svētdiena, 2018. gada 22. aprīlis

Ar sauli un vēju/ Mit Sonne und Wind

Pavasaris silda, drebina stipros vējos. Cerams, ka nākamās dienas pārāk neizmērcēs.  Bet te darbi, kas tapuši vēl līdz Lieldienām.
 Cepurīte vēl noderēja saltos un vējainajos rītos.
Der Frühling wärmt, lässt  bei starkem Wind frösteln. Hoffentlich werden die kommenden Tage nicht zu nass. Aber hier sind die Arbeiten, die noch bis Ostern fertig waren. 
Die Mütze passte noch in kühlen und windigen Morgenstunden.

Lieldienu sestdiena. Der Ostersamstag.
Iesaistoties kādā reciklēšanas konkursā, uzšuvu divas auduma kastītes. 
Im Rahmen eines Recyclingprojektes habe ich zwei Stoffkästchen genäht.
Un asteres pamazām top, pateicoties "Otrās Elpas" projektam.  Šajā nedēļā bija tikai 278 krustiņi, pārējās nedēļas bija vairāk. Pavasaris, pavasaris.
Und das Asternbild wächst langsam, dank dem Projekt "Der Zweite Atem". In dieser Woche habe ich nur 278 Kreuzstiche ausgestickt, in vorigen Wochen gab es mehr. Frühling, Frühling.otrdiena, 2018. gada 3. aprīlis

Lasām - 2018.! 2/ Lesen wir 2018! 2

Rūta Šepetis "Jūras sāļums" Sāļums, kas piemīt ne tikai jūras ūdenim, bet arī asarām, kas līst sāpju, pāridarījuma, zaudējuma dēļ. Dramatiski pārdzīvojumi cilvēkiem, kam bija jādodas bēgļu gaitās 2.Pasaules kara beigās. Cerība tik daudziem, ko dod nokļūšana uz kuģa, lai tiktu prom no kara šausmām, tiek iznīcināta.
Rūta Šepetis "The Salt of the See"
Attēls no:

Arno Jundze "Sarkanais dzīvsudrabs" 12.grāmata sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts"
Romānā aprakstītais periods atbilst manam pēdējam vidusskolas gadam, studiju gadiem un manas ģimenes pastāvēšanas laikam. Daži notikumi palikuši spilgtā atmiņā, citi, paldies Dievam, nav skāruši, citi piedzīvoti tā garām ejot.
Arno Jundze "Das rote Quecksilber"
Der Schriftsteller beschreibt zehn Jahre in der Geschichte Lettlands, von den ersten Unabhängigkeitshauchen im Jahr 1989 bis Jahrhundertwende. Das 12. Buch aus der Serie "Wir. Lettland, XX Jahrhundert".
Attēls no:

Dagnija Dreika "Savējie"
Stāsts par Švatlumu, romu izcelsmes vēstures pētnieci, ne tikai apraksta notikumus, kuros tiek ierauta galvenā varone, bet arī atklāj  šīs tautas teikas, tradīcijas un noteikumus.

Attēls no:


Laima Kota "Mierielas vilkme"
Laima Kota "Die Zugkraft von Miera Straße"
Attēls no:

Jans Vailers "Puszvērēns"(tādu es mēģinātu pielāgot nosaukumu latviešu valodā)
Jan Weiler "Das Pubertier"
Attēls no:
Inga Ābele "Duna"
Attēls no:

