svētdiena, 2022. gada 7. augusts

Ceļojums uz kartes turpinās/ Die Reise auf der Landkarte geht weiter

Heidelberga. Par šo pilsētu Vācijā zināju tik daudz, ka tā ir universitātes pilsēta, tur bija apmetušies latviešu emigranti, skaistas pilsētas, upes un kalnu ainavas. Ilgs laiks pagāja ideju un motīvu meklējumos, jo doma bija turpināt ar izšuvumu. Tad interneta meklētājā ierakstīju "rokdarbi Heidelbergā" un pirmais, ko man piedāvāja, bija keramikas darbnīca, kur darbus izgatavo uz virpas, no akmens masas. Bingo! Es taču arī jūlijā biju keramiķes darbnīcā. Tad es atcerējos, ka manos rokdarbu žurnālu krājumos ir "Annas", kur vienu gadu motīvu sērija bija veltīta dažādiem amatniekiem, protams, arī podniekiem, mūsdienās tātad - keramiķiem. Varēju piestrādāt pie kompozīcijas, bet es jau tā kavējos ar gatavošanos ceļojumam, bet piedalīties vēlējos. Manu izšūto keramikas darbu krāsas neatbilst tām, ko es redzēju keramiķu lapā drehwerk.keramik.de - tie bija gaiši un askētiski izstrādājumi, arī mūsu keramiķei, kas veido no māla, ir cita krāsu gamma. Es pieturējos pie motīvam izvēlētajām krāsām. Vēl dažas dienas darbus var pievienot maikaefer blogā. 

Heidelberg. Über diese Stadt wusste ich soviel, dass sie eine Uni-Stadt ist, da waren die Letten, die Unterkunft gefunden haben, die in Exil nach dem 2.Weltkrieg gingen, schöne Stadt- , Fluss- und Berglandschaften. Es verging die Zeit in der Suche von Ideen und Motiven, weil ich weiter mit den Aussticken fortsetzen wollte. Beim Recherchieren über Heidelberg habe ich auch "Heidelberg Handarbeiten" eingegeben. Und als erste Seite wurde mir die Seite einer Keramikwerkstatt gegeben. Bingo! Ich war im Juli auch in der Keramikwerkstatt. Dann habe ich mich daran erinnert, dass ich Magazins "Anna" habe, wo Zählmuster des Stickmotiven des Monats den Handwerkern gewidmet waren, natürlich auch dem Töpfer, heutzutage Keramiker. Ich  konnte mehr an der Komposition arbeiten, aber ich war so spät mit der Vorbereitungen für die Reise, aber ich wollte daran teilnehmen. Die Farben meinen ausgestickten Keramikwerken sind anders, als die, die ich bei drehwerk-keramik.de gesehen habe, die waren hell un dezent aus Steinzeug, auch unsere Keramikkünstlerin, die mit Ton arbeitet, hat andere Farbenwahl. Ich blieb bei den im Magazin gegeben Farben. Noch einige Tage kann man die Arbeiten im Blog bei maikaefer zeigen.

Te izšuvums ar manu izvirpoto mazo bļodiņu. 
Und hier meine Ausstickarbeit und meine kleine gedrehte Schüssel.
Te bildes no keramiķes Inetas Dzirkales darbnīcas. Viņas darbi. Un mana virpošana viņas vadībā.
Hier die Bilder in der Werkstatt bei Keramikkünstlerin Ineta Dzirkale. Ihre Kunstwerke. Und meine Drehprobe in ihrer Leitung.

Bļodiņa tika vēl glazēta un ieguva savu stiprību krāsnī. 
Das Schüsselchen hat noch die Glasur bekommen und es war auch im Ofen.
Un vēl dažas rozītes. Un noch einige Rosen.

svētdiena, 2022. gada 17. jūlijs

No svētdienas līdz../ Vom Sonntag bis..

..svētdienai. ..Sonntag.
Jeb vienas nedēļas fotomirkļi. Oder die Fotomomento einer Woche.
Skats no Kristakrūga skatu torņa uz Teiču purvu.
Der Blick vom Aussichtsturm aufs Moor Teiči.

Vakars pirms lietainas dienas.
Der Abend vor einem regnerischen Tag.
Pavlova ar putukrējumu un vaniļas mērci. Dzīvespriecīga un koša kūka lietainā dienā jubilārei ar cienījamu gadu skaitu.
Pavlova-Torte mit Schlagsahne und Vanillesoße. Eine lebhafte und prächtige Torte an einem regnerischen Tag für die Jubilarin mit ehrwürdigem Alter.
Un vēl biezpiena un ķiršu kūka.
Und noch Quark- und Kirschenkuchen.
Mani "puķkāposti". Uz krešu sēklu paciņas izlasīju, ka tās pievilina kāpostu balteni. Tad kukaiņi ēdīs kreses un neliksies zinis par kāpostiem, hmmm? Kāpostu baltenis (Pieris brassicae) lidinājās, bija jau arī pāris kāpuri, bet kopumā kāposti veidojas labi. Un vagā skaisti arī. Kamēr nav apēsti ziedi...
Mein "Blumenkohl". Auf dem Samenpäckchen von Kressen habe ich gelesen, dass sie die Kohlweißlinge anlocken. Dann werden sie die Kressen fressen und keine Interesse an Kohl haben, hmmm? Ein Kohlweißling flatterte, gab es auch einige Raupen, aber insgesamt reift Kohl gut. Und im Beet sieht es schön aus. Bevor die Blumen gefressen sind...
Vēlreiz pavlova, bet nedaudz savādāk. Noch einmal Pavlova-Torte, aber ein bisschen anders.


