ceturtdiena, 2017. gada 5. janvāris

Grāmatu gads 2017 - sācies/ Das Bücherjahr 2017 ist begonnen

Patriks Ness "Septiņas minūtes pēc pusnakts"
Šo grāmatu izņēmu no bibliotēkas, atbalstot Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbu. Šī grāmata ir 9.-12.klašu lasītāju grupai. Nodomāju, ak, šausmene, bet interesantas ilustrācijas. Patiesībā šausmenes dzīvē ir daudz kas cits. Ļoti patika grāmata, lai arī stāsta par ļoti smagu situāciju dzīvē kādam trīspadsmitgadīgam zēnam.
Patrick Ness "A monster calls"
Attēls no:

svētdiena, 2017. gada 1. janvāris

Grāmatas 2016/ Bücher 2016


Manas izlasītās grāmatas šogad, kopskaitā  - 19. Katra īpaša, katra īstajā brīdī.
Meine gelesenen Bücher 2016 -19. Jedes -besonders, jedes - zur echten Zeit.
                                
                                Zilie jūras vērši. Latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti.
Die blauen Seeochsen. Die Fanatsie- und Fantastikgeschichten der lettischen Autoren.

Man patika, lika padomāt, pasmaidīt stāsti Zilie jūras vērši, Domracis, SIA Harons, Rakstāmgalds, Deja ar citādo, Ķivere, d3, Cilpa.
Grāmata ir arī Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas sarakstā.
Einige Geschichten ließen mich denken, lächeln.
Attēls no:Besa. Nora Ikstena
Tagad visi steidz pirkt rakstnieces jaunāko darbu "Mātes piens", bet es, pateicoties Jāņa Rozes atlaižu akcijai, iegādājos šo rakstnieces garstāstu, kas piesaistīja, bet uzdeva arī dažus jautājumus.
Die Langgeschichte
Attēls no:

Noras Ikstenas esejas par Edītes Pauls-Vīgneres dzīvi un izstādi "Vainagi". Vēl viens vērtīgs ieguvums grāmatnīcas atlaižu akcijā.
Die Essays von Nora Ikstena über das Leben und die Ausstellung "Die Kränze" von der lettischen Textilkünstlerin Edīte Pauls- Vīgnere. Noch ein wertvoller Erwerb bei Buchhändlerrabatt.
Attēls no:


Literatūras žurnāls "Latvju Teksti" Vērtīgs izdevums, kuru cerams varēsim lasīt citā veidā, jo šādā šis ir pēdējais numurs.
Das Literaturmagazin "Lettische Texte". Eine wertvolle Ausgabe, die wir vielleicht in einer anderen Art lesen können, weil in solcher diese ist die letzte Nummer.
Attēls no:
Aprīlis.
Oidira Ava Olafsdotira "Astoņu ziedlapu roze"
Mūsdienīgs darbs, bet jūtams, ka autore ir no Islandes, tā ir šis salas īpatnība, ko var just islandiešu autoru darbos. Un tāpēc tā ir arī pievienotā vērtība.
"Die Rose mit acht Blütenblätter"
Ein modernes Werk, aber man kann fühlen, dass die Autorin aus Island kommt, das ist das Merkmal von den islandischen Autoren, die man fühlen kann. Und deshalb ist das ein Wertzuschlag.
Attēls no:Aprīlis.
Ruta Štelmahere "Krekls". Dzeja
Dzeja, kura jālasa uzmanīgi, lai ieraudzītu. Zinot, ka dzejniece ir māksliniece, tad gribētos teikt, ka arī viņas dzejoļi ir gleznas. Caur valodu - dzīvas gleznas.
“Lai “saslēgtos” ar viņas dzeju, jāaprimst un jāatdara acis. Citādi var arī nesaklausīt un nenovērtēt kluso, pērļaino esamību, par kuru tā stāsta.” Tā par Rutas Štelmaheres krājumu žurnālā “Domuzīmē” raksta Līvija Baumane-Andrejevska. Attēls no:
Novembrī bija iespēja paklausīties dzejnieces dzeju autores izpildījumā. Un tad likās, ka atceros katru rindu, ko tiku lasījusi.
Ruta Štelmahere "Das Hemd" Gedichte
Die Dichtung, die man aufmerksam lesen muss, damit zu sehen. Wenn man weiß, dass die Dichterin auch Künstlerin ist, ich möchte sagen, dass ihre Gedichte auch Gemälde sind. Durch die Sprache - lebendige Gemälde."
Im November hatte ich die Möglichkeit, die Gedichte in der Autorinlesung zu hören. Und dann schien es mir, dass ich jede Zeile im Buch sich erinnere.