svētdiena, 2018. gada 18. marts

Kausēju ledu ar.. ziediem/ Ich schmelze das Eis mit.. Blumen

Pēc aukstuma viļņa šķita, nu viss, auksts vairs nebūs. Kā tad! Tik auksts jau nu vairs nebija. Bet mīnusi atkal, viss slapjums sasalis, ziemeļu vējš, siltā jaka vēl joprojām noder.
Siltuma sajūtu radīju ar tēju:
Nach der Kältewelle schien es mir, so, es gibt keine Kälte mehr. Gewiss! So kalt war es nicht. Aber der Minusgrad wieder, die ganze Nässe gefroren, Nordwind, und die warme Jacke taugt noch immer.
Das Wärmegefühl habe ich mit Tee geschafft:
uz ziediem: und mit Blumen:
Esmu atgriezusies pie savām asterēm. Pateicoties krustduriens.lv Pavasara Otrās Elpas projektam, krustiņošana notiek raitāk, jau otro nedēļu. Cerēju, ka otrajā nedēļā būs vairāk brīvā laika, bet bija tik, cik bija. Divu nedēļu rezultāts -1474 krustiņi.
Ich bin zu meinen Astern gekehrt. Dank dem Projekt "Der zweite Atem" in unserem Forum krustduriens.lv läuft das Kreuzsticken flotter, schon die zweite Woche. Ich habe gehofft, dass in der zweiten Woche ich mehr Zeit haben werde, aber ich hatte soviel, wie es war. Das Ergebnis von zwei Wochen - 1474 Kreuzsticke.

sestdiena, 2018. gada 3. marts

Pret aukstumu ar siltumu/ Gegen Kälte mit Wärme

Gada aukstākajai dienai(termometrs rādīja gan "tikai" -21 grādu, bet sajūtu temperatūra kopā ar ziemeļvēju bija -30 grādi) jaka bija gatava. Silda ļoti labi. Vilnas dzija  pirkta Polijā Zakopanes amatnieku tirdziņā, nešķeterēta, vienkārtīga. Izmantoju 336 g dzijas, izadīju 24 dienās, pārsvarā darba dienu vakaros, braucot uz darbu, no darba, nedēļas nogalēs arī dienā.
Jaka gatava, un ziema var tagad doties projām!
Für den kältesten Tag dieses Winters (gezeigt wurde -21 Grad Celsius, zusammen mit dem Nordwind war die Gefühlstemperatur -30 Grad) war die Jacke fertig. Sie wärmt richtig gut. Die Wolle habe ich während meiner Reise nach Polen auf dem Handwerkermarkt in Zakopane gekauft, ungezwirnt, einfädig. Ich habe 336 g Wolle verwendet, in 24 Tagen(an Arbeitstagen abends, unterwegs zur Arbeit, im Heimweg, am Wochenende auch am Tag) gestrickt.
Die Jacke ist fertig, und der Winter kann fortgehen!


svētdiena, 2018. gada 11. februāris

Balti sniegi un koši ziedi/ Weißer Schnee und schöne Blumen

Ārā ir balti sniegi un man top balti darbi. Esmu iesākusi no nešķeterētas vilnas dzijas adīt sev jaku. Vienkāršu, bez raksta.
Draußen gibt es weißer Schnee und bei mir entsteht eine weiße Arbeit. Ich habe mit dem Stricken der Jacke für mich von ungezwirnter Wolle begonnen. Einfach, ohne Muster.

Bet te - balts top par krāsainu. Var manīt, ka te būs asteres.
Aber hier - weiß wird bunt. Frau kann ahnen, dass hier Astern sein werden.
 Un šie ziediņi iepriecina ar domām par pavasari, kad aiz loga ir mīnusi.
Und während draußen die Temperatur unter -5 Grad ist, erfreuen diese Blümchen mit den Gedanken über Frühling.


