svētdiena, 2017. gada 29. janvāris

Vāģi top/ Cars werden

Trīs nedēļu darbs, šajā - 1800 krustiņi. 
Šeit  - www.krustduriens.lv varat paskatīties, kā veicas pārējām projektā "Otrā Elpa".
Die Arbeit von drei Wochen, in dieser Woche 1800 Kreuzstiche. 
Hier  - www.krustduriens.lv könnt ihr sehen, wie Anderen beim Projekt "Der zweite Atem" geht.

svētdiena, 2017. gada 22. janvāris

Janvāra rokdarbi/ Die Handarbeiten vom Januar


Rozes sniegā jeb vārda dienas gaviļniecei janvārī.
Die Rosen im Schnee oder die Karte für die Namenstagsjubilarin im Januar.
*******

Pasūtījums pēc šī modeļa no interneta plašumiem. Tā kā apraksta man nebija, mēģināju "izskaitļot" pati, apkakles daļā bija jāuzmet  vairāk valdziņu, kā arī neesmu pārliecināta, vai man īsti izdevās ar noraukumu apakšā. Un interneta modelim varētu būt, ka ir biezāka dzija.
Die Bestellung nach dem Model aus Internet. Da ich keine Arbeitbeschreibung hatte, versuchte ich selbst  sie zu machen. Im Kragenteil sollte ich mehr Maschen doch anschlagen. Ich bin auch nicht sicher über die Abnahme von Maschen unten. Und das Model aus dem Internet hat vielleicht einen dicheren Garn.

 *******
Pirmā mašīna un pirmais burts no Vāģu bildes. Pagaidām diezko ātri neiet ar izšūšanu citu darbu dēļ Bet februāra beigās tai jābūt gatavai. Lai raitāk veiktos darbs, pieteicos www.krustduriens.lv foruma Otrās Elpas projektā.
Der erste Wagen und die erste Buchstabe vom Cars Bild ist fertig. Zur Zeit geht es mit dem Aussticken wegen der vielen Beschäftigungen nicht besonders schnell. Damit es mir aber flott von der Hand geht, bin ich mit dieser Arbeit zum Projekt "Der zweite Atem" im Forum www.krustduriens angemeldet. Und zusammen mit anderen Ausstickerinnen geht es auch lustiger,

svētdiena, 2017. gada 1. janvāris

Grāmatas 2016/ Bücher 2016


Manas izlasītās grāmatas šogad, kopskaitā  - 19. Katra īpaša, katra īstajā brīdī.
Meine gelesenen Bücher 2016 -19. Jedes -besonders, jedes - zur echten Zeit.
                                
                                Zilie jūras vērši. Latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti.
Die blauen Seeochsen. Die Fanatsie- und Fantastikgeschichten der lettischen Autoren.

Man patika, lika padomāt, pasmaidīt stāsti Zilie jūras vērši, Domracis, SIA Harons, Rakstāmgalds, Deja ar citādo, Ķivere, d3, Cilpa.
Grāmata ir arī Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas sarakstā.
Einige Geschichten ließen mich denken, lächeln.
Attēls no:Besa. Nora Ikstena
Tagad visi steidz pirkt rakstnieces jaunāko darbu "Mātes piens", bet es, pateicoties Jāņa Rozes atlaižu akcijai, iegādājos šo rakstnieces garstāstu, kas piesaistīja, bet uzdeva arī dažus jautājumus.
Die Langgeschichte
Attēls no:

Noras Ikstenas esejas par Edītes Pauls-Vīgneres dzīvi un izstādi "Vainagi". Vēl viens vērtīgs ieguvums grāmatnīcas atlaižu akcijā.
Die Essays von Nora Ikstena über das Leben und die Ausstellung "Die Kränze" von der lettischen Textilkünstlerin Edīte Pauls- Vīgnere. Noch ein wertvoller Erwerb bei Buchhändlerrabatt.
Attēls no:


