svētdiena, 2021. gada 28. februāris

Gaisa baloni/ Die Luftballons

 Apsveikuma kartīte pie dāvanas radu puisītim.

Die Glückwunschkarte zum Geschenk für das Geburtstagskind - für den Sohn meines Neffen.

Te pirms pāris gadiem tikai četri baloni .
Hier vor ein paar Jahren noch vier Luftballons.
Te vēl viena balonu kartīte citam gaviļniekam pirms kāda laiciņa izšūta.
Hier noch eine Karte mit Luftballons für ein anderes Geburtstagskind vorher ausgestickt.svētdiena, 2021. gada 14. februāris

Mīlestības stāsts :)/ Eine Liebesgeschichte :)

Pirms došanās "mīlas liesmās".
Vor dem "Liebesfeuer".


Kurš saņēmis vairāk, kurš mazāk liesmas.

Wer hat mehr, wer weniger Feuer bekommen

Trauciņā - našķoties, kastītē - dārgam cilvēkam, kurš mājās ieradīsies nākamnedēļ.
Im Gefäß - fürs Naschen, in der Dose für einen lieben Menschen, der nach Hause in der nächsten Woche kommt.
*******
Cepumi ar kokosriekstu un kviešu miltiem, brūno cukuru un šokolādi. Mana variācija. Recepti skatīt instagram pie #annapanna.
Das Gebäck aus Kokos- und Weizenmehl, braunem Zucker und Schokolade. Meine Variante. Das Rezept im instagaram bei #annapanna.
 

sestdiena, 2021. gada 13. februāris

Dāvanas un .. dāvanas/ Geschenke und .. Geschenke

Nesen dāvanā saņēmu divus Cross Sticher žurnālus. 
Neulich habe ich zwei Cross Stitcher Magazins als Geschenk bekommen.
Iesāku izšūt februāra numuram pievienoto  sniegpulksteņu motīvu. Bet mazais darbiņš šujas lēnu, jo audums noteikti nav īsta Aida, bet kaut kas ļoti sintētisks. Arī diegu krāsas īsti neatbilst attēlam. Bet motīvs ir jauks. Domāju izšūt vēl vienu uz Aidas auduma.
Ich habe begonnen das Schneeglöckchenmotiv auszusticken, das als Geschenk der Februarnummer beigelegt war. Aber es geht mit dem Aussticken langsam, weil der Stoff bestimmt nicht eine echte Aida Stoff ist, aber etwas Synthetisches. Auch die  Garnfarben stimmen mit dem Bild nicht ganz zu. Aber das Motiv ist sehr süß. Und ich habe vor, noch ein Motiv auf einem echten Aida Stoff auszusticken.
Bet janvāra numura dāvaniņa ir kalendārs, kur katram mēnesim ir tā sauktais - tautas mākslas motīvs.
Aber das Geschenk vom Januarmagazin ist ein Kalender mit  Folk Art Motiven.
Šī ziema ir īsta ziema, ar mīnusiem un sniegu. Diemžēl attēlā īsti nevar redzēt saulē mirdzošo sarmu un saklausīt sniega gurkstēšanu un sajust aukstumu.
Dieser Winter ist ein echter Winter, mit Minusgraden und Schnee. Im Bild kann man leider nicht  den in der Sonne glänzenden Reif sehen und das Knirrschen vom Schnee hören und die Kälte fühlen.

 


sestdiena, 2021. gada 23. janvāris

Apsveikumi../ Grußkarten..

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, gribētos domāt, ir visi saņemti un pienākuši. Jo daži pienāca tikai janvāra vidū, kaut gan tika izsūtīti pat ļoti laikus. 
Trīs pašu gatavotus parādīšu atsevišķi:
zu Weihnachten und zum Neujahr habe ich alle bekommen und alle sind gekommen, so möchte ich denken. Weil einige erst Mitte Januar kamen, obwohl sehr rechtzeitig abgeschickt waren.
Drei selbstgemachte zeige einzeln:
Šos sniega kalnus ar eglītēm un sniegpārsliņām saņēmu no krustdēla(4.klase).
Diese Schneeberge mit Tannenbäumen und Schneeflocken habe ich von meinem Patensohn (4.Klasse) bekommen.
Manas vēstuļdraudzenes Činatsu izšūtais apsveikums.
Die ausgestickte Grußkarte von meiner Brieffreundin Chintasu.
Vēstuļdraudzenes Magdas skaisto Ziemassvētku  audumu zvaigzne.
Der Stern aus schönen Weihnachtsstoffen von meiner Brieffreundin Magda.
Apsveikumu ģeogrāfija. Die Geographie der Grußkarten.
*******
Kaut kas saldajā no pagājušās nedēļas nogales.
Etwas zum Nachtisch aus vorigem Wochenende.

Ceptas "sniegapikas" - cepumi no kokosriekstu miltiem ar olbaltumu.
Gebackene "Schneebälle" - das Gebäck aus Kokosnüssenmehl und Eiweiß.
 sestdiena, 2021. gada 16. janvāris

Ziemas spārnaiņi/ Die Winterbeflügelten

Pirmajam sarkankrūtītim no dāvanas komplektiņa pievienojās vēl divi. 
Dem ersten Gimpel vom Geschenkset kamen noch zwei hinzu.
Un tapa šādas apsveikuma kartītes. Vidū no komplekta materiāliem, blakus manas versijas. Varbūt tam putniņam, kas nokļuva apaļajā ietvarā, varēja būt arī nedaudz apaļāka motīva kompozīcija. Bet nu divas kartītes jau "aizlidojušas" pie jubilāriem.
Und solche Grußkarten sind entstanden. In der Mitte aus Setmaterialien, neben meine Versionen. Vielleicht dem Vögelchen, das in den runden Rahmen kam, konnte auch etwas rundere Motivkomposition sein. Aber nun sind zwei Karten schon zu den Geburtstagskindern "geflogen".