sestdiena, 2018. gada 20. janvāris

Vēlos rokdarboties/ Ich will doch handarbeiten

Šos sveicienus saņēmu jau jaunajā gadā. Un vēlējos padalīties. 
Diese Grußkarten habe ich schon in neuem Jahr bekommen. Und ich möchte sie euch zeigen.*******
Pasūtījuma darbiņš - zīmuļu rullis. Audums - pasūtītājas sagādāts, bet diemžēl neatbilstošs - biezs, slīdīgs šāda priekšmeta šūšanai. Kvalitāte mani neapmierina, ja saņēmējai nepatiks, teicu, lai nerāda citiem vai lai met ārā :).
Eine Bestellungsarbeit - die Bleistiftrolle. Den Stoff hat das Mädchen besorgt, er ist leider unpassend - zu dick und glittscherig für die Rolle. Deshalb bin ich mit der Qualität der Rolle nicht zufrieden, und wenn der Bestellerin sie auch nicht gefällt, dann habe ich gesagt, damit sie sie niemandem zeigt oder rauswirft.
 Kādu laiciņu nēsāta doma, nu īstenota. No mēbeļauduma atlikuma sašuvu oderi savam rokdarbu grozam, kas turpmāk tiks izmantots tikai adījumiem un tamborējumiem. Izšuvumi tikuši pie caurspīdīgas plastmasas kastes.
Eine Weile habe ich das Gedanken getragen, nun verwirklicht. Aus dem Rest des Möbelstoffes habe ich das Futter für meinen Handarbeitskorb genäht, der fortan nur für Strick- oder Häkelarbeiten genutzt wird. Die Ausstickarbeiten und -zubehör haben eine durchsichtige Plastikbox bekommen.


otrdiena, 2018. gada 2. janvāris

Grāmatu gads 2017 beidzies/ Das Bücherjahr 2017 ist vorbei

Patriks Ness "Septiņas minūtes pēc pusnakts"
Šo grāmatu izņēmu no bibliotēkas, atbalstot Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbu. Šī grāmata ir 9.-12.klašu lasītāju grupai. Nodomāju, ak, šausmene, bet interesantas ilustrācijas. Patiesībā šausmenes dzīvē ir daudz kas cits. Ļoti patika grāmata, lai arī stāsta par ļoti smagu situāciju dzīvē kādam trīspadsmitgadīgam zēnam.
Patrick Ness "A monster calls"
Attēls no:
Pauls Bankovskis "18" Sērija "Mēs. Latvija, XX gadsimts" 
Par  Latvijas tapšanas vēsturi, saites uz mūsdienām, nedaudz mistikas jeb kā lai zina, kā tas bija toreiz.
Attēls no:

Arno Jundze "Putekļi smilšu pulkstenī"
Man ir pagrūti lasīt grāmatas par padomju laikiem, īpaši par to laika posmu, kas sākās no mana apzinātā vecuma. Autors to stāsta caur vīriešu pieredzi.
Arno Jundze "Der Staub in der Sanduhr"

Attēls no:Karena Bliksena "Ziemas pasakas"
Dānijas dzīves stāsti 19.gs.beigās, leģendas, Bībeles sižeti, pasakas. Kopumā - patika. Gribētu izlasīt vēl kādu autores grāmatu.
Karen Bliksen "Wintermärchen"
Attēls no:Laima Kota "Istaba" Sērija "Mēs. Latvija. XX gadsimts"
Šķiet, par daudz, par raibu. Bet piekrītu autorei par to ziloni, ko taustām tumsā - katrs saredz ko savu. Lasīju un redzēju to komunālo dzīvokli, kur padomju laikos dzīvoja mana tante, atmiņu nav daudz, bet grāmatas sižetu tās padarīja vēl dzīvāku.
Laima Kota  "Das Zimmer"
Attēls no:


Inga Gaile "Stikli" Sērija "Mēs. Latvija, XX gadsimts"
Tik trausli kā stikli cilvēka būtība. Cilvēku likteņi sadauzīti zem 2.pasaules kara āmura.
Inga Gaile "Glas"

Attēls no:

Oidira Ava Olafsdotira "Rabarberu sarkanais"
Ļoti gaiša noskaņa, lai arī stāstā ir par smagiem likteņa pavērsieniem.
Auður Ava Ólafsdóttir "Rhabarberrot"
Attēls no:

