, ko adīju meitai, vairāk nav aktuāla.

..kommen mir ja vor. Aber nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte.

Das Aufrennen einer gestrickten Arbeit kann man unangenehm sein, wenn man viel Mühe und viel Gefallen in die Arbeit anwendet. Das Auftrennen kann auch relaxierend sein. Auf eigene Art auch eine Handarbeit, damit es gut gelingt. Das ist eins von Aufgaben im Bingospiel. Die Mütze hat schon lange auf das Auftrennen gewartet. Die habe ich als Geschenk bekommen, doch ich habe sie niemals getragen, weil sie mir nicht gefiel. Aber den Garn kann man doch für eine andere Mütze verwenden. Ein Handschuh von dem Paar, wo hat meine Tochter den zweiten verloren, wer weiß? Und der Schal, den ich mal für meine Tochter gestrickt habe, aber er ist nicht mehr aktuell.
Rezultāts -  30 g pelēkās dzijas,  141 g baltās un 104 g bēšīgās. Pelēko atdevu mātei. Bēšīgās lietojums ir padomā, bet baltā var pabūt krājumos.
Das Ergebnis - 30 g von grauem Garn, 141 g weiß und 104 g beige. Den grauen habe ich meiner Mutter gegeben. Für den beigen habe ich schon was vor, aber der weiße kann ein bisschen warten.

Vai nākamais paveiktais darbiņš ļoti tieši atbilst uzdevuma nosacījumiem - uzmeistarot lukturi vai āra gaismekli? Nedaudz, jā. Šīs burciņas noformēju, lai varētu tajās iedegt svecītes Lāčplēša dienā un uzlikt uz palodzes. Izmantoju tās kā rotājumu arī savam dzimšanas dienas galda klājumam.
Ob die nächste Bastelarbeit direkt den Aufgabebedingungen passt - eine Laterne/einen Windlicht gestalten? Ein bisschen, ja. Diese Gläser habe ich gestaltet, damit ich die Kerzen am Lāčplēša Tag anzünden und auf die Fensterbank stellen kann. Dieser Tag am 11. November ist der Andenkentag an die Freiheitskämpfer unseres Landes. Und die Tradition, drei Kerzen an diesem Tag auf die Fensterbank zu stellen, kommt von den Okkupationsjahren, wo man über die Freiheitskämper und Freiheitsjahre nichts erwähnen durfte. So waren die Kerzen ein schweigendes Symbol. Die Gläser habe ich auch für das Dekorieren meines Geburtstagstisches verwendet.
Tā kā biju sagatavojusi vairākas burciņas, tad rotāšanas process izvērsās plašāks. Un izrotāju vēl trīs.
Da ich mehrere Gläser vorbereitet habe, dann habe ich mehr dekoriert. Noch drei.