svētdiena, 2024. gada 25. februāris

Ziemas mirkļi - Februāris/ Wintermomente - Februar

 Kaut kas notiek arī līdzās pastmarku "ražošanai". Etwas passiert auch neben dem Briefmarken"herstellen".

Apsveikuma kartīte mūsu deviņgadniekam. Margaret Sherry dizains. Cipars no kāda Adventes kalendāra motīviem.

Die Grußkarte an unserem neunjährigen Geburtstagskind. Design von Margaret Sherry. Die Ziffer von einem Adventskalendermotiv.

Kamēr vēl hiacinte nezied, uztaisīju konfekšu ziedu. Tā iesaiņoju dāvaniņu kolēģei vārda dienā. 
Bis die Hyazinthe aufblüht, habe ich eine Pralinenblüte gemacht. So habe ich das Namenstaggeschenk an die Kollegin eingepackt.
Pagājušajā svētdienā krustduriens.lv meitenes tikāmies ziemas tusiņā.
Am vorigen Sonntag haben wir - die Mädchen vom krustduriens.lv (Kreuzstichforum) im Wintertreffen getroffen.
Ne tikai krustdūriena darbi top. Arī adījumi, tamborējumi un ādas apdruka. Šoreiz mēs sarīkojām arī izlozi.
Nicht nur die Kreuzsticharbeiten werden gemacht. Auch Strick- und Häkelarbeiten, auch Lederbedrucken. Diesmal haben wir auch eine Verlosung organisiert.

In meinem Los war ein Ausstickenset und in Pastelltönen bedruckter Ausstickenstoff.
Manā izlozētajā dāvanā bija izšūšanas komplekts un pasteļtoņos apdrukāts audums.


Šīs bildes ir vēl no janvāra. Krustojums ar kaķa, stirnas un cilvēka pēdām. Šobrīd sniega gandrīz vairs nav. Šodien pat atklāju velosezonu.
Dieses Foto noch vom Januar. Die Kreuzung von Katze-, Reh- und Menschenspuren. Hier gibt es fast keinen Schnee. Was für Ende Februar ja eher ungewöhnlich ist. Heute habe die Fahrzeit mit dem Fahrrad begonnen.
4.februārī bija sniega krusa - tas ir mans apzīmējums, bet meteorologi teiktu sniega granulas vai sniega graudi. 
Am 4.Februar gab es Schneehagel - das ist meine Bezeichnung, die Meteorologen würden es Schneegranulat oder Schneekörner nennen.

Visus gadalaikus var aplūkot Rutas Štelmaheres gleznu izstādē "Laika faktūras" Jēkabpils Tautas namā. No 8.marta izstāde būs aplūkojama Aizkrauklē. Šeit dažas gleznas. Lai faktūras varētu labāk redzēt, labāk doties uz izstādi.
Alle Jahreszeiten kann man in der Ausstellung "Die Zeitreliefe" von Ruta Štelmahere sehen. Um die Reliefe besser zu sehen, wichtig ist sie in der Wirklichkeit in der Ausstellung zu sehen.Pastmarku gads: punktu pēc punkta(08/24)/ Briefmarkenjahr: Punkt für Punkt (08/24)

Par šo tēmu es zināju, ka gribēšu izšūt mezgliņdūrienus. Bet ko un kā? Paskatījos jau gatavās pastmarkas. Zuzannas pastmarkas mani iedvesmoja, taču sākotnēji bez konkrēta plāna. Tad mani pagājušās svētdienas vakarā, kad atgriezos no rokdarbnieču tusiņa, iedvesmoja īstie zvaigznāji. Kas bija interesanti, ka izgaismojās šur tur daži, blakusesošās zvaigznes nespīdēja, tikai tie atsevišķie zvaigznāji.

Mezgliņus ar zeltīto diegu nav nemaz tik vienkārši izveidot.

Über die Punkte wußte ich von Anfang an, dass ich sie mit Knotenstich aussticke. Aber was und wie? Ich habe schon die fertigen Briefmarken angeschaut. Die Briefmarken von Susanne haben mich inspiriert, aber ohne konkreten Plan. Dann haben mich, als ich am vorigen Sonntagsabend vom Handarbeiterinnentreffen zurückkehrte, die echten Sternenbilder inspiriert. Das verstand ich, als ich nochmals die fertigen Briefmarken anschaute. Was war aber im Himmel interessant, dass nur einzelne Sternenbilder zu sehen waren, die umgebenden leuchteten nicht, nur hier und da Einzelne.