Kad visi motīvi bija izšūti, mūsu mājās nonāca īsts sarkankrūtītis. Meita atrada satraumējušos putniņu netālu no mūsu mājām. Bet pēc dažām dienām un pēc meitas cītīgajām rūpēm putniņš bija atkopies, atguvis spēkus un iznests ārā izlidoja no sava pagaidu būra un ātri vien sazinājās ar sugas brāļiem un aizlidoja.
Als alle Motive fertig waren, kam in unser Haus ein echter Gimpel. Meine Tochter hat das gelitttene Vögelchen unweit von unserem Haus gefunden. Nach einigen Tagen war das Vögel dank den eifrigen Sorgen meiner Tochter zu Kräften gekommen,  draußen gebracht flieg aus seinem zeitweiligen Käfig aus und kommunizierte sehr schnell mit seinen  Artbrüder und flieg fort. 

piektdiena, 2021. gada 1. janvāris

Jauns laika skaitītājs/ Ein neuer Zeitrechner

 

Vervaco dizains, "Lavandu pulkstenis" jeb  "Provansas augi", 20 cm diametrs, 17 DMC krāsu toņi, viens kontūrlīnijai, audums Aida 18. Ierāmeju  un "palaidu" laika skaitīšanu 30.decembrī.
Provansas augi Latvijas sniegā. Bet ārā bija gaišāks!
Design Vevaco, "Die Lavendeluhr" oder "Die Pflanzen von Provence", 20 cm im Durchmesser, 17 DMC Farbtöne, ein für die Konturen, Stoff Aida 18.  Ich habe am 30.Dezember eingerahmt und die Zeitrechnung "angelassen".
Die Pflanzen von Provence im Lettlands Schnee. Aber draußen war es heller!
*******
 Un putniņš gatavs. Bet diedziņu pietiek vēl pāris.
Und das Vögelchen ist fertig. Aber die Garne reichen noch für ein paar.

piektdiena, 2020. gada 25. decembris

Ziemassvētku mirkļi/ Weihnachtsmomente

25.decembra rīts. Der Morgen vom 25.Dezember.


Šī apsveikuma kartiņa Tediju lācīšu mīļotājai ir nonākusi pilnīgi pretējos laika apstākļos zemeslodes otrā pusē. Un tai bija vajadzīgs mēnesis ceļam, lai tā pirms Ziemassvētkiem nokļūtu Austrālijā. Jāsaka, ar mēnesi pietika, zinot, ka vēstules no Austrālijas un uz Austrāliju šogad ir ceļojušas no 3 līdz 6 mēnešiem.
Dizainere Durene Jones, "In the nursery"/ "Bērnistabā". Motīvs no "The World of Cross Stitching" 196.
Diese Grußkarte an eine Taddybärliebhaberin  ist in eine ganz gegenseitige Wetterlage angelangt, in andere Seite der Erdkugel. Und sie brauchte für den Weg einen Monat, damit sie vor Weihnachten Australien erreicht. Man muss sagen, es reichte diesmal mit einem Monat, wenn man weiß, dass die Briefe in diesem Jahr von und nach Australien von 3 bis 6 Monaten reisten.
Gatavošanās. Eglīte vēl jārotā. Dāvanas vēl tiek saiņotas. Kas sniegavīram vēderā - sniegavīri. Materiāli - papīra dvieļu ruļļi, aplīmēti ar baltu papīru, filca un, līmlentes un zīmētām detaļām.
Die Vorbereitung. Der Weihnachtbaum muss noch geschmückt werden. Die Geschenke werden noch gepackt. Was hat der Weihnachtsmann im Bauch - Weihnachtsmänner. Die Materialen - Papierrolle von Küchentücher, beklebt mit weißem Papier, Bestandteile aus Filz, Klebeband und gezeichnet. 
Un ar grāmatu par sniegavīru. Sniegavīri gan vēl gaida rūķi, kas nogādātu dāvanas saņēmējiem.
Und mit einem Buch über einen Schneemann. Die Schneemänner warten aber noch auf einen Wichtel, der die Geschenke den Empfängern zustellt.
Šogad, kad jāpieņem situācija, ka daudzas lietas nevar notikt kā ierasts, pie dažām tomēr gribas pieturēties, lai ir kā ierasts. Tradicionālie Ziemassvētku cepumiņi katram atsevišķā paciņā, bez kopīgas tējas un kafijas dzeršanas.
In diesem Jahr, wo wir die Situation annehmen müssen, dass Vieles so wie gewöhnlich nicht stattfinden kann, an einigen Sachen möchte man doch anhalten, damit es wie gewöhnlich ist. Meine traditonelle Plätzchen zum Mitnehmen eingepackt, ohne gemeinsames Kaffe- und Teetrinken.

Ziemassvētku cepumiņi vēlreiz, bet šoreiz saulespuķu sēkliņu griljāžas vietā lazdu riekstu griljāža. Baltās bumbas labi zināmas cepumu ražotājfirmas piparkūkas baltajā šokolādē. Piparkūkas arī pāsas ceptas, bet mīkla - izmēģinājums no B*nes maizes ceptuves. Un kur nu bez speķa pīrādziņiem.
Die Plätzchen noch einmal, aber diesmal statt Sonnenblumenkernekaramelle ist die Haselnüssekaramelle. Die weißen Kugel sind die Pfefferkuchen in weißer Schokolade von einem bekannten Gebäckhersteller. Pfefferkuchen auch selbst gebacken, aber der Teig diesmal zum ersten Mal von Bäckerei B*ne. Und zu Weihnachten die Speckkuchen/Speckbrötchen dürfen nicht fehlen.