Aprīlis.
Gundega Repše "Jauki ļaudis". Diezgan sāpīgs stāsts.
"Nette Leute" Ganz schmerzliche Geschichte.
Attēls no:Maijs. Ieva Melgalve "Mēness teātris". Fantastika ar šovu un seriālu elementiem.
"Mondtheater", Fantastik mit Shows - und Serienelementen.
Attēls no:Maijs.
Lūsinda Railija "Orhideju nams". Noslēpumi, vēstures notikumi, dzimtas stāsti.
Lucinda Riley "Hothouse Flower" Geheimnisse, historische Ereignisse, Familiengeschichten.
Attēls no:


Maijs. Dace Rukšāne "Mīlasstāsti"
Iepriekšējos rakstnieces darbus es kaut kā nevarēju pieņemt, nelasījās, bet šie savā daudzveidībā šķita interesanti.
"Die Liebesgeschichten" Die vorigen Werke von der Schrifftstellen konnte ich irgendwie nicht annehmen, aber diese fand ich interessant in ihrer Vielfalt.
Attēls no:


Jūnijs. Liza Fenvika "Nams Kornvolā"
"Das Haus in Cornwall"
Attēls no:
Jūnijs. Ceļvedis "Īslande".  Grāmata bija iegādāta jau pirms laiciņa, lasīju pēc "Astoņu ziedlapu rozes" iespaidiem.
Juni, Reiseführer " Island". Das Buch habe ich schon längst gekauft, aber ich habe es nach den Eindrücken des Buches "Die Rose mit acht Blütenblätter" gelesen.Jūlijs. John Irving "Witwe für ein Jahr"
Džons Ērvings "Atraitne uz gadu"
Attēls no:


Nora Ikstena "Mātes piens"
Nora Ikstena "Die Muttermilch"
Attēls no:

 Gundega Repše "Bogene"

Attēls no:

 Božena Ņemcova "Vecmāmiņa" Čehu literatūras klasika, līdzīgi kā mūsu "Baltā grāmata"vai "Straumēni". Lauku dzīves apraksts ar galveno varoni vecmāmiņu.
Božena Necova "Die Großmutter"
Attēls no:

 Reinbova Rouela "Eleonora in Pārks" Aizkustinoši.
"Eleonora und Park", Rührend.
Attēls no:
 Justīne Janpaule "Tālsaruna". Dzeja
"Das Ferngespräch" Gedichte

Attēls no:

Haruki Murakami "Par ko es runāju, runādams par skriešanu"
Iepazinos ar maratonista izjūtām un pieredzi, bet būtiskākais - cilvēka dzīves veidošanās, mijiedarbojoties dažādām interesēm, izdarot secinājumus.
Haruki Murakami "Worüber ich spreche, wenn ich über das Rennen spreche"
Ich habe die Gefühle und Erfahrung eines Marathonrenners  kennengelernt, aber das Wichtigste - das Bildung eines Menschenlebens in der Wechsel von verschiedenen Interessen, wenn man dabei die Schlussfolgerungen zieht. Ich kenne eine Marathonläuferin, oh nein, sogar zwei, es wäre interessant zu erfahren, was sie über das geschiebene von Murakami sagen, welche Gefühle und Erfahrungen sie haben.
Attēls no:

svētdiena, 2016. gada 25. decembris

Decembris, Ziemassvētki

Sveiciens Ziemassvētkos! Lai miera pilnas, priecīgas, gaišas(arī bez sniega) svētku dienas!
Grüße zu Weihnachten!  Ich wünsche friedensvolle, frohe und helle(auch ohne den Schnee) Festtage!
*******

Decembra sākumā tapa nu šāda šalle - bizes pinumā, tā tika pasūtīta no dzijas, kas pietrūka iepriekšējam projektam. Varbūt nav šoreiz veiksmīgākā kombinācija ar apģērbu ātrai fotosesijai, bet doma ir saprotama. 
Anfang Dezember ist dieser Schal als Zopf, nach einer Bestellung entstanden, aus dem Garn, der zu vorigem Projekt nicht reichte. Vielleicht ist nicht die beste Kombination mit der Kleidung, aber das war eine schnelle Fotoaufnahme.
*******
Ziemassvētku motīvi noformēti, aizsūtīti un uzdāvināti.
Die Weihnachtsmotive fertiggestellt, geschickt, geschenkt. Pūcītes, kuras vajadzēja "satapināt" pāri desmit, bet gatavas tikai divas.
Die Eulchen, die ich mehr als 10 basteln musste, habe ich nur 2 fertiggestellt.*******
Skaisti darinātus apsveikumus saņēmu no Klaudijas un Sigitas
Klaudija sašuvusi gan kartiņas, gan eglītē karamas sirsniņas. Mums gan nebija šoreiz AMC kartiņu maiņa, bet man kādam Vācijā bija jāatdāvina Michas Stoffecke Adventes kalendāra izlozē iegūtā balva, jo Latvija nav viņu piegādes valsts. Klaudija bija priecīga un iepriecināja mani ar saviem skaistajiem darbiņiem. Paldies!
Schön gebastelte Karten habe ich von  Klaudia und   Sigita bekommen.
Klaudia hat nicht nur schöne AMCs genäht, sondern auch die Herzlein, die man auf den Weihnachtsbaum aufhängen kann.Wir hatten diesmal keinen AMC Tausch, aber ich musste ein Geschenk jemandem in Deutschland verschenken, den ich bei Michas Stoffecke Adventskalenderverlosung bekam. Lettland steht nicht auf Lieferungsliste. Klaudia war froh und hat mich mit ihren schönen Arbeiten erfreuet. Danke!Savukārt Sigita kādā tumšā decembra vakarā rīkoja kartiņu izlozi, un es kā vienīgā pretendente saņēmu tiešām skaistu kartiņu. Paldies Sigita par balto, eleganto sniegpārslu!
Aber Sigita hat an einem dunklen Dezemberabend eine Verlosung von selbstgebasteltet Karten organisiert, und ich als einzigste Gewinnerin habe wirklich schöne Karte bekommen. Danke Sigita für die weiße, elegante Schneeflocke!

