svētdiena, 2023. gada 26. marts

Sveiks, pavasari!/ Hallo, Frühling!

Ziema, vari droši doties projām, es esmu gatava tevi sagaidīt atkal. Zeķes ir noadītas. Tā es teicu pagājušajā nedēļā, kad acīm redzami kusa sniegs un varēja baudīt pavasarīgas noskaņas. Tagad jau nedēļu arī pašu pavasari.
Der Winter, du kannst ganz sicher weggehen, ich warte auf dich wieder in diesem Jahr ganz gerüstet. Die Socken sind fertig. So habe ich in der vorigen Woche gesagt, als der Schnee vor den Augen taute und man konnte die Frühlingsstimmung genießen. Schon eine Woche auch den Frühling genießen.
*******
Biju devusies pretī pavasarim nedaudz uz dienvidiem, tātad uz kaimiņzemi Lietuvu, uz Kauņu. Viens no ceļojuma mērķiem bija M.K.Čurļona mākslas muzejs. Tajā ir aplūkojama ne tikai Čurļona darbi, kas bija ļoti iespaidīgi, bet arī aktuālās izstādes un patstāvīgās ekspozīcijas par lietuviešu tautas mākslu 18.-20.gs. Austi un ar tamborētiem un izšūtiem motīviem dekorēti spilveni un linu dvieļi.
Ich bin dem Frühling ein bisschen nach Süden entgegengegangen, also ins Nachbarland Litauen, nach Kaunas. Eins von der Reisezielen war das Kunstmuseum von K.M. Čiurlonis. Im Museum sind nicht nur die Gemälde vom Künstler, die sehr beeindruckend sind, sondern auch die aktuellen Ausstellungen und andere ständige Ausstellungen über die litauische Volkskunst im 18.-20.Jh.  Gewebte und mit gehäkelten und gestickten Motiven dekorierte Kissen und Leinentücher.

Un par viduslaiku mākslu. Mani uzrunāja šīs smalkās zīda šalles, kas austas manufaktūrās, un..
Und über die mittelalterliche Kunst. Mich haben die diese feinen Seidenschals angesprochen, die in Manufakturen in Litauen gewebt wurden und ..
gobelēnu pāris.

ein Gobelinpaar.
*******
Puķu dobē priecē jau sniegpulkstenīši un krokusi, bet palodzes dārzā - amariļļi.
Im Blumengarten erfreuen uns schon die Schneeglöckchen und Krokusse, aber auf dem Fenstergarten  - Amaryllis.
Lai laba jaunā nedēļa, neskatoties uz agrajiem rītiem!
Eine gute neue Woche trotz der frühen Morgenstunden!