piektdiena, 2020. gada 25. decembris

Ziemassvētku slepenā draudziņa spēle/ Weihnachtswichteln

krustduriens.lv forumā norisinājās tradicionālais Ziemassvētku apmaiņas projekts. Šogad varbūt mazākā pulciņā, bet tas jau nemazina iesaistījušos dāvanas gatavošanas prieku un pārsteigumu, saņemot dāvanu. Mans slepenais rūķis izrādījās, jau otro gadu, memme, kas pati arī atveda dāvanu(labi, ka tā varēja apvienot braucienu un piegādāt un sagādāt man pārsteigumu!). Paldies, memme (Daina)!
Im Forum krsutduriens.lv (Kreuzstich) fand das traditionelle Weihnachtswichteln statt. Diesmal vielleicht im kleineren Kreis, aber das beeinträchtigt nicht den Eingeschalteten das Freude vom Geschenkenbasteln und die Überraschung beim Bekommen des Geschenkes. Mein Weihnachtswichtel war schon das zweite Jahr memme, sie hat auch selbst das Geschenk gebracht(gut, dass man so die Fahrt und das Geschenkzustellung und das Freudemachen für mich vereinigen konnte!). Danke , memme(Daina)!
Kastītē vēl viena kastīte. Ar SA Stitch dizaina izšuvumiem rotātas kastītes man būs jau divas. Te pirmā. 
In der Schachtel noch eine Schachtel. Ich habe jetzt zwei Schachtel mit dem SA Stitch Design. Hier die erste.
Un skaisti darināti eglītes rotājumi. Und schön gehäkelter Weihnachtsbaumschmuck.
Un izšūšanas komplektiņš, sudraba diedziņš jaunu darbu radīšanai un ausekļa zīme kāda tērpa rotāšanai. Kartītes motīvu jau esmu sākusi izšūt. Pat zinu, pie kā putniņš varētu lidot, galvenais, lai lielie putni - lidmašīnas var turp lidot.
Und ein Ausstickset, Silbergarn für das Basteln von neuen Sachen und das Zeichen von Morgenstern für das Schmücken der Kleidung. Mit dem Aussticken des Motivs für die Grußkarte habe ich schon begonnen. Ich weiß sogar, zu wem das Vögelchen fliegen kann, das Wichtigste, dass die großen Vögel - die Flugzeuge dorthin fliegen können.

******
Te ir mans izšuvums apmaiņas dāvaniņai. Kad biju motīva meklējumos un ieraudzīju šo Michael Powell "Winter Cottage", nolēmu, ka vēlos izmēģināt izšūt kādu Povelīti. 
Ainavas izmēri 8,5x8,5 cm, 16 toņu DMC diegi, 4 saliktie toņi, 3 krāsu kontūras un 1 mezgliņš. Motīvs no "The World of Cross Stitching" 196.
Hier ist meine Ausstickarbeit für das Wichteln. Als ich das Motiv suchte und fand dieses "Winter Cottage" von Michael Powell, beschloss ich, dass ich ein Powellchen austicken möchte, also zum ersten Mal.
Das Bild ist 8,5x8,5 cm, 16 Farbtöne von DMC, 4 zusammengesetzte Farbentöne, 3 Farben für die Konturen und ein Knötchen.
Tāds bija šis motīvs vēl bez kontūrām.
So war das Motiv ohne Konturen.

Te dāvaniņa jau pie memmes. Jā, mēs bijām viena otrai slepenās rūķenes :)
Hier das Geschenk schon bei memme. Ja, wir waren die Wichtel für einander.1 komentārs:

Rita teica...

Schöne Geschenke!
Frohe Weihnachten!