Fotomirkļi pēc peldes. 
Die Fotomomente nach dem Schwimmen.
Piektais sarkankrūtīša motīvs manā gada projektā - izšūt vismaz vienu Ziemassvētku motīvu mēnesī. 
Das fünfte Rotkkehlchenmotiv von meinem Jahresprojekt - wenigstens ein Weihnachtsmotiv auszusticken.
Manai dzeltenbrūnajai petūnijai viens šāds zieds, labprāt redzētu vēl šādus. Tas varēja būt arī pateicoties "pabarošanai"?
Meine gelbbraune Petunie hat eine solche Blume. Ich würde gern noch solche sehen. Vielleicht ist das dank dem "Füttern"?

otrdiena, 2022. gada 12. jūlijs

Vasaras vidū/ Mitte Sommer

Pavasaris jeb "Patchwork Printemps" ir beidzies pabeigts. Ja jūs atceraties, es to iesāku pavasara krustiņtusiņā. Nu lūk, bet pabeidzu to vasaras krustiņtusiņā. Pie tam, tas notika manā pusē. Bija, protams, uztraukums to organizējot, bet arī liels prieks satikt un uzņemt savas rokdarbu domu biedrenes šeit.
ist der Frühling oder "Patchwork Printemp" zu Ende beendet. Wenn ihr daran erinnert, habe ich diese Arbeit während unserem Handarbeiterinnentreffen im Frühling begonnen. Nun, beim Sommertreffen habe ich sie beendet. Dabei fand es in meiner Gegend. Ich hatte natürlich die Aufregung bei der Organisation, aber auch große Freude meine Handarbeitsgleichgesinnte zu treffen und hier aufzunehmen.
Te ar iepriekš izšūto vasaras motīvu. Jā, "Pavasarim" man bija mazāks auduma gabaliņš, bet gribējās sākt izšūt. Kad tikšu līdz noformēšanai, tad jau atbilstoši rīkošos. Un jaunākajam izšuvumam vēl jādodas vannoties. Jautājums jums - cik vienādu motīvu ir abos darbos?
Hier mit dem vorher ausgestickten Sommermotiv. Ja, für den "Frühling" hatte ich weniger Stoff, aber ich mochte mit Aussticken beginnen. Wenn ich zum Gestalten komme, dann handle ich entsprechend. Und die jüngste Arbeit soll noch in die Badewanne. Die Frage an euch - wieviel gleiche Motive gibt es in beiden "Patchworks"?
*******
Šeit daži mirkļi no kopīgās darbošanās.
Hier einige Momente von gemeinsamen Werkeln.

Kamēr top krustiņi, tikmēr "pavadošais sastāvs" jeb Xelluc vīrs ir pagatavojis lazanju. 
Während die Kreuzsticharbeiten entstehen, hat "Begleitenbestand" oder der Mann von Xelluc Lasagne vorbereitet.
Ceru vēl dažus mirkļus parādīt. Kā arī daži lai paliek manā atmiņā, jo visu nevar nofotografēt, un vai vajag?
Ich hoffe, dass ich noch einige Momente vom Treffen zeige. Aber einige bleiben nur in meinen Erinnerungen, weil man nicht alles fotografieren kann, und muss man?

trešdiena, 2022. gada 6. jūlijs

Turpinu ceļot.. pagaidām virtuāli/ Ich reise weiter.. vorläufig virtuell

Ceļojums apkārt pasaulei - ar pirkstu uz kartes blogā pie Maikas turpinās. Jūnija ceļojuma mērķis - Amsterdama. Vēl šodien var parādīt savu rokdarbu. 

Domājot par Amsterdamu, man ir savas ceļojuma atmiņas un ainas - stāvās mājas kanālu malā, velosipēdi, brauciens ar kuģīti pa kanālu, puķu tirgus. Tāpēc izšuvumam meklēju kādu motīvu, kas saistās ar manām atmiņām. Un atradu pie Hetti  - paldies!

Die  Reise "Mit dem Finger auf der Landkarte" bei Maika geht weiter. Im Juni geht es nach Amsterdam. Noch heute kann ich meine Handarbeit zeigen.

Als ich über Amsterdam denke, dann habe ich meine Reiseerinnerungen und Szenen aus der Stadt - die schmalen und höhen Häuser am Kanalrand, Fahrräder, die Schiffahrt auf dem Kanal, Blumenmarkt. Deshalb habe ich ein Motiv gesucht, das mit meinen Erinerrungen verbunden ist. Und habe bei Hetti gefunden - danke!