Un tie knaģīši šogad savu uzdevumu pilda savādākā veidā, lai es varētu priecāties par no tuvienes un tālienes saņemtajiem sveicieniem.
Und diese Klammern erfüllen ihre Aufgabe in diesem Jahr anders, damit ich mich über die Grüße aus nah und fern freuen könnte.

svētdiena, 2016. gada 4. decembris

Putni, balts/ Vögel, weiß,


Šis putniņš ar dāvanu aizlidoja pie vārda dienas gaviļnieka. Šodien tiešām pavēss, ka putniņiem būtu jāliek cepurītes, bet diena rādās būs sniegoti saulaina.
Dieses Vögelchen ist zum Namenstagkind geflogen. Heute ist es kühl, so brauchen die Vögelchen vielleicht die Mützen, aber der Tag scheint schneeweiß sonnig zu werden.
Atcerieties iepriekšējās ziņas eksperimentu? Te top kaut kas cits, kam jāpietiek dzijas. Gaidiet rezultātu!
Erinnert ihr euch an das Experiment vom vorigen Post? Hier entsteht etwas, dem der Garn reichen soll. Wartet auf Resultat!

Process. Motīvi kartiņām.WIP. Die Motive für die Karten

Kā redzat, dāvanas tiek cītīgi izmantotas - gan jaunās adatas, gan izšūšanas žurnāls ar pievienotajiem materiāliem.
Wie ihr seht, werden die Geschenke tüchtig genutzt - die neuen Nadeln und das neue Magazin mit den beigefügten Materialien.

Ziemīgi - sniegbalti un saulaini sveicieni!
Winterliche - schneeweiße und sonnige Grüße!

