svētdiena, 2010. gada 29. augusts

Manas pirmās ATC/ Meine ersten ATC

Tā kā man ļoti gribējās iegūt Larisas ATC(Artist Trading Card) tad nu man arī bija jāveido šīs mazās kartiņas apmaiņai. "Vintage daisy" saucas šī sērija. Pirmā var izvēlēties, protams, Larisa. Ja kāds vēlas mainīties, laipni lūdzu. Pārējās ATC jūsu izvēlei, viena, kura paliks, tā paliks man. Un te pa vienai.
1.izvēlējās Larisa
2.
3.
4.
5.

Izloze ir notikusi/ Verlosung ist stattgefunden

Atradu internetā numuru ģeneratoru un veicu izlozi. Diemžēl ģeneratora bildīti neizdevās man šeit ievietot.   Un izlozi ar zīmīšu vilkšanu nevaru nofotografēt. Tātad  izlozē piedalījās 11 blogotājas ar komentāriem + viena bez bloga(komentārs bija foruma lapā)=12. Veiksminiece ir Marita.  Lūdzu atsūti savu adresi uz manu epastu rgritagri@gmail.com.
Man ir jāatvainojas, ka izloze notiek 29.augustā. Es biju pareizi domājusi par svētdienu, taču biju kļūdījusies ar datumiem. Varbūt kāda vēl būtu piedalījies izlozē...
Paldies visām, kas piedalījās šajā izlozē un atstāja jaukus komentārus. Paldies jaunajām lasītājām, paldies visām par mana bloga lasīšanu un mīļiem, uzmundrinošiem un konstruktīviem komentāriem.
Ich habe einen Nummerngenerator im Internet gefunden und die Verlosung gemacht. Leider geling mir es nicht das Bild hier einstellen. Und eine Verlosung mit dem Zettelziehen kann ich leider nicht aufnehmen. Also in der Verlosung nahmen 11 Bloggerinnen mit Kommentaren und + eine ohne Blog(das Kommentar war in unserem Forum)=12. Die Glückliche ist Marita.
Ich muss mich entschuldigen, dass die Verlosung am 29.August statt fand. Ich habe richtig als Verlosungstag den Samstag geplant, aber ich habe das Datum verweckselt. Vielleicht hätte noch jemand teilgenommen...
Danke euch allen, die an der Verlosung teilgenommen und nette Kommentare hinterlasssen haben. Danke den neuen Blogleserinnen, Danke allen für das Lesen meines Blogs und für die lieben, aufmunternden und konstruktieven Kommentare.

dp/wip

dp=darbi procesā
Šobrīd darbojos ar četrām adatām. Izšujamā adata tiek izmantota Mazuļa RR(atkal esmu pieteikusies) darbiņam, top mans pirmais TTlācītis, ko pagaidām tātad nevaru rādīt.
Un ar trīs adatām? Jaka mammai, dziju uzdāvināja māsa, lai mamma ada, bet viņa šo darbu uzticēja man, jo viņa labprātāk ada zeķes un cimdus, tie top nepārtraukti. Modelis jakai ir no angļu Simply knitting. Vispirms man bija jāizloba apraksts, jāsameklē tukojums(Paldies http://www.musturs.lv/ lapiņai!). Tā kā pie apraksta ir labas fotogrāfijas, tad tās arī palīdz. Kāpēc angļi nezīmē modeļiem smalkākas shēmas un shematiskos rakstus? Tas viņiem tā tradicionāli? Tātad fragments no darba, pateicoties manai pielāgotajai "fototehnikai"... Jā, kāpēc trīs adatas? Trešā ir vajadzīga pīnes veidošanai.
wip=work in progres (Und wie wäre es auf Deutsch?)
Zur Zeit arbeite ich mit vier Nadeln. Die Sticknadel wird für das Baby RR(wieder bin ich dabei) Stickerei verwändet, mir entsteht mein erstes TT Bärchen, also ich kann es noch nicht zeigen.
Und mit drei Nadeln? Ich stricke die Jacke für meine Mutter. Meine Schwester hat den Garn ihr geschenkt, damit sie selbst stickt, aber sie hat diese Arbeit mir anvertraut, weil sie lieber die Socken und Handschuhe strickt, die entstehen ununterbrochen. Das Model der Jacke ist aus Simply knitting. Zuerst sollte ich die Beschreibung verstehen, die Übersetzung finden(Danke an http://www.musturs.lv/). Da bei der Beschreibung gute Fotos sind, dann helfen sie auch gut. Warum zeichnen die Engländer keine feinere Schemas und schematische Muster? So ist es bei ihnen traditionell? Also ich zeige ein Teil der Jacke, dank meiner angepassten "Fototechnik". Ja, warum mit drei Nadeln? Die dritte ist für die Bildung des Zopfmusters.