Ja es pieminēju puķu tirgu, tad parādīšu ziedus, kas arī nāk no viena jeb vietējās puķu audzētavas. Šādas petūnijas man ir šajā vasarā.
Wenn schon ich den Blumenmarkt erwähnt habe, dann zeige ich die Blumen, die auch aus einem kommen, hier aus der ortigen Pflanzstätte. Solche Petunien habe ich in diesem Sommer:
Šīs meita nosauca par gotiskām.  Iespaidīgas tās ir! 
Diese hat meine Tochter als gotisch genannt. Eindrucksvoll sind sie ja!
Šīs arī bija kaut kādi savādākas un uzrunāja mani. 
Diese waren auch irgendwie anders und haben mich angesprochen.

ceturtdiena, 2022. gada 5. maijs

Turpinu ceļot../ Ich reise..

..kopā ar Maiku. Aprīļa ceļojuma mērķis - Londona. Pavisam simboliski vakar šuvās Londonai veltīts motīvs. Kāpēc? Jo pirms 32 gadiem, kad 4.maijā pasludināja Latvijas neatkarības atjaunošanu, savai klasesbiedrenei teicu: Satiksimies Parīzē! Jo ar neatkarības atjaunošanu es domāju par iespēju ceļot ārpus Latvijas. Londonā vēl nav sanācis būt, bet Parīzē un citur Eiropā esmu bijusi.

Londonas tēmai izvēlējos tējkanniņu ar tējas krūzīti. Motīvs no CrossStitch crazy pielikuma Best of summer. No olimpiskās vasaras.

..mit Maika weiter. Das Reiseziel im April - London. Ganz symbolisch ging gestern das Aussticken vom Londonmotiv. Warum? Weil vor 32 Jahren, als am 4.Mai die Erneuerung der Unabhängigkeit Lettlands erklärt  wurde, habe ich meiner Klassenkameradin gesagt: Treffen wir uns in Paris! Damit dachte ich über die Reisemöglichkeiten außer Lettland. In London bin ich noch nicht gewesen, aber in Paris und anderen Orten in Europa schon.

Für London habe ich die Teekanne mit der Teetasse gewählt. Das Motiv aus CrossStitch crazy Beilage Best of summer. Aus dem olympischen Sommer. 

Dāvaniņas - tēja un karotītes pie manis atceļoja no Londonas šopavasar. 
Die Geschenke - der Tee und die Teelöffel sind zu mir aus London in diesem Frühling angekommen.

pirmdiena, 2022. gada 18. aprīlis

Pavasaris ir../ Der Frühling ist..

..iestājies. Atbilstoši aprīlim arī laika apstākļi - te saulīte, te lietus, te krusa, no rītiem piesalst. Tāpat lēnām "nāk" arī mans izšuvums "Pavasaris", dizains "Jardin Prive".  Līdz Lieldienām izšuvu arī dažus svētku simbolus. Tradicionāli šo dizainu atkal sāku pavasara krustiņforuma tikšanās laikā pirms pāris nedēļām.  Līdzīgi kā pirms diviem gadiem, paguvām tikties vēl pirms pandēmijas sākuma. Šoreiz bijām tikai piecas, bet laiku pavadījām sarunās, izpētot citu darbus un izšujot. Bija tiešām jauki satikties.
..angekommen. Entspechend dem April auch das Wetter - da die Sonne, dann der Regen, dann der Hagel, morgen noch um 0. Diese Tage schon sonniger, aber windig. So langsam "kommt" auch meine Ausstickarbeit "Frühling", Design "Jardin Prive". Bis zu Ostern habe ich auch einige Festsymbole ausgestickt. Traditionell habe ich die Arbeit von diesem Design wieder beim Frühlingstreffen von Handarbeiterinnen von ein paar Wochen begonnen. Ähnlich wie vor zwei Jahren, gerade vor der Pandemie trafen wir uns. Diesmal waren wir zu fünf, aber wir verbrachten gut die Zeit mit Gesprächen, mit dem Anschauen von Werken und mit Aussticken. Es war wirklich nett.
Pabiju arī Nacionālajā mākslas muzejā. šeit iespaidi no visām trim apmeklētajām izstādēm "Ex_Text"(teksts mākslas darbos), Intas Celmiņas gleznas un Dzintras Vilks tekstildarbi.
Ich war auch im Nationalen Kunstmuseum, hier die Eindrücke von allen drei besuchten aktuellen Ausstellungen "Ex_Text" (der Text in Kunstwerken), die Gemälde von Inta Celmiņa und die Tekstilwerke von Dzintra Vilks.


*******


Šie putni salidojuši galerijā "Centrs". Kas tas ir bijis par projektu vai kādēļ tie ir, informāciju diemžēl neizdevās atrast.
Diese Vögel sind in der Galerie "Zentrum" geflogen. Was das für ein Projekt war, habe ich leider die Information nicht gefunden.
*******

Lieldienu mirkļi 2022/ Ostermomente 2022