piektdiena, 2021. gada 19. novembris

Jaunas prasmes/ Neue Fertigkeiten


 Bingo spēle ļauj izpausties ne tikai ar apgūtām prasmēm, bet dod iespēju apgūt jaunas. Mani ieintriģēja uzdevums - izveidot krāsu paleti. Jā, es biju redzējusi tādas izveidotas, biju padomājusi, kā to dara? Vienā no blogiem, kam sekoju, redzēju izveidotu krāsu paleti ar coolors.co

Te nu mani pirmie solīši ar šo paletes veidotāju.

Das Bingospiel lässt nicht nur mit schon angeeigneten Fertigkeiten sich äußern, aber es lässt neue Fertigkeiten erwerben. Meine Interesse hat die Aufgabe - Farbpalette zur Inspiration erstellen/fotografieren geweckt. Ja, ich hatte solche gebildete gesehen und auch gedacht, wie man solche gestaltet? In einem Blog habe ich, die Farbpalette gesehen, die mit coolors.co gestaltet war.

Hier nun meine ersten Schritte mit diesem Palettengestalter. Die Blumenfotos von mir mal fotografiert.Kur es varētu izmantot šos krāsu salikumus? Pagaidām nezinu. bet darbošanās ar paletes veidošanu man patika.
Wo könnnte ich diese Farbenpaletten verwenden? Ich weiß noch nicht, aber das Palettenbilden hat mir gefallen.

Ar šo lauciņu es beidzu bingo spēli. Arī viens Bingo ir izdevies. Kaut gan vēl man bija idejas, plāni, iesākti darbi un sagatavoti materiāli vēl apmēram 10 lauciņiem, citi pienākumi aizņem vairāk laika. Bet nekas man neliedz šos uzdevumus paveikt arī pēc spēles. Pamazām.
Paldies, Barbara, par šī gada spēli! Kā vienmēr, liels prieks tajā piedalīties!
Mit diesem Spielfeld beende ich das Bingospiel. Ja, auch ein Bingo fertig ist. Obwohl ich noch Ideen, Pläne, angefangene Arbeiten und bereitstehende Materialien noch für etwa 10 Felder hatte, andere Pflichten nehmen mehr Zeit in Anspruch. Aber niemand verbietet mir sie auch danach zu machen. Allmählich.
Danke, Barbara, für diesjähriges Spiel! Wie immer, eine große Freude daran teilzunehemen!

Saites uz pārējiem paveiktajiem bingo spēles uzdevumiem:
Die Links zu anderen gemachten Bingo Aufgaben:
Spēles organizētāja Barbara 60 Grad Nord par rezultātiem ir informēta.
Die Spielmoderatorin Barbara im Blog 60 Grad Nord über die Ergebnisse ist informiert.

Mazus rokdarbu mirkļus/ Kleine Handarbeitsmomente

 ..varu atvēlēt. Bet tik daudz ko vēlētos padarīt.

Noadīta darba ārdīšana var būt nepatīkama, ja tajā ieguldīts daudz pūļu un patikas. Bet ārdīšana var būt arī relaksējoša. Arī sava veida rokdarbs, lai ārdīšana izdotos. Tas ir viens no  Bingo spēles lauciņa uzdevumiem - kaut ko izārdīt. Cepure jau gaidīja sen, man to uzdāvināja, taču ne reize netiku uzlikusi, jo man tā nepatika, bet dziju taču var izmantot citai. Viens palicis meitas pirkstainis, kas to zin, kur pazudis otrs? Un šalle, ko adīju meitai, vairāk nav aktuāla.

..kommen mir ja vor. Aber nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte.