Un tagad došos veikt šodienas jauko darbiņu - izlozēt konfektes ieguvēju.
Un jetzt gehe ich zur heutigen netten Arbeit - zur Candyverlosung.

svētdiena, 2010. gada 22. augusts

Mazuļa RR/Baby RR

 

Šovasar piedalījos sava foruma http://www.krustduriens.lv/ Mazuļa RR. Tā norise bija nedaudz savādāka. Mēs pavasarī pieteicāmies, ka piedalīsimies. Kad piedzima bērniņš, es saņēmu paziņojumu (kartiņa pa labi) no Holandes, un tad sūtīju savu apsveikumu (kartiņa pa kreisi).
"Fotografēts" diemžēl ar skeneri...
In diesem Sommer habe ich in unserem Forum http://www.krustduriens.lv/ an BabyRR teilgenommen. Der Verlauf war ein wenig anders. Im Frühling haben wir zur Teilnahme angemeldet. Als das Baby zur Welt kam, habe ich die Bekanntmachung (die Karte rechts) aus Niederlanden bekommen, und dann habe ich meine Grußkarte geschickt (die Karte links).
"Foto" ist leider mit Scanner gemacht...

Avantūra ir noslēgusies..gandrīz/Mystery-SAL ist beendet..fast

Avantūras pēdējam posmam bija nepieciešams visvairāk laika, bet ne jau tāpēc, ka bija visvairāk ko šūt..backstitch man iet diezgan raiti. Tā nu behemotiņš jeb nīlzirdziņš ir izšūts. Atliek tikai noformēt. Man rados ir piedzimuši vairāki mazuļi, tad nu kādam taps dāvaniņa. Kādas būtu jūsu idejas, kas tas varētu būt - spilvens, somiņa vai kaut kas cits?
Die letzte Etappe von Mystery-SAL hat die meiste Zeit gebraucht, aber nicht deshalb, dass es viel zu sticken war..backstitch geht mir ganz gut. So ist das kleine Nilpferd gestickt. Ich muss es noch ausgestalten. In meinem Verwandtenkreis sind mehere Babys zur Welt gekommen, so entsteht ein Geschenk für eins von ihnen. Welche Ideen habt ihr, was könnte das sein - ein Kissen, Tasche oder?

svētdiena, 2010. gada 15. augusts

Bloga dzimšanas dienas konfekte/Candy zum Bloggeburtstag

Sveicināti! Pēc viena aktīva mēneša atgriežos blogu pasaulē. Pa šo laiku ir apritējusi mana bloga 1.dzimšanas diena. Ar mazu dāvaniņu/konfektīti kā piemiņu no šīs vasaras gribētu teikt paldies visām bloga lasītājām un visiem lasītājiem. Pirmajā bloga gadā mana dzīve ir kļuvusi bagātāka ar jauniem draugiem, ar daudz ko jaunu un interesantu. Kā konfektīti es gribētu uzdāvināt savu adatu spilventiņu "Raibā vasara".
Līdz 27.augusta plkst.23:59 ierakstiet komentāru, ja vēlaties, kļūstiet par bloga lasītājiem. Izloze notiks 28.augustā.
Hallo! Nach einem aktiven Monat bin ich wieder hier in der Blogwelt. Inzwischen ist auch mein 1.Bloggeburtstag vorbei. Mit einem kleinem Candy als Erinnerung von diesem Sommer möchte ich Danke allen meinen Blogleserinnen/Blogleser sagen. In diesem ersten Blogjahr ist mein Leben duch neue Freunde, durch viel Neues und Interessantes bereichert geworden. Als Candy möchte ich mein Biscornu "Der bunte Sommer" schenken.
Bis zum 27.August 23:59 schreibt einen Kommentar, wenn ihr möchet, werdet die Blogleserinnen. Die Verlosung findet am 28.August statt.