ceturtdiena, 2019. gada 15. augusts

Pabeigti un iesākti/Beendete und angefangen Arbeiten

Pastkartes motīvu noformēju apsveikuma kartiņā vēstuļdraudzenei dzimšanas dienā un atmiņai par jaukajām atvaļinājuma dienām pie jūras.
Das Postkartenmotiv habe ich für die Grußkarte an meine Brieffreundin zum Geburtstag und für die Erinnerung an die schönen Urlaubstage am Meer gebastelt.
Šeit top izšuvums aksesuāram jaunajai linu kleitai. Mazais ornaments ir izmēģinājums.
Diese Ausstickarbeit wird ein Accessoire für mein neues Leinenkleid. Das kleine Muster ist die Probearbeit.
Ir atlasīti diedziņi un saņemts audums kādam slepenam un mīļam projektiņam.
Für ein geheimes und liebes Projekt sind Garne und Stoff vorbereitet.
Divi čībiņu pāri mazajiem ciemiņiem. Mazākais tikai gaidīja gatavu rezultātu, bet lielākais izteica vēlmi, lai krāsainais audums būtu virspusē. Kaut kas bija adatai, tā ķēra audumu, bet nomainīju adatu - un viss ir kārtībā.
Zwei Pantoffelnpaare für meine kleinen Gäste. Das Kleinere wartete nur auf Ergebnis, aber der Größere hat den Wunsch geäußert, den bunten Stoff oben zu haben. Etwas war der Nadel passiert, sie hat im Stoff den Garn gezogen. Aber ich habe die Nadel gewechselt - und alles war in Ordnung.

Adatu grāmatiņa 4-4/ Nadelbrief 4-4

Interese par adatu grāmatiņām nahtlust bloga projektā nav pazudusi.
4.nedēļas tēma - "Folklora". Gribēju to saistīt ar latviešu rakstiem, kas, protams ir neatraujami saistīti ar latviešu folkloru. Jūs jau zināt, cik šī tēma būtu plaša, tā ir vesela pasaule. Es izvēlējos  izšūt saules koku un Laimas slotiņu, to es izdarīju jau pirms laba laiciņa. Tad bija nepieciešamas laiks un idejas, lai taptu visa grāmatiņa.
Mein Interesse am Projekt Das große nahtlust Nadelbrief-Jahr 2019 im Blog nahtlust ist immer noch lebendig.
Das Thema der 4.Woche - Folklore. Ich möchte dieses Thema mit der lettischen ethnogrphischen Zeichen zeigen, die untrennbar mit der lettischen Folklore verbunden ist. Dieses Thema ist sehr breit, das ist  eine ganze Welt.

Šo vērtīgo grāmatu pagaidām neesmu izlasīju, tikai palasījusi. Bet zīmes es izpētīju un izvēlējos saules koku.
Dieses wertvolle Buch über lettische Muster und Zeichen habe ich noch nicht gelesen, nur ein wenig gelesen. Aber die Zeichen habe ich nachgeschaut und für die Vorderseite habe ich den Sonnenbaum gewählt.
Šeit fonā vēl citas koka variācijas.
Hier im Hintergrund noch andere Variationen vom Sonnenbaum.
Un uz aizmugurējā vāciņa Laimas slotiņa.
Und auf der Rückenseite der Laimas (Glücks) Besen.
 Un  - Laimas slotiņu varianti. Und - Variationen von Laimas Besen.
Iekšpusē izmantoju kādu linu sedziņu, kas vairāk netiek izmantota. Rūpnieciski austa jostiņa, kur redzami atslēgas raksti. Mazo cimdiņu pāris - dāvana no radinieces(lielas adītājas, tādus cimdiņus viņas jaunībā pēc kara nēsāja rotaslietu vietā).
In der Innenseite habe ich eine ungenutzte Leineserviette gebraucht. Das Bändchen ist industriell gewebt und hat Schlüsselzeichen. Das Paar von kleinen Fäustlingen ist ein Geschenk von meiner Verwandtin(sie ist eine große Strickerin, solche kleine volkstümliche Fäustlinge haben sie in der Jugend in der Nachkriegszeit als Schmuck getragen).
Un vēl daži audeklu raksti. Noch andere Stoffmuster.
Mans izšūtais saules koks ir tikai viens no raksta elementiem Krustpils villaines rakstā.
Mein ausgesticktes Sonnenzeichen ist nur ein Element im Muster vom Schultertuch von Krustpils.
Paskatieties, kādas adatu grāmatiņas ir tapušas pēc Zuzannas uzaicinājuma!
Schaut nach, welche Nadelbriefe nach dem Aufruf von Susanne entstanden sind!

