svētdiena, 2021. gada 19. septembris

Sāku spēli/ Ich beginne das Spiel

 un aicinu iesaistīties arī jūs. Barbara savā blogā 60°Nord izlikusi "Rudens rokdarbu bingo 2021" lauciņus. Spēlēt varēja jau no 1.septembra līdz 20.novembrim.

und lade ihr auch ein, daran teilzunehmen. Barbara in ihrem Blog 60°Nord hat die Spielfelder vom "Herbsthandarbeitsbingo 2021" ausgelegt. Das Spiel läuft schon vom 1.September bis zum 20.November.

Šodien varu nosvītrot trīs lauciņus:
- krustiņot jeb izšūt krustdūrienā,
Heute kann ich drei Felder ankreuzen:
- Kreuzstich sticken,
Izšuju motīvu krustduriens.lv dalībnieču RoundRobin projektā. Izvēlējos maija motīvu ar maijpuķītēm. Ziediņi nav izteiksmīgi, bet zaļā krāsa starp citiem motīviem labi izcelsies. Šūšu vēl arī pēdējo motīvu šajā kopīgajā darbā, tad parādīšu visus izšūtos. Neliels izaicinājums - darba īpašniece šuj krustiņus pretēji - \, tad /, tāpēc nedaudz jāpiedomā un izšūšana notiek lēnāk. Motīvu dizainere Ellen Maurer-Stroh, Flowers of the Month.
Ich sticke ein Blumenmotive im RoundRobin Projekt von Teilnehmerinnen aus krustduriens.lv aus. Ich habe das Motiv mit Maiglöckchen gewählt. Die Blüten sind nicht besnders ausdrucksvoll, aber die grüne Farbe wird gut in der Komposition mit anderen Motiven aussehen. Ich werde noch das letzte Motiv aussticken, dann zeige ich auch andere ausgestickenten Motive. Eine kleine Herausforderung - die Besitzerin der Arbeit stickt Kreuzstich in andere Reihenfolge, deshalb muss ich ein wenig aufmerksamer sticken, und man geht die Arbeit langsamer. Designerin Ellen Maurer-Stroh, Flowers of the Month.

- darināt rokdarbus, dzerot melno tēju
- bei Schwarztee handarbeiten

Rokdarbojoties pēcpusdienā, labprāt izdzeru krūzi melnās tējas. Šajā bildē tā tiešām izskatās melna. Bet tik gluži tuvu krūze ar tēju darbam nestāv. Varētu jau tā, ja grib pie reizes neplānoti nobatikot audumu :)
Wenn ich am Nachmittag handarbeite, trinke ich eine Tasse Schwarztee. In diesem Bild sieht er wirklich schwarz aus. Aber so nah steht gewöhnlich die Tasse der Arbeit nicht. Könnte auch so stehen, aber dann kann man auch den Stoff ungewollt baticken lassen.
- darināt kaut ko zaļu
- etwas Grünes machen
Šajā mazajā motīvā lielāka daļa krāsu toņu ir zaļie. Kopā tie ir 14, no tiem 10 zaļie, kas arī aizņem lielāko izšuvuma daļu. Tāpēc šķita, ka varu nosvītrot šo spēles lauciņu.
Dieses Motiv sieht ganz grün aus. Von 14 Farbtönen sind 10 grün, die auch das größte Teil von der Arbeit einnimmt. Deshalb meinte ich, dass ich aus dieses Spielfeld streichen kann.
*******
Vēl daži aizejošās vasaras mirkļi.
Noch einige Momente von vergangenem Sommer.

Ziedi no maniem skolēniem. Die Blumen von meinen Schülern.

Un skats rudenī. 
Und der Blick in den Herbst.