pirmdiena, 2012. gada 31. decembris

Manas 2012.gadā izlasītās grāmatas/ Meine 2012 gelesene Bücher

Šo ziņu ik pa brīdim papildināju. Šodien uzrakstīju mazus komentārus. Diese Nachricht wurde das ganze Jahr erweitert. Heute habe ich kurze Kommentare verfasst.
*******
Tā kā bloga sīkrīkos es nevaru parādīt savas izlasītās grāmatas tā kā es gribētu, tad tā būs viena ziņa, ko es papildināšu un atjaunošu. 
Un drīz -  23.aprīlī Pasaules grāmatu diena.
Man vienmēr ir interesanti paskatīties, ko lasāt jūs.
Da ich nicht so meine gelesene Bücher zeigen kann, wie ich möchte, deshalb wird das dieses Post sein, das ich  immer erweitere und erneuere. Und - bald kommt auch der Welttag der Bücher, am 23.April. 
Für mich ist immer interessant zu sehen, was ihr lest.
Priekšskatīt Priekšskatīt Priekšskatīt
Nikolass Evanss "Drosmīgie", Sofi Oksinena "Attīrīšanās", Rūta Šepetis "Starp pelēkiem toņiem". Grāmatas par karu, okupāciju un cilvēkiem kara un tā seku dzirnās. Smagi, bet vērtīgi. Die Bücher über den Krieg, die Okkupation und die Menschen in Mühlen vom Krieg und von seinen Folgen. Schwer, aber wertvoll.
Vanesa Difenbau "Ziedu valoda"
Gada labākā grāmata. Das beste Buch des Jahres.


Attēls no no šejienes


Alles halb so schlimm! (suhrkamp taschenbuch)Lilly Brett "Alles halb so schlimm"
Ebreju dzīve emigrācijā un šausmīgās atmiņas. Das Leben de Juden in Emigration und die schrecklichen Erinnerungen.
 
Anna Rancāne "Bezdelīgu pasts/ Pylni kārmani dabasu" Viena grāmata divās valodās - latviski un latgaliski. Anna Rancāne - mana mīļākā latviešu/latgaliešu dzejniece. Ein Buch in zwei Sprachen - Lettisch und Lättgalisch(auch als Dialekt genannt). Anna Rancāne - meine lettisch/lättgalische Lieblingsdichterin.

Mērija Anna Šafere, Annija Barouza 'Gernsijas Litertaūras un tupeņmizu pīrāga biedrība" Gada aizraujošākā grāmata, cilvēku spēks, atjautība okupācijas apstākļos. Das spannendste Buch des Jahres - die Kraft und die Schlagfertigkeit der Menschen während der Okkupation. Attēls no: 

 Tikšanās ar Gundegu Repši  virtuvē un pie galda. Das Treffen mit Gundega Repše in der Küche und am Tisch. Attēls no:

 

Sāra Larka "Maoru dziesma"
Grūti bija atcerēties visus varoņus, jo 1.daļu lasīju pirms laba laiciņa, taču tikpat aizraujoši. Es war schwer an alle Gestalten sich erinnern, weil das 1.Teil ich vor längeren Zeit gelesen habe, aber es war auch spannend.
Attēls no:

Haruki Murakami "Kafka liedagā" Iepazīšanās ar Murakami. Sajūsmā neesmu, bet bija interesanti. Das Kennenlernen mit Murakami. Ich bin nicht begeistert, aber es war interessant.
 Attēls no:
Megija Stīvotera "Trīsas"
Pasakas mannepatīklasīt. Bet dažas mūsdienu gan.
Ich mag keine Märchen, aber einige moderne Märchen lese ich gern.

