pirmdiena, 2016. gada 28. marts

AMC apmaiņa un citas kartiņas/ AMC Tausch und andere Karten

Kad biju apmainījusies ar Klaudiju ar pavasara AMC, izmantoju iespēju iesaistīties vēl vienā apmaiņā. Astrīda piedāvāja apmaiņai savas AMC, man bija nedaudz jāattīsta sava ideja un jāsašuj kartiņa.
Als ich und Klaudia die Frühlings AMC`s getauscht hatten, habe ich die Möglichkeit genutzt noch an einem AMC`s Tausch teilzunehmen. Astrid hat ihre AMC`s zum Tausch angeboten, ich musste noch ein wenig meine Idee weiterentwickeln und die Karte nähen.
Šo AMC saņēmu no Astrīdas: Diese AMC habe ich von Astrid bekommen:
Lillā tulpju dobe aizceļoja pie Astrīdas. Lila Tulpenbeet ist zu Astrid gereist.
*******
Nesen bija vēl viena scrapbooking nodarbība. Tajā tapa pavasara un Lieldienu noskaņu kartiņas.
Neulich gab es noch Scrapbookingkurs, wo wir die Karten in der Frühlings- und Osternstimmung machten.
Šo izveidoju jau mājās. Diese habe ich schon zu Hause gebastelt.
Bet šai diemžēl ne visai veiksmīgi izdevās nofotografēt skaisto papīru un mirdzumiņus uz tā. Diese habe ich leider nicht besonders gut fotografiert, deshalb sieht man das schöne Papier und Flimmer darauf nicht so gut.


svētdiena, 2016. gada 27. marts

Siltas un saulainas Lieldienas - 2016/ Warme und sonnige Ostern - 2016

Tradicionāls un mūsdienīgs Lieldienu sveiciens mazam kārumniekam.
Traditioneller und moderner Osterngruß für einen kleinen Näscher.
Scrapbooking nodarbības rezultāts. Citas kartiņas parādīšu vēlāk. Izbaudiet svētkus!
Das Ergebnis vom Scrapbookingkurs. Andere Karten zeige ich ein wenig später. Genießt die Feiertage!

sestdiena, 2016. gada 5. marts

Pavasara virzienā/ In die Frühlingsrichtung

Mans mēneša darbs, kam gatavojos - meklēju motīvu un shēmu, iegādājos diegus vairāk kā gadu.
 Das Bild habe ich in einem Monat ausgestickt, aber die Vorbereitungen - mit Motiv- und Garnsuche dauerten mehr als ein Jahr.Te jubilārs saņēmis savu bildi.
Hier das Bild in den Händen des Geburtstagskindes.
*******
Dzimšanas bildes izšūšanas procesa laikā nenoturējos un iesaistījos Klaudijas AMC apmaiņas projektā par pavasara tēmu.
Šo AMC saņēmu no Klaudijas. Skatoties uz šo kartiņu es redzu mežmalu vai upmalu agrā pavasarī.
Während des Ausstickens des Geburtsbildes könnte ich nicht widerstehen un habe in den Frühlings AMC Austauschprojekt von Klaudia eingeschaltet.
Diese AMC habe ich von Klaudia bekommen. Als ich diese Karte anschaue, sehe ich Waldrand oder Flussufer im frühen Frühling.
Un tajā paša dienā mana AMC nonāca Klaudijas rokās:
Und an demselben Tag ist auch meine AMC in die Klaudias Hände gekommen:
********
"Tveramā kustība" - tā saucas tekstilmāklinieka Pētera Sidara personālizstāde, kas vēl nedēļu aplūkojama LNMM izstāžu zālē "Arsenāls". Es notvēru tos darbus, kas tematiski ietverami manā blogā. Bet izstādē vēl daudz un dažādu notverto kustību mākslinieka darbos. Tveramā kustība - palasiet šeit vairāk. Jā, izstādē var aplūkot mākslinieka pašportretu, bet pavisam citādi nekā mēs parasti tos skatām. Ja varētu salīdzināt ar mūsu rokdarbnieču pašportretiem, tad tos varētu parādīt ar diegu galiņiem, audumu atgriezumiem, papīru strēmelēm un, piemēram, mūsu rokām. Tad uzminiet, ko tad mākslinieks rāda savā pašportretā? Šo darbu diemžēl nenofotografēju.
"Die greifbare Bewegung" - so heißt die Personalausstellung vom Textilkünstler Pēteris Sidars, die ich im Ausstellungssaal "Arsenal" vom Nationalkunstmuseum Lettlands in Rīga. Ich habe die Bilder in Fotos eingefangen, die thematisch in mein Blog eingefangen sind. Aber in der Ausstellung gab es noch viele und verschiedene eingefangene Bewegungen in Werken vom Künstler. In der Ausstellung kann man auch das Selbstbildnis des Künstlers sehen, aber ganz anders als wir sie gewöhnlich sehen. Wenn es mit unseren Selbstbildnissen vergleichen könnte, dann könnte es mit Garnstaub, Stoffressten, Papierstreifen und, z.B.unseren Händen zeigen. Dann ratet ihr mal, was zeigt der Künstler in seinem Selbstbildnis? Dieses Bild habe ich leider nicht aufgenommen.*******
"Arsenālā" aplūkojama vēl viena izstāde. Piemiņas izstāde māksliniekam Ilmāram Blumbergam "Visu laiku snieg". Manā vērtējumā - ļoti skaudra izstāde. Palasiet vairāk šeit.
Savukārt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā - "Ceļojums uz Nekurieni". Fotogrāfes Ivetas Vaivodes un dizainera, kinētiskās mākslas mākslinieka Artura Riņķa kopdarbu un sadarbības darbu  izstāde instalācijās, fotogrāfiju, video, animācijās un skaņās.Informācija par izstādi šeit. Priecājos, ka apskatījos šo izstādi.
Un vēl - Latvijas Mākslas akadēmijā aplūkojām Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas diplomdarbu izstādi /06-16/. Ieskats izstādē.
Kādas izstādes esat aplūkojuši jūs?
An dem vorigen Wochenende habe noch drei Ausstellungen angeschaut. Eine Graphik und Zeichnungenausstellung- "Es schneit die ganze Zeit" vom Künstler Ilmārs Blumbergs, als seine Andenkenausstellung. Eine heftige Ausstelung.
Dann war die Ausstellung "Die Reise ins Nirgendsland" als Zusammenarbeit von der Fotographin Iveta Vaivode und von dem Designer und Künstler der kinetischen Kunst Arturs Riņķis in Instalationen, Fotos, Videos, Animationen und Lauten. Ich bin froh, dass ich dem Interesse meiner Tochter zugestimmt hatte und diese Ausstellung angeschaut hatte.
Und noch eine Ausstellung von Diplomarbeiten der Kunstoberschule von Janis Rozentāls in Rīga.
Und welche Ausstellungen habt ihr besichtigt?