svētdiena, 2018. gada 22. aprīlis

Ar sauli un vēju/ Mit Sonne und Wind

Pavasaris silda, drebina stipros vējos. Cerams, ka nākamās dienas pārāk neizmērcēs.  Bet te darbi, kas tapuši vēl līdz Lieldienām.
 Cepurīte vēl noderēja saltos un vējainajos rītos.
Der Frühling wärmt, lässt  bei starkem Wind frösteln. Hoffentlich werden die kommenden Tage nicht zu nass. Aber hier sind die Arbeiten, die noch bis Ostern fertig waren. 
Die Mütze passte noch in kühlen und windigen Morgenstunden.

Lieldienu sestdiena. Der Ostersamstag.
Iesaistoties kādā reciklēšanas konkursā, uzšuvu divas auduma kastītes. 
Im Rahmen eines Recyclingprojektes habe ich zwei Stoffkästchen genäht.
Un asteres pamazām top, pateicoties "Otrās Elpas" projektam.  Šajā nedēļā bija tikai 278 krustiņi, pārējās nedēļas bija vairāk. Pavasaris, pavasaris.
Und das Asternbild wächst langsam, dank dem Projekt "Der Zweite Atem". In dieser Woche habe ich nur 278 Kreuzstiche ausgestickt, in vorigen Wochen gab es mehr. Frühling, Frühling.