Hauki Murakami "Skarbā brīnumzeme un pasaules gals"
Piedodiet, Murakami kungs, bet līdz pasaules galam netiku, pietika ar skarbo brīnumzemi. Bet tas nenozīmē, ka nemēģināšu lasīt citas. Entschuldigen Sie, bitte, Herr Murakami, aber ich kam nicht bis zum Weltende, für  mich war es genug mit dem harten Wunderland. Aber das bedeutet nicht, dass das letzte Buch von Murakami war.
Attēls no:

Alise Kuipere "Dzīve uz ledusskapja durvīm" Aizkustinoši, arī sāpīgi. Bewegend, auch schmerzhaft.

Attēls no:
 
Frederiks Beigbeders "Mīlestība ilgst trīs gadus"Ironiski. Sajūsmā neesmu. Ironisch. Ich bin nicht begeistert.Attēls no:


ceturtdiena, 2012. gada 27. decembris

Ziemassvētku pasts/ Weihnachtspost
Ziemassvētkos saņēmu daudzus apsveikumus, kas sūtīti pa pastu, lielākoties no saviem vēstuļdraugiem. Bet šodien pienāca kāda īpaša vēstule. Karola no bloga "Zwischen Freizeit und Leidenschaft" izšuj, arī skaistas aploksnes, kuras reāli tiek sūtītas pa pastu. Nu tāda no tālās Francijas šodien bija iekritusi manā pastkastītē. Sniegavīriņi svētku tērpos un uz slidām, nu tieši kā šodien, kad mazāki ceļi pēc Ziemassvētku lietus ir līdzīgi slidotavām. Pievērsiet uzmanību, kādā īpašā "mētelītī" bija ielikta šī aploksne. Mūsu pasts gan kaut ko tādu diezin vai piedāvātu... Un pastmarka uz "mētelīša" arī ar izšuvumu... 
Paldies, Karola, patiess prieks par šo vēstuli - īsta medusmaize izšuvējai un vēstuļrakstītājai! Man jau idejas rosās pa galvu, ko es varētu izšūt atbildes vēstulei! Bet, kur es dabūšu tādu "mētelīti"?...
Zu Weihnachten habe ich viele Weihnachtsgrüße per Post bekommen, die meistens meine Briefreundinnen und Brieffreunde schickten. Aber heute ist ein besonderer Brief angekommen. Karola mit dem Blog "Zwischen Freizeit und Leidenschaft" stickt aus, auch schöne Briefumschläge, die wirklich per Post geschickt werden. Nun ist ein solcher Brief aus dem weiten Frankreich heute in meinen Briefkasten eingeflogen. Die Schneemännlein in Festanzügen und auch auf den Schlittschuhen, die heute auf unseren Wegen nach den Weihnachtsregen wirklich nützlich sind. Schaut aufmerksam, welches "Mäntelchen" diesen Briefumschlag hatte. Unsere Post würde so was nicht anbieten... Und die Briefmarke auf dem "Mäntelchen" auch "ausgestickt"....
Vielen Dank, liebe Karola! Ich bin echt über deinen Brief erfreut, das war ein echtes Honigbrot für mich, weil meine Hobbys Aussticken und Briefeschreiben sind. Ich habe schon die Ideen, was ich auf dem Antwortbrief aussticken kann! Aber, wo kriege ich solches "Mäntelchen"?....

pirmdiena, 2012. gada 24. decembris

Priecīgus Ziemassvētkus!

Gaišus, mīļus, sirsnīgus un priecīgus Ziemassvētkus!
Helle, liebe, herzliche un frohe Weihnachten!

svētdiena, 2012. gada 23. decembris

Ziemassvētku dāvanām/ Für die Weihnachtsgeschenke

Darbs ir nostiepts. Die Ausstickarbeit ist gespannt.
Fragmenti. Fragmente.
Ierāmēts. Eingerahmt.
*******
Kas.. Was..
atrodas.. befindet sich..
šeit?..hier?
Tas ir zīmuļu rullis, ko dāvināšu savai meitai. Zīmuļi ir viņas darbarīki, tāpēc tiem vajadzīga silta/mīksta vietiņa. Šie zīmuļi nav pārdošanā, nav dāvināšanai, tos aizņēmos no kāda viņas zīmuļu komplekta uzskatei. Tukšā kabatiņa labajā malā lineālam vai kafijas paciņai vai kam citam pēc lietotājas uzskatiem.
Das ist die Stifterolle, die ich meiner Tochter schenken werde. Die Stiften sind ihre Werkzeuge, deshalb brauchen sie einen warmen und sicheren Plätzchen. Diese Buntstifte sind nicht zum Verkauf, nicht für das Schenken, sondern ich habe sie nur für das Fotografieren ausgeliehen. Das leere Täschchen rechts ist für ein Lineal oder Kaffepäckchen, oder was anderes nach ihrer Ansicht.
*******
Šīs dāvanas ir sarūpējusi mana mamma saviem mazbērniem. Mamma ada ļoti daudz, īpaši viņai patīk adīt pirkstaiņus, un šis būs šī gada pēdējais veikums. Adīšana tiks atsākta tikai pēc Zvaigznes dienas(6.janvāris).
Diese Geschenke hat meine Mutter für ihre Enkelkinder besorgt. Sie strickt sehr viel, besonders mag sie Fingerhandschuhe stricken, und diese Strickereien sind die letzten in diesem Jahr. Das Stricken beginnt wieder nach Hl.3.Königen Tag.

svētdiena, 2012. gada 16. decembris

Ziemassvētku sveicieniem/ Für die Weihnachtsgrüße

"Lauku idilles" bilde ir gatava, gaida tikai rāmīti. Gribējās izšūt arī motīvus Ziemassvētku kartiņām. Dažas arī tapa. 
Das Bild "Die Landidylle" ist fertig, wartet auf das Einrahmen. Ich möchte einige Motive für Weihnachtskarten aussticken. Hier sind sie.

Dažas kartiņas citā tehnikā. Einige aber in einer anderen Technik.

*******

Pirms kāda laika savā īpašumā ieguvu pufu, bija doma nomainīt tam sportisko basketbola krāsu. Nu to izdarīju. Pufs brūnā krāsā iederēsies meitas kopmītnes istabiņā.  Spilvens uz tā - meitas pagājušā gada mājturības darbs dažādās tehnikās. Bet tas ar pufu līdzi neceļoja. 
Vor einigen Zeit habe ich  diesen weichen Sessel erworben, wir dachten, die sportliche Basketballfarbe zu weckseln. Nun habe ich das gemacht. Der Sessel in der braunen Farbe passt im Schülerheimzimmer meiner Tochter. Der Kissen in verschiedenen Techniken ist die Arbeit meiner Tochter in Handarbeitsstunden im vorigen Jahr. Aber der kam nicht mit.

pirmdiena, 2012. gada 3. decembris

Kļūst gaišāks/ Es wird heller


-snieg smalks sniedziņš
-skolā - rotājums Ziemassvētku noskaņās -  kolēģa veidotā pils
- es schneit fein
- in der Schule der Weihnachtsschmuck, hat der Kollege gebastelt

svētdiena, 2012. gada 2. decembris

Pirms finiša/ Vor dem Ziel

.. ir mana lauku idilles bilde. Vai varat uzminēt, kas vēl atrodas staļļa durvju priekšā?
.. ist mein Landidyllebild. Könnt ihr raten, was oder wer noch vor der Stalltür zu sehen ist?

*******
Mierinošs sniega baltums, sals, lai augi var tomēr doties ziemas atpūtā. Silta sveces liesma. 1.Advente. Arī cilvēku sirdīm ir vajadzīgs miers.
Beruhigend weißer Schnee, Frost, damit die Pflanzen doch die Winterruhe haben können. Warmes Licht der Kerze. Der 1.Advent. Auch die Menschenherzen brauchen die Ruhe.