otrdiena, 2022. gada 1. novembris

Arī oktobrī ceļoju../ Auch im Oktober habe ich gereist..

.. Maikas gada projektā Ar pirkstu uz kartes. Un tas norādīja uz Havaju salām. Es izvēlējos izšūt hibiska ziedu, kā arī atšķirībā no citiem motīviem, uzreiz noformēju. Kā apsveikuma kartiņu. kas, iespējams, ceļos uz kādu valsti, kur arī zied hibiski.

.. mit dem Finger auf der Karte im Jahresprojekt von Maika. Und er hat auf Hawaii gezeigt. Ich habe die Hibiskusblühte ausgewählt, und, im Vergleich mit anderen Projekten, auch gleich gestaltet. Als Grußkarte, die, wahrscheinlich, ins Land reist, wo auch die Hibiskus blühen.

*******
Ziedi, kas zied šeit. Pēdējie ziedi parkā.
Die Blumen, die hier blühen. Die letzten Blühten im Park.