Das Aufrennen einer gestrickten Arbeit kann man unangenehm sein, wenn man viel Mühe und viel Gefallen in die Arbeit anwendet. Das Auftrennen kann auch relaxierend sein. Auf eigene Art auch eine Handarbeit, damit es gut gelingt. Das ist eins von Aufgaben im Bingospiel. Die Mütze hat schon lange auf das Auftrennen gewartet. Die habe ich als Geschenk bekommen, doch ich habe sie niemals getragen, weil sie mir nicht gefiel. Aber den Garn kann man doch für eine andere Mütze verwenden. Ein Handschuh von dem Paar, wo hat meine Tochter den zweiten verloren, wer weiß? Und der Schal, den ich mal für meine Tochter gestrickt habe, aber er ist nicht mehr aktuell.
Rezultāts -  30 g pelēkās dzijas,  141 g baltās un 104 g bēšīgās. Pelēko atdevu mātei. Bēšīgās lietojums ir padomā, bet baltā var pabūt krājumos.
Das Ergebnis - 30 g von grauem Garn, 141 g weiß und 104 g beige. Den grauen habe ich meiner Mutter gegeben. Für den beigen habe ich schon was vor, aber der weiße kann ein bisschen warten.

Vai nākamais paveiktais darbiņš ļoti tieši atbilst uzdevuma nosacījumiem - uzmeistarot lukturi vai āra gaismekli? Nedaudz, jā. Šīs burciņas noformēju, lai varētu tajās iedegt svecītes Lāčplēša dienā un uzlikt uz palodzes. Izmantoju tās kā rotājumu arī savam dzimšanas dienas galda klājumam.
Ob die nächste Bastelarbeit direkt den Aufgabebedingungen passt - eine Laterne/einen Windlicht gestalten? Ein bisschen, ja. Diese Gläser habe ich gestaltet, damit ich die Kerzen am Lāčplēša Tag anzünden und auf die Fensterbank stellen kann. Dieser Tag am 11. November ist der Andenkentag an die Freiheitskämpfer unseres Landes. Und die Tradition, drei Kerzen an diesem Tag auf die Fensterbank zu stellen, kommt von den Okkupationsjahren, wo man über die Freiheitskämper und Freiheitsjahre nichts erwähnen durfte. So waren die Kerzen ein schweigendes Symbol. Die Gläser habe ich auch für das Dekorieren meines Geburtstagstisches verwendet.
Tā kā biju sagatavojusi vairākas burciņas, tad rotāšanas process izvērsās plašāks. Un izrotāju vēl trīs.
Da ich mehrere Gläser vorbereitet habe, dann habe ich mehr dekoriert. Noch drei.pirmdiena, 2021. gada 1. novembris

Turpinu spēlēt rudens rokdarbu bingo/ Ich spiele weiter Herbsthandarbeitsbingo

Pa šo laiku varēju nosvītrot vēl divus spēles laukumus.
Inzwischen kann ich noch zwei Bingofelder ankreuzen.
- Visu svēto dienā rodarboties
- an Allerheiligen handarbeiten
Vēl viens ziedu motīvs RR projektam. Uzminiet, kādus rudens ziedus es izšuju?
Noch ein Blumenmotiv für das RR Projekt. Ratet, welche Herbsblumen sticke ich aus?
- pārveidot kādu vecu apģērbu
- ein altes Kleidungsstück umgestalten
Senākas bikses, kuras gribēju vēl apģērbt kā mājas tērpu, bet nepatika, ka ir platas staras. Tad nu ņēmu un  nošuvu šaurākas. 
Eine alte Hose, die ich noch als Hauskleidung  anziehen mochte, aber mir gefielen nicht die zu breiten Hosenbeine. So habe ich die enger genäht.

*******
Pabeigts maijpuķīšu izšuvums. Tas gan nedod nevienu spēles lauciņu, bet gribētu to parādīt.
Ich habe meine Maiglöckchenarbeit beendet. Das ergibt ja kein Bingofeld, aber ich möchte sie zeigen.
Kā arī parādīt visu audumu ar pārējo Round Robin projekta izšuvēju darbiem. Ziedi ir no gada kalendāra, taču šeit šis princips netika ievērots. Kurš kuram motīvs iepatikās. Man bija iespēja izvēlēties no četriem atlikušajiem. Maijpuķītes izvēlējos, jo tās labi iekļāvās kopīgajā kompozīcijā.
Ich möchte  auch den ganzen Stoff mit anderen Arbeiten aus diesem Round Robin Projekt zeigen. Die Blumen sind aus dem Jahreskalender, aber hier wurde dieses Prinzip nicht beachtet. Nach dem Gefallen von jeder Ausstickerin. Ich konnte von vier restlichen wählen. Die Maiglöckchen habe ich gewählt, weil sie gut in die gemeinsame Komposition passten.