Die Knotenstiche mit dem goldigen Garn kann man so nicht ganz einfach bilden.

Lielie Greizie rati jeb Lielais Lācis - Ursa Major - der Große Bär; der Große Wagen
Kasiopeja - Cassiopeia - Kasiopää
Gulbis - Cygnus - Schwan-Sternbild
Šīs nedaudz ar zvaigžņu spīdumu. Diese ein bisschen mit Sternenglanz.


Pastmarku gads: rūtains (06/24)/ Briefmarkenjahr: kariert (06/24)

Izšūt rūtainu rakstu nolēmu nevis krustdūrienā, bet atpakaļdūrienā jeb mašīndūrienā. Idejas meklēju latviešu tautas tērpu rakstos. Brūni oranžais ir no Smiltenes brunču raksta.

Den karierten Muster habe ich beschlossen im Rückstick zu sticken. Die Ideen habe ich in den Mustern von den lettischen Volkstrachten gesucht. Der braunorange Muster ist von dem Rock aus Smiltene.


Šis košais ir no kāda vilnas lakata raksta, bet nedaudz ar manām variācijām. 

Dieser lebhafte Muster ist von einem gewebten Wolltuch, aber mit einigen Variationen von mir.

Gribētu parādīt arī kreiso pusi. Arī interesanti, vai ne?!

Ich möchte auch die linke Seite zeigen. Auch interessant, nicht wahr?!

Un kā rūtainu raksta redz citas projekta dalībnieces? To paskatieties Zuzannas blogā.

Und wie sehen den karierten Muster andere Teilnehmerinnen vom Projekt? Das schaut ihr auf dem Blog von Susanne.

Pastmarku gads: zosu pēdu raksts (05/24)/ Briefmarkenjahr: Hahnentritt (05/24)

Auduma raksts, ko latviski sauc par zosu pēdu rakstu, vācu valodā Hahnentritt, burtiski tulkojot - vistu kāju raksts, angliski - Houndstooth, suņa zobi. Par senākajiem zosu pēdu rakstu audumiem var lasīt Zuzannes blogā. Rakstam vēl ir dažas variācijas. Audumu, kas ir fonā, es biju iedomājusies izmantot citas nedēļas tēmai. Bet tajā saskatīju arī vienu no zosu pēdu raksta variācijām. Rakstu izšūšanai atradu vienā no saviem izšūšanas žurnāliem. 

Der Stoffmuster wird auf Lettisch Gänsespurenmuster genannt. Über die ältesten Hahnentrittmuster könnt ihr bei Susanne lesen. Dieser Muster hat noch andere Variationen. Den Stoff im Hintergrund habe ich für ein anderes Thema gedacht. Aber ich sehe im Stoff eine Variation vom Hahnentrittmuster. Den Muster fürs Aussticken habe ich in einem  Ausstickmagazin gefunden.Pastmarku gads: Ringelnaca dzejolis par pastmarku (03/24)/ Briefmarkenjahr: Briefmarken-Gedicht von Ringelnatz (03/24)

Šī jau ir gada 9.nedēļa, bet es turpināšu ar 3.nedēļas uzdevumu. Tas bija vācu dzejnieka Joahima Ringelnaca (Joachim Ringelnatz (1883 - 1934)) dzejolis "Pastmarka". 

Tas stāsta par vīriešu dzimtes pastmarku, kurš piedzīvoja, ko neparastu. Pirms to sūtīt, to nolaizīja kāda princese, un viņā pamodās mīlestība. Viņš gribēja atbildēt ar skūpstu, taču tam bija jādodas ceļā. Tā nu viņš mīlēja velti. Tāda ir dzīves traģika.

Diese ist schon die 9. Woche des Jahres, aber ich mache weiter mit der Aufgabe der Woche 3. Das war Ringelnatz - Gedicht "Die Briefmarke".

Ein männlicher Briefmark erlebte
Was Schönes, bevor er klebte.
Er war von einer Prinzessin beleckt.
Da war die Liebe in ihm geweckt.

Er wollte sie wiederküssen,
Da hat er verreisen müssen.
So liebte er sie vergebens.
Das ist die Tragik des Lebens.


Motīvs no Barbi bloga https://amintkipattan.blogspot.com 

Kā dzejoļa tēma ir redzama citās pastmarkās, varat paskatīties Zuzannas blogā, arī Instagram #briefmarkenjahr2024 vai #breifmarkenjahr_3. 

Wie das Gedicht bei anderen in Briefmarken vorkommt, könnt ihr bei Susanne sehen. Oder auf Instagram.