piektdiena, 2020. gada 25. decembris

Ziemassvētku mirkļi/ Weihnachtsmomente

25.decembra rīts. Der Morgen vom 25.Dezember.


Šī apsveikuma kartiņa Tediju lācīšu mīļotājai ir nonākusi pilnīgi pretējos laika apstākļos zemeslodes otrā pusē. Un tai bija vajadzīgs mēnesis ceļam, lai tā pirms Ziemassvētkiem nokļūtu Austrālijā. Jāsaka, ar mēnesi pietika, zinot, ka vēstules no Austrālijas un uz Austrāliju šogad ir ceļojušas no 3 līdz 6 mēnešiem.
Dizainere Durene Jones, "In the nursery"/ "Bērnistabā". Motīvs no "The World of Cross Stitching" 196.
Diese Grußkarte an eine Taddybärliebhaberin  ist in eine ganz gegenseitige Wetterlage angelangt, in andere Seite der Erdkugel. Und sie brauchte für den Weg einen Monat, damit sie vor Weihnachten Australien erreicht. Man muss sagen, es reichte diesmal mit einem Monat, wenn man weiß, dass die Briefe in diesem Jahr von und nach Australien von 3 bis 6 Monaten reisten.
Gatavošanās. Eglīte vēl jārotā. Dāvanas vēl tiek saiņotas. Kas sniegavīram vēderā - sniegavīri. Materiāli - papīra dvieļu ruļļi, aplīmēti ar baltu papīru, filca un, līmlentes un zīmētām detaļām.
Die Vorbereitung. Der Weihnachtbaum muss noch geschmückt werden. Die Geschenke werden noch gepackt. Was hat der Weihnachtsmann im Bauch - Weihnachtsmänner. Die Materialen - Papierrolle von Küchentücher, beklebt mit weißem Papier, Bestandteile aus Filz, Klebeband und gezeichnet. 
Un ar grāmatu par sniegavīru. Sniegavīri gan vēl gaida rūķi, kas nogādātu dāvanas saņēmējiem.
Und mit einem Buch über einen Schneemann. Die Schneemänner warten aber noch auf einen Wichtel, der die Geschenke den Empfängern zustellt.
Šogad, kad jāpieņem situācija, ka daudzas lietas nevar notikt kā ierasts, pie dažām tomēr gribas pieturēties, lai ir kā ierasts. Tradicionālie Ziemassvētku cepumiņi katram atsevišķā paciņā, bez kopīgas tējas un kafijas dzeršanas.
In diesem Jahr, wo wir die Situation annehmen müssen, dass Vieles so wie gewöhnlich nicht stattfinden kann, an einigen Sachen möchte man doch anhalten, damit es wie gewöhnlich ist. Meine traditonelle Plätzchen zum Mitnehmen eingepackt, ohne gemeinsames Kaffe- und Teetrinken.

Ziemassvētku cepumiņi vēlreiz, bet šoreiz saulespuķu sēkliņu griljāžas vietā lazdu riekstu griljāža. Baltās bumbas labi zināmas cepumu ražotājfirmas piparkūkas baltajā šokolādē. Piparkūkas arī pašas ceptas, bet mīkla - izmēģinājums no B*nes maizes ceptuves. Un kur nu bez speķa pīrādziņiem.
Die Plätzchen noch einmal, aber diesmal statt Sonnenblumenkernekaramelle ist die Haselnüssekaramelle. Die weißen Kugel sind die Pfefferkuchen in weißer Schokolade von einem bekannten Gebäckhersteller. Pfefferkuchen auch selbst gebacken, aber der Teig diesmal zum ersten Mal von Bäckerei B*ne. Und zu Weihnachten die Speckkuchen/Speckbrötchen dürfen nicht fehlen.

Ziemassvētku slepenā draudziņa spēle/ Weihnachtswichteln

krustduriens.lv forumā norisinājās tradicionālais Ziemassvētku apmaiņas projekts. Šogad varbūt mazākā pulciņā, bet tas jau nemazina iesaistījušos dāvanas gatavošanas prieku un pārsteigumu, saņemot dāvanu. Mans slepenais rūķis izrādījās, jau otro gadu, memme, kas pati arī atveda dāvanu(labi, ka tā varēja apvienot braucienu un piegādāt un sagādāt man pārsteigumu!). Paldies, memme (Daina)!
Im Forum krsutduriens.lv (Kreuzstich) fand das traditionelle Weihnachtswichteln statt. Diesmal vielleicht im kleineren Kreis, aber das beeinträchtigt nicht den Eingeschalteten das Freude vom Geschenkenbasteln und die Überraschung beim Bekommen des Geschenkes. Mein Weihnachtswichtel war schon das zweite Jahr memme, sie hat auch selbst das Geschenk gebracht(gut, dass man so die Fahrt und das Geschenkzustellung und das Freudemachen für mich vereinigen konnte!). Danke , memme(Daina)!
Kastītē vēl viena kastīte. Ar SA Stitch dizaina izšuvumiem rotātas kastītes man būs jau divas. Te pirmā. 
In der Schachtel noch eine Schachtel. Ich habe jetzt zwei Schachtel mit dem SA Stitch Design. Hier die erste.
Un skaisti darināti eglītes rotājumi. Und schön gehäkelter Weihnachtsbaumschmuck.
Un izšūšanas komplektiņš, sudraba diedziņš jaunu darbu radīšanai un ausekļa zīme kāda tērpa rotāšanai. Kartītes motīvu jau esmu sākusi izšūt. Pat zinu, pie kā putniņš varētu lidot, galvenais, lai lielie putni - lidmašīnas var turp lidot.
Und ein Ausstickset, Silbergarn für das Basteln von neuen Sachen und das Zeichen von Morgenstern für das Schmücken der Kleidung. Mit dem Aussticken des Motivs für die Grußkarte habe ich schon begonnen. Ich weiß sogar, zu wem das Vögelchen fliegen kann, das Wichtigste, dass die großen Vögel - die Flugzeuge dorthin fliegen können.

******
Te ir mans izšuvums apmaiņas dāvaniņai. Kad biju motīva meklējumos un ieraudzīju šo Michael Powell "Winter Cottage", nolēmu, ka vēlos izmēģināt izšūt kādu Povelīti. 
Ainavas izmēri 8,5x8,5 cm, 16 toņu DMC diegi, 4 saliktie toņi, 3 krāsu kontūras un 1 mezgliņš. Motīvs no "The World of Cross Stitching" 196.
Hier ist meine Ausstickarbeit für das Wichteln. Als ich das Motiv suchte und fand dieses "Winter Cottage" von Michael Powell, beschloss ich, dass ich ein Powellchen austicken möchte, also zum ersten Mal.
Das Bild ist 8,5x8,5 cm, 16 Farbtöne von DMC, 4 zusammengesetzte Farbentöne, 3 Farben für die Konturen und ein Knötchen.
Tāds bija šis motīvs vēl bez kontūrām.
So war das Motiv ohne Konturen.

Te dāvaniņa jau pie memmes. Jā, mēs bijām viena otrai slepenās rūķenes :)
Hier das Geschenk schon bei memme. Ja, wir waren die Wichtel für einander.