pirmdiena, 2023. gada 10. aprīlis

Bērnu priekam/ Für Kinderfreude

Šādiem vajadzēja izskatīties filca zaķu groziņiem pēc olu meklēšanas, un tādi tie bija un plus pildīti ar bērnu prieku. Ideja no Bernina bloga. Es gan visu šuvu ar rokām.
So sollten die Osterneste aus Filz nach der Eiersuche aussehen, und so sahen sie auch und dazu voll mit Kinderfreude. Die Idee aus Bernina Blog. Ich habe aber alles handgenäht.

Šis oriģinālizmēra zaķis manam aktuālajam rokdarbam.
Dieses Osternest im Originalmaß für meine aktuelle Handarbeit.