Literatūras žurnāls "Latvju Teksti" Vērtīgs izdevums, kuru cerams varēsim lasīt citā veidā, jo šādā šis ir pēdējais numurs.
Das Literaturmagazin "Lettische Texte". Eine wertvolle Ausgabe, die wir vielleicht in einer anderen Art lesen können, weil in solcher diese ist die letzte Nummer.
Attēls no:
Aprīlis.
Oidira Ava Olafsdotira "Astoņu ziedlapu roze"
Mūsdienīgs darbs, bet jūtams, ka autore ir no Islandes, tā ir šis salas īpatnība, ko var just islandiešu autoru darbos. Un tāpēc tā ir arī pievienotā vērtība.
"Die Rose mit acht Blütenblätter"
Ein modernes Werk, aber man kann fühlen, dass die Autorin aus Island kommt, das ist das Merkmal von den islandischen Autoren, die man fühlen kann. Und deshalb ist das ein Wertzuschlag.
Attēls no:Aprīlis.
Ruta Štelmahere "Krekls". Dzeja
Dzeja, kura jālasa uzmanīgi, lai ieraudzītu. Zinot, ka dzejniece ir māksliniece, tad gribētos teikt, ka arī viņas dzejoļi ir gleznas. Caur valodu - dzīvas gleznas.
“Lai “saslēgtos” ar viņas dzeju, jāaprimst un jāatdara acis. Citādi var arī nesaklausīt un nenovērtēt kluso, pērļaino esamību, par kuru tā stāsta.” Tā par Rutas Štelmaheres krājumu žurnālā “Domuzīmē” raksta Līvija Baumane-Andrejevska. Attēls no:
Novembrī bija iespēja paklausīties dzejnieces dzeju autores izpildījumā. Un tad likās, ka atceros katru rindu, ko tiku lasījusi.
Ruta Štelmahere "Das Hemd" Gedichte
Die Dichtung, die man aufmerksam lesen muss, damit zu sehen. Wenn man weiß, dass die Dichterin auch Künstlerin ist, ich möchte sagen, dass ihre Gedichte auch Gemälde sind. Durch die Sprache - lebendige Gemälde."
Im November hatte ich die Möglichkeit, die Gedichte in der Autorinlesung zu hören. Und dann schien es mir, dass ich jede Zeile im Buch sich erinnere.

Aprīlis.
Gundega Repše "Jauki ļaudis". Diezgan sāpīgs stāsts.
"Nette Leute" Ganz schmerzliche Geschichte.
Attēls no:Maijs. Ieva Melgalve "Mēness teātris". Fantastika ar šovu un seriālu elementiem.
"Mondtheater", Fantastik mit Shows - und Serienelementen.
Attēls no:Maijs.
Lūsinda Railija "Orhideju nams". Noslēpumi, vēstures notikumi, dzimtas stāsti.
Lucinda Riley "Hothouse Flower" Geheimnisse, historische Ereignisse, Familiengeschichten.
Attēls no:


Maijs. Dace Rukšāne "Mīlasstāsti"
Iepriekšējos rakstnieces darbus es kaut kā nevarēju pieņemt, nelasījās, bet šie savā daudzveidībā šķita interesanti.
"Die Liebesgeschichten" Die vorigen Werke von der Schrifftstellen konnte ich irgendwie nicht annehmen, aber diese fand ich interessant in ihrer Vielfalt.
Attēls no:


Jūnijs. Liza Fenvika "Nams Kornvolā"
"Das Haus in Cornwall"
Attēls no:
Jūnijs. Ceļvedis "Īslande".  Grāmata bija iegādāta jau pirms laiciņa, lasīju pēc "Astoņu ziedlapu rozes" iespaidiem.
Juni, Reiseführer " Island". Das Buch habe ich schon längst gekauft, aber ich habe es nach den Eindrücken des Buches "Die Rose mit acht Blütenblätter" gelesen.Jūlijs. John Irving "Witwe für ein Jahr"
Džons Ērvings "Atraitne uz gadu"
Attēls no:


Nora Ikstena "Mātes piens"
Nora Ikstena "Die Muttermilch"
Attēls no:

 Gundega Repše "Bogene"

Attēls no:

 Božena Ņemcova "Vecmāmiņa" Čehu literatūras klasika, līdzīgi kā mūsu "Baltā grāmata"vai "Straumēni". Lauku dzīves apraksts ar galveno varoni vecmāmiņu.
Božena Necova "Die Großmutter"
Attēls no:

 Reinbova Rouela "Eleonora in Pārks" Aizkustinoši.
"Eleonora und Park", Rührend.
Attēls no:
 Justīne Janpaule "Tālsaruna". Dzeja
"Das Ferngespräch" Gedichte

Attēls no:

Haruki Murakami "Par ko es runāju, runādams par skriešanu"
Iepazinos ar maratonista izjūtām un pieredzi, bet būtiskākais - cilvēka dzīves veidošanās, mijiedarbojoties dažādām interesēm, izdarot secinājumus.
Haruki Murakami "Worüber ich spreche, wenn ich über das Rennen spreche"
Ich habe die Gefühle und Erfahrung eines Marathonrenners  kennengelernt, aber das Wichtigste - das Bildung eines Menschenlebens in der Wechsel von verschiedenen Interessen, wenn man dabei die Schlussfolgerungen zieht. Ich kenne eine Marathonläuferin, oh nein, sogar zwei, es wäre interessant zu erfahren, was sie über das geschiebene von Murakami sagen, welche Gefühle und Erfahrungen sie haben.
Attēls no: