pirmdiena, 2022. gada 28. februāris

Negaidīts un neplānots/ Unerwartet und nicht geplant

Paldies par laba vēlējumiem pagājušās nedēļas nogalei. Slikti man nebija, es biju savās mājās, siltumā, paēdusi un drošībā. Taču no otras puses es jutos ļoti slikti pēc ziņām, kas nāca no Ukrainas.

Kad piektdienas vakarā Rīgā notika atbalsta koncerts Ukrainas brīvībai, man sāpēja sirds, domas bija tik uztrauktas un rokas arī nebija mierīgas. Taču es nevarēju darīt neko no tā, kas iesākts vai ko es būtu gribējusi darīt. Tāpēc es sameklēju krājumos ukraiņu etnogrāfisko rakstu ar trīszobi no Ukrainas ģerboņa. Pat nezināju, kam tas būs, kā to noformēšu.

Man tagad ir grāmatzīme. Ar divām krāsām, kas simbolizē Ukrainas zilās debesis un tās zeltainos kviešu laukus. Otra puse ir balta. Tajā es iešūšu datumu, kad Ukraina būs brīva. 

Žēl, ka pasaules lielvalstis tā kavējās ar palīdzību. Ceru, ka atbalsts, kas tomēr ir sniegts, palīdzēs kļūt brīvai ne tikai Ukrainai, bet atvērs acis arī Krievijas tautai. Un sapurinās tik daudzās labklājības valstis, jo Ukraina šobrīd cīnās ne tikai par savu brīvību, bet arī par citu valstu iespējām būt.

Piedodiet, ka tik tieši. Bet es runāju ar savas valsts un savu pieredzi.

Danke für die guten Wünsche für das vergangene Wochenende. Mir war nicht schlecht, ich war zu Hause, im warmen Zimmer, satt und in der Sicherheit. Aber anderseits fühlte ich mich sehr schlecht nach allen Nachrichten, die aus der Ukraine kamen.

Als am Freitag in Riga das Konzert zur Unterstützung für Ukraine stattfand, mir schmezte das Herz, meine Gedanken waren so aufgeregt und meine Hände fanden keine Ruhe. Doch ich konnte nicht von dem machen, was ich angefangen hatte oder was ich machen gemocht hätte. Deshalb fand ich in meinen Vorräten ein ukrainisches ethnographisches Muster mit dem Trysub (Dreizack)  aus der ukrainischen Flagge. Ich wusste nicht, wofür ich es aussticke und wie ich es gestalte.

Ich habe jetzt ein Lesezeichen. In zwei Farben - blau wie der Himmel über die goldenen Weizenfeldern der Ukraine. Die andere Seite ist weiß. Da sticke ich den Datum aus, als die Ukraine frei wird.

Schade, dass die Großmächte so mit der Hilfe zögerten. Ich hoffe, dass die Unterstützung, die jetzt geleistet ist, hilft nicht nur der Ukraine frei zu werden, aber auch dem russischen Volk die Augen zu öffnen. Und viele Wohlstandsstaaten schüttelt, weil die Ukraine nicht nur für die eigene Freiheit kämpft, sondern auch für die Möglichkeit den anderen Staaten zu sein.

Entschuldigung, dass ich so direkt spreche. Aber ich spreche von der Erfahrung meines Staates und meiner eigenen.


svētdiena, 2022. gada 20. februāris

Mazi, bet daudz/ Klein, aber viel

Gada sākumā nerakstīju rokdarbu plānu, nu kaut ko nedaudz ieskicēju tikai domās. Viena no domām bija  - katru mēnesi izšūt vienu Ziemassvētku motīvu. Šī doma man radās, kad izšuvu sarkankrūtīšu motīvus auduma maisiņam Ziemassvētku apmaiņas projektam. Tad atliks tikai noformēt kartītes. Te pirmais motīvs. Tapa pašās janvāra beigās.
Am Jahresanfang habe ich keinen Handarbeitsplan geschrieben, na ja, etwas habe ich nur in Gedanken entworfen. Ein Gedanke war - jeden Monat ein Weihnachtsmotiv auszusticken. Dieses Gedanke  kam mir, als ich die Dompfaffen für Stofftasche für Weihnachtstausch ausstickt hatte. Dann bleibt nur Karten zu gestalten. Hier das erste Motiv, das ich an letzten Januartagen ausgestickt habe.  
Arī janvāra beigās iesāku nākamo, ko pabeidzu februārī. 

Auch am Januarende begann ich das nächste Motiv, das ich im Februar beendet habe.
Un februārī vēl divi motīvi.

Und im Februar noch zwei Motive.

Te visi kopā. Lucie Heaton sērijā vēl ir motīvi, ko izšūt. Ceru, ka plānoto varēšu īstenot.

Hier alle zusammen. In der Serie von Lucie Heaton sind noch Motive, die ich aussticken kann. Ich hoffe, dass mein Plan gelingt.
*******
Radu puikam jau 7 - sveicienam kāds sapņains minka. Tā kā februāra beigās noteikti vēl lidināsies kāda sniega pārsla, tāpēc arī tās noformējumā.

Dem Jungen in der Verwandschaft schon 7 - für den Gruß eine träumerische Mieze. Da Ende Februar noch bestimmt die Schneeflocken fliegen, deshalb sie auch in der Gestaltung.
Šodien sniegs, lietus un atkal pārslas gandrīz pikās lidoja.
Heute hat es geschneit, geregnet und noch geschneit, fast wie Schneebälle
Mazi motīvi, bet vai daudz? 
Kleine Motive, aber ob viel?

svētdiena, 2022. gada 13. februāris

Svaigi cepts../Frisch gebacken..

 ..keksiņš ar citronu glazūru. 
..ist der Cupcake mit Zitronenglasur.
Izšuvums dodas pie pēdējās "cepējas", un tad pie īpašnieces.
Der Stoff geht an die letzte "Bäckerin" , und dann an die Besitzerin.

svētdiena, 2022. gada 6. februāris

Ceļosim/ Reisen wir

 .. ar pirkstu pa karti. Tā saucas maikaefer blogā izsludinātā 2022.gada akcija. Tā kā ceļošanas iespējas ir ļoti ierobežotas, tad Maika aicina ceļot, radot dažādus rokdarbus. Pilsētas organizētāja izlozēs. Kā arī aicina vēl nosaukt ceļamērķus, kur mēs labprāt nokļūtu. Janvāra ceļojuma mērķis jeb sākuma punkts ir Berlīne, jo Maika tur dzīvo.

.. mit dem Finger auf der Karte. So heißt die Jahresaktion 2022, die im maikaefer Blog ausgerufen ist. Da die Reisemöglichkeiten begrenzt sind, so lädt Maika zur Reise ein, während der die Handarbeiten gemacht werden. Die Städte werden von Maika gelost. Sie fragt uns auch nach unseren Wunschzielen. Das Reiseziel oder Reiseanfang war im Januar Berlin, weil Maika da wohnt.

Tā kā esmu tikusi pie brīva laika, tad Berlīnes motīvu noteikti gribējās izšūt. Un mani uzrunāja šāds DMC dizaina motīvs. Pie Brandenburgas vārtiem ir satikušies divi nozīmīgi Berlīnes simboli - luksofora vīriņi. Un to vēsture un izskats nemaz nav tik vienkārši. Par to jūs varat izlasīt ampelmann.de. Par motīva noformējumu es vēl padomāšu. Ceļojums ir tikai sācies.
Da ich jetzt freie Zeit bekommen habe, so möchte ich ein Berlinmotiv bestimmt aussticken. Und mich hat dieses DMC Motiv angesprochen. Am Brandenburger Tor sind zwei bedeutende Wahrzeichen von Berlin getroffen - die Ampelmännchen. Und ihre Geschichte und Entstehung sind nicht ganz einfach. Darüber könnt ihr hier: ampelmann.de lesen.
Die Gasteltung vom Motiv überlege ich noch. Die Reise ist erst am Anfang.

Te dažas "piezīmes" no pēdējā ceļojuma uz Berlīni. 
Es esmu lauku meitene, dzīvoju arī laukos, bet man patīk un priecājos par iespējām pabūt arī pilsētā, ienirt lielpilsētas džungļos, īpaši tādā metropolē kā Berlīne.
Hier die "Notizen" von der letzten Reise nach Berlin.
Ich bin ein Landei und wohne auch auf dem Lande, aber ich mag und ich freue mich auf die Gelegheiten in der Stadt zu sein, in die Großstadtdschungel einzutauchen, besonders von so einer Metropole wie Berlin.
Tagad ievietošu ziņas saiti Maikas blogā. Paskatieties, kā citas rāda savus ceļojumus uz Berlīni.
Jetzt verlinke ich meine Post bei Maika. Schaut nach, wie die Andere ihre Reisen nach Berlin zeigen.