svētdiena, 2015. gada 17. maijs

I, N, G arī klāt!/ .. auch da!

I saņēmu no Maikes. Bet ne vienkārši kartiņu, bet kartiņu ar uzdevumu - izaudzēt zālīti. Šeit pēc klāt pievienotās instrukcija ir izveidota kastīte, zeme ar sēkliņām iepildīta, aplaistīta. Un drīz ar izdīgst zālīte kā mazi I burtiņi.
I habe ich von Meike bekommen. Aber nicht einfach eine Buchstabenkarte, sondern eine Karte mit Aufgabe  - das Gras zu ziehen. Hier nach der angelegten Anleitung ist ein Kästchen gemacht, die Erde mit Samen gefüllt und gegossen.. Und bald ist das Gras wie kleine I Buchstaben entsprießen.


N atsūtīja Klaudija. Viņa arī iedvesmojās no sniegpulkstenītēm. Pavisam savādāki kā mani, un skaisti, kā tie veido N burtu.
N kam von Claudia. Sie ließ auch von Schneeglöckchen inspirieren. Ganz anders wie meine Schneeglöckchen, und so schön, wie sie N bilden.

G no Minkas. G raibās pavasara puķītēs, saulītēs. Vēl viena brīnišķīga ideja, kā uzzīmēt vai citādi attēlot burtu.
 G  - von Minka. G in bunten Frühlingsblumen, Frühlingssonnlein. Noch eine wunderbare Idee, wie man einen Buchstaben darstellen kann.
 Šeit ir visi burti! Hier sind alle Buchstaben!

Tā sākas un beidzas PAVASARIS .. uz kartiņām. Tur ārā pavasaris ir pilnā plaukumā, lai gan šajās dienās patiesi vēss, vējains un lietains.
Visas burtu vēstules ir izsūtītas un saņemtas, vismaz mūsu - 10.grupā. Es saku paldies mūsu projekta ideju ģeneratorēm un organizatorēm Tabeai un Mihaelai! Paldies visām mūsu grupas dal;ibniecēm un visām no visām grupām. Tas bija tik interesanti!
Un šeit ir visu dalībnieču kartiņas
So beginnt und so endet der FRÜHLING.. in Karten. Da draußen ist der Frühling in voller Blüte, obwol in diesen Tagen recht kühl, windig und regnerisch ist.
Alle Buchstaben-Briefe sind verschickt und angekommen, wenigstens in unserer Gruppe 10. Ich danke unseren Ideeentwicklerinnen und Organisatorinnen Tabea und Michaela! Ich danke allen Teilnehmerinnen unserer Gruppe und allen aus allen Gruppen. Es war so interessant!
Und hier sind Karten von allen Teilnehmerinnen!