svētdiena, 2017. gada 12. marts

Pirmais gatavs - alfabēts/ Erstes fertig - Alphabet

"Vāģu" bildē ir izšujamas divas tēmas - mašīnas un alfabēts. Varbūt tāpēc, ka tie burti man tāda tuvāka tēma, alfabēts ir izšūts pirmais. 
Im "Cars" Bild sind zwei Themen vertreten - Autos und das Abc. Vielleicht deshalb, dass mir die Buchstaben lieber sind, ist das Alphabet als erstes fertig geworden.