svētdiena, 2019. gada 4. augusts

Sāku 11. /Beginne das 11.

bloga gadu. Jūlija pēdējā dienā pirms desmit gadiem izveidoju šo blogu. Tas ir mainījies, mainījusies varbūt esmu es pati, bet nemainīga ir palikusi mana interese par rokdarbiem. Veidot pašai un aplūkot citu veikto - tātad - apciemojot jūsu blogus.
*******
Šajās dienās pabeidzu pastkartes motīvu - atvaļinājums pie jūras. Motīvs no De fil en anguille, 15 DMC krāsu toņi. Ideja noformējumam ir, arī sagataves.
Blogjahr. Am letzten Julitag vor zehn Jahren habe ich diesen Blog begonnen. Er ist anders als am Anfang, anders bin ich vielleicht, aber das Interesse an Handarbeiten ändert sich nicht. Ich mache gern Handarbeiten und schaue gern, was andere machen, also ich besuche eure Blogs.
*******
In diesen Tagen habe ich den Postkartenmotiv aus De fil en anguille - der Urlaub am Meer beendet. Ich habe 15 verschiedene DMC Farbentöne, Aida 14  verwendet. Die Ideen für den Gestaltung habe ich, Zuschnitte auch. 

 Un tā sakrita, ka arī pati pabiju pie jūras. Tepat gan Rīgas jūras līcī.
Und ich war auch in dieser  Woche am Meer. Hier in Rigaer Bucht von der Ostsee.

*******
Te viens reciklēšanas darbiņš. Idejas par knaģu somiņu jau bija kaut kur manītas. Meitas sarafāniņš, jau sen nolikts malā. Dažas vīles un somiņa gatava. Te vēl kopā ar svārciņiem,
Hier eine Recyclingarbeit. Die Ideen über die Tasche für die Wäscheklammer habe ich schon irgendwo gesehen. Der Roch mit Träger von meiner Tochter, schon längst zur Seite gelegt. Etwas Arbeit mit der Nähmaschine und die Tasche ist fertig. Hier noch mit dem Rockteil, 
 un te jau kā somiņa.
und hier schon als eine Tasche.
*******
Vēl daži foto iespaidi no ekskursijas uz Latvijas rietumu pusi.
"Valguma pasaulē", protams, vislielākais "iespaids" pēdām pēc Baskāju takas iziešanas.
Hier noch einige Fotoeindrücke aus dem Ausflug nach Westlettland.  In der valgumapasaule.lv haben die Füße den großten "Eindruck" auf dem Barfusspfaden bekommen.
 Bet arī "Māksla mežā" ar iziešanu caur vārdu labirintu un pabūšanu Leonardo da Vinči oktagonā(kā mākslas objektu izveidojusi vācu māksliniece) ir iespaidīga. Mežā ir aplūkojamas Andra Apses(latviešu izcelsmes jaunzēlandietis) Jaunzēlandes ainavas un Andra Eglīša(Latvija) Latvijas ainavu un dzīvnieku lielformāta fotogrāfijas. "Māksla mežā" gan vēl joprojām tiek kārtota pēc jūnija vētras.
Vai šajā vārdu labirintā varat atrast manu vārdu vai arī savu?
Aber auch "Im Kunstraum im Wald" gab es interessante Eindrücke, zuerst das Namenlabyrinth, dann der Besuch vom Oktagon von Leonardo da Vinci(als Kunstwerk von der deutschen Künstlerin). Im Wald kann man in den Großformatfotos die Landschaften von Neuseeland  von Andris Apse(Neuseeländer aus Lettland gebürtig) und die Landschaften von Lettland und Tierfotos von Andris Eglītis (Lettland) anschauen. "Die Kunst im Wald" wird noch nach dem Julisturm in Ordnung gebracht.
Könnt ihr in diesem Namenlabyrinth meinen Namen oder euren finden?
Īss laiciņš tika atvēlēts arī Ķemeru nacionālajam parkam. Skats no putnu novērošanas torņa. Laipu uz pontoniem caur niedrēm arī izgājām.
Etwas Zeit haben wir auch dem Nationalpark Kemeri gewidmet. Der Blick von dem Vögelbeobachtungsturm. Auch den Steg auf den Pontons durch das Schilf sind wir auch gegangen.
Un vēl Salaspils botāniskais dārzs, tur šobrīd viskrāšņākās ir dālijas. Un arī dienziedes un flokši.
Und noch der nationale botanische Garten in Salaspils, dort sind am prachtvollsten die Dahlien. Auch die Tageslilien und Phloxe.

"Sturm"