Lūsija Moda Mongomerija "Anna no "Zaļajiem jumtiem""
Lasīju jau otro vai trešo reizi. Šoreiz tam pamudināja Kanādas seriāls "Anne with an E", ko nesen noskatījos. Jo visu angliski nesapratu, tāpēc gribēju izlasīt, lai saprastu. Seriāls patika un grāmata arī lika daudzreiz pasmaidīt par iztēles pilno Annu.
L.M.Montgomery "Anna aus Grünen Dächern"
Stefānija Kremzera "Diena, kad mācījos lidot"
Grūti bija lasīt vai nu autores teikuma konstrukciju dēļ vai tulkojuma dēļ, bet stāsts bija interesants. Vācieši, tāpat kā nedaudz vēlāk arī latvieši, devās uz Dienvidameriku, lai varētu iekopt zemi un dzīvot. Meklējot māti, tiek atklātas jaunas lappuses vēstures grāmatā.
Stefanie Kremser "Der Tag, an dem ich fliegen lernte"
Attēls no:

Jurga Ivanauskaite "Placebo"
Atmiņā ļoti spilgti palikusi autores "Ragana un lietus", tāpēc nolēmu izlasīt. Jūtos nedaudz vīlusies, bet, šķiet, autores domu sapratu.

Attēls no:


Sāra Makoja "Maiznieka meita" Ļoti aizraujoša, ievelkoša grāmata. Cilvēku likteņi un dzīves kara dzirnās, attiecīgo likumu pakļautībā 2.Pasaules kara laikā un mūsdienās.
Sarah McCoy "Die Bäckerstochter"
Attēls no:
Māra Zālīte "Tango un Tūtiņa ciemos" Izrādās, jaukais stāsts ir izdots jau pirms kāda laiciņa, bet tas nemazina prieku par to!
Māra Zālīte "Tango un Tütchen zu Gast"
Attēls no:Ali Smita "nejaušais" Modernisma stilā tapis stāsts, kur katra nodaļa ir grāmatas varoņa domu, sajūtu un notikumu virknējums.
Ali Smith "The Accidental"  (Der Zufällige)
Attēls no:
Lūsinda Railija "Septiņas māsas" Pirmā grāmata sērijā par māsām.
Lucina Riley "Sieben Schwestern"

Attēls no:
Nora Ikstena "Ulubeles pasakas"
Nora Ikstena "Die Märchen von Ulubele"

Attēls no:

Lūsinda Railija "Vētru māsa" Grāmatu sērijas otrā grāmata. Aizraujoši, kā jau to Railija stāsta. Arī izglīto par slavenu cilvēku dzīvi un darbiem.

Attēls no:


Frēdriks Bakmans "Omce sūta sveicienus un atvainojas" Maza cilvēciņa pārdzīvojumi, zaudējot tuvāko cilvēku. Vecāku žūrijas grāmata.
Attēls no:

Entonijs Dors "Mums neredzamā gaisma" Vecāku žūrijas grāmata. Lai arī stāsta par traģiskiem, sāpīgiem notikumiem, dara to iejūtīgi un aizraujoši.

Attēls no:


Dace Vīgante "Ledus apelsīns"
Vecāku žūrijas grāmata. Ledus - viss neizrunātais, sāpīgais starp cilvēkiem, apelsīns - siltais, saulainais, dzīvais cilvēku attiecībās. Tā es varētu raksturot rakstnieces stāstus pēc grāmatas nosaukuma.

Attēls no:


Lūsinda Railija "Olīvkoks" Vienas vasaras stāsts ar skatu pagātnē. Un šī vasara zem olīvkoka atklāj senos stāstus, noslēpumus.
Lucinda Riley "Olivenbaum"

Attēls no:Lezlija Voltone "Eivas Lavenderas savādās un skaistās skumjas"
Leslye Walton "Strange and beautiful sorrows of Ava Lavender"
"Die seltsame und schöne Traurigkeit von Ava Lavender"
Ģimenes sāga, kas rāda tās traģisko nolemtību, taču Eivai varbūt ir iespējams mainīt to, izciešot gan lielas skumjas, gan lielas sāpes. Par meiteni ar putna spārniem. Skarba realitāte, mistika, bet arī stāsts par cilvēkiem, kas mācās izprast mīlestību.