svētdiena, 2016. gada 20. novembris

Novembris - svētku mēnesis/ November - der Festmonat

Sveiciens pagājušajos Latvijas svētkos! Lai jaunais gads mums visiem un valstij ir veiksmīgs, drošs un cieņpilns!
Grüße zum vergangenen Geburtstag Lettlands, am 18. November! Das neue Lebensjahr sei für uns allen erfolgreich, sicher und würdevoll!
Arī mana svētku diena ir pagājusi. 
Lai arī te blogā kādu laiku valda klusums, tas nenozīmē, ka arī manā rokdarbošanās lauciņā tas ir tāds pats. Un jaunajā dzīves gadā par iespēju trūkumu sūdzēties nevarēs. Apsveicēji ir parūpējušies par to.
Auch mein Festtag ist vorbei.
Obwohl hier im Blog eine Weile die Stille herrschte, das bedeutet nicht, dass auch in meinem Handarbeitsfeld sie Stille herrscht. Und für das neue Lebensjahr über die Mangel an Möglichkeiten kann ich nicht klagen. Die Begrüßer haben dafür besorgt.
 Rokdarbu iespējas darbiņiem sev un citiem. Alfabēta izšuvums taps mazajiem radiniekiem.
Handarbeitsmöglichkeiten für mich und andere. Das ABC- Ausstickarbeit wird für die kleinen Verwandten entstehen.
 Jaunajā gadā būs jāatvēl laiks arī rakstu darbiem un kaut kam radošākam.
Im neuen Lebensjahr muss ich Zeit Schreibarbeiten widmen und noch für etwas Schöpferisches.
Krāšņie apsveikumi ar laba vēlējumiem.
Die herrlichen Grüßkarten mit guten Wünschen.
 Šie apsveikumi ir visīpašākie, jo tos gatavojuši vismazākie sveicēji. Izspriedām, ka abos ir svētku salūts.
Diese Grüße sind besonders wichtig, weil sie von den kleinsten Begrüßern gemalt wurden. Wir überlegten, dass in beiden der Fastsalut zu sehen ist.
*******
Un te pierādījums, ka rokdarbi nav pamesti novārtā.
Und hier der Beweis, dass die Handarbeiten doch nicht vernachlässigt sind.
 Kārtējais eksperiments, kas ar otro mēģinājumu gan tika izjaukts, toties tagad ir saprotams, kādam ir jābūt īstajam rezultātam. Jo modelim, pēc kura parauga eksperimentēju, bija tikai bilde. Tātad bija jāaprēķina, cik valdziņu, cik centimetru un cik dzijas. Rezultātam noteikti jābūt. 
Noch ein Experiment, das nach dem zweiten Versuch doch aufgetrennt wurde, dafür ist es jetzt klar, wie der Ergebnis sein muss. Weil vom Modell, nach dem ich experimentierte, hatte ich nur das Bild. Also ich musste  berechnen, wieviel Maschen wieviel cm und wieviel Garn brauche ich. Das Resultat wird bestimmt sein.
 Top sniegavīra burtiņš Ziemassvētku noskaņu - Nikolaja zābaciņam. Vecākajam brālītim jau tāds ir. Uzminiet, kāds burtiņš būs jaunākajam?
Hier entsteht der Schneemannbuchstabe für Weihnachtenstimmung - Nikolaustiefel. Das Stiefelchen für den älteren Bruder. Ratet mal, welcher Buchstabe wird für den jüngeren sein?
*******
Pirms kāda laiciņa jau saņēmu šo sūtījumu. Mana vārda māsa Rita   rīkoja izlozi Jardin Prive shēmai. Un es to saņēmu ar maziem jaukiem papildinājumiem, kuri arī noderēs. Un tik jauka pūcīte bija pievienota klāt.
 Bet par pūcītēm man vēl ir cits stāsts, ko ceru pastāstīt vēlāk.
Vor ein paar Wochen habe ich diese Sendung bekommen. Meine Namensschwester Rita hat in ihrem Blog eine Verlosung vom Jardin Prive Motiv gemacht. Und ich habe es mit vielen netten Beilagen bekommen, die ich bestimmt verwende. Und so ein nettes Eulchen war auch beigelegt.
Aber über die Eulen erzähle ich hoffentlich in einem anderen Post.

svētdiena, 2016. gada 23. oktobris

Ar rudens lietu un vēju, bet../ Mit Herbstwind und -Regen, aber..

.. ar vasarīgiem darbiem. 
Zilais eņģelis ļoooooti lēnām top. Domāju par kāda Ziemssvētku darbiņa uzsākšanu.
..mit sommerlichen Arbeiten.
Der blaue Engel entsteht seeeeehr langsam. Ich denke über das Beginnen einer Weihnachtsarbeit.

Un šeit "Rozā spociņš"! Vasarā iesāku topiņu  no atlikušās rozā dzijas un 1.Protams, sapratu, ka nepietiks, bet man bija rozā, ko pieskaņot. 2.Adot es sapratu, ka šī dzija neder manam noskatītajam modelim, par lielu mežģīņraksta caurumi, dzija ir slīdīga, tāpēc es arī adīju tik brīvi. Bet adīju līdz beigām, jo vienkārši gribēju adīt.  Tā sacīt - adatu adīšanas terapija. Būs arī ārdīšanas terapija. Tad būs atkal jādomā, ko darīt ar dziju... Bet topiņa modelis man patīk, būs jāmeklē piemērota dzija!
Und hier "Das rosa Gespenst"! Im Sommer habe ich einen Sommertop vom restlichen Garn begonnen und dann verstanden, dass 1. der Garn mir nicht reichen wird, aber ich hatte noch einen rosa Garn, den ich anpassen konnte, 2. Beim Stricken habe ich verstanden, dass dieser Garn meinem gewählten Model nicht passt, die Löcher vom Muster sind zu groß, und diesen Garn ist sehr glitscherig, und ich habe auch sehr locker deshalb gestrickt. Aber ich habe doch bis zum Ende gestrickt, weil ich einfach stricken möchte. Sozusagen Nadel Strickentherapie. Aber es wird auch Aufziehentherapie sein. Aber dann muss ich wieder denken, was ich mit diesem rosa Garn mache... Aber das Model vom Top gefällt mir, ich muss einen passenden Garn suchen!

Uz auguma izskatījās diezgan labi, bet tie caurumi tomēr par lielu...
Der Top passte gut, aber die Löcher waren doch zu groß...

*******
Fotografēts pirms rudens vējiem un salnām.
Das Foto noch vor den Herbstwinden und -Frösten gemacht.