sestdiena, 2023. gada 24. jūnijs

Vasaras saulgrieži/ Die Sommersonnenwende

Skaistās vasaras saulgriežu dienas. Tradīcijas ievēroju - vainadziņu saviju, jau otro gadu pinu to kā bizi. Tajā gan pļavas ziedi, gan puķu dobes. Un vecais vainags savu uzdevumu ir paveicis un tas tiek atdots ugunij.

Die schönen Tage der Sommersonnenwende. Ich habe die Traditionen eingehalten und den Blumenkranz geflochten, schon das zweite Jahr als Zopf. Im Kranz sind die Blumen sowohl aus der Wiese, als auch aus dem Blumengarten. Und der alte Kranz hat seine Aufgabe erfüllt und er wird dem Feuer gegeben. 

Danke für die lieben Worte zu meiner vorigen Arbeit. Die Sendung mit Mützchen und Söckchen hat schon die Herzenswärme Werkstatt erreicht.

Paldies par labajiem vārdiem par manu iepriekšējo darbu. Paciņa ar cepurītēm un zeķītēm Sirds Siltuma darbnīcu ir sasniegusi.

pirmdiena, 2023. gada 19. jūnijs

Labais darbiņš pabeigts/ Die gute Arbeit ist gemacht

 8 cepurītes un 9 zeķīšu pāri dosies uz "Sirds siltuma darbnīcu", lai tālāk ceļotu pie steidzīgajiem bērniņiem.
Izadīju 4 50 g Alize Baby Wool kamolīšus ar krāsu pārejām un vienu balto, dzijas sastāvs 40% vilna, 40% akrils un 20% bambuss.
8 Mützchen und 9 Söckchenpaare schicke ich zur " Sirds siltuma darbnīcu" (Die Herzenswärmewerkstatt), damit weiter sie zu den Frühchen reisen können.
Ich habe 4 50 g Alize Baby Wool Knäuel im Farbverlauf und ein weißer Knäuel verstrickt, der Garn aus 40% Wolle, 40% Polyacril und 20% Viskose Bambu.

svētdiena, 2023. gada 4. jūnijs

Pavasaris - vasara/ Frühling - Sommer

Sveicināti skaistā, bet vēsā jūnija dienā!

Sei herzlich am schönen, aber kühlen Junitag gegrüßt!

Visu šo laiku no iepriekšējās ziņas līdz jaunas rakstīšanai netiku, tomēr kaut ko redzēju un darīju. 

Die ganze Zeit vom letzten Post kam ich so lange nicht zum Schrieben, aber etwas gesehen und gemacht.

Savācu vienā bildē savas tulpītes, kuras, protams, ziedēja katra savā laikā. Šeit ir sešu veidu tulpes, divas dažādos ziedēšanas brīžos. Bet, izrādās, gluži visas tomēr neesmu nofotografējusi. 
In einem Bild habe ich meine Tulpen gesammelt, die, natürlich, jede in ihrer Zeit blühte. Hier sind sechs verschiedene, aber zwei in verschiedenen Blütezeiten. Aber, es stellte heraus, dass ich doch nicht alle fotografiert habe.

Jau otro gadu pie pagraba sienas zied meža tulpītes, tikai nevarēja noķert mirkli darba dienu laikā, kad tās bija pavērušas savus kausiņus. Šis ir vakara brīdis.

Schon das zweite Jahr blühen an der Kellerwand die Wildtulpen, ich konnte nur während der Arbeitstagen den Moment nicht fangen, wo sie die Kelche offen haben. Hier ein Abendmoment.

*******

Mans mazais rokdarbs - aplokšņu veidošana no labi zināmas grāmatnīcas ikmēneša kataloga. Savukārt, vēstuli ar taureņu aploksni Latvijas pasts bez jebkāda paskaidrojuma atsūtīja atpakaļ. Apmaksāts atbilstoši svaram, adrese labi salasāma. Joprojām gaidu paskaidrojumu. Pasta nodaļā, no kuras izsūtīju vēstuli, arī raustīja plecus, kāpēc tā ir atsūtīta atpakaļ. Vai tiešam 2 nedēļu laikā tā bija aizsūtīta uz Kanādu un atpakaļ? Bet tad arī būtu kāda informācija.
Zinu, ka vēstules var sūtīt arī krāsainās aploksnēs, bet arī skaidri redzamu un salasāmu adresi. Gribētu tomēr sūtīt vēstuli vēstuļdraudzenei, nedaudz vēl pagaidīšu paskaidrojumus.
! Vēstule ir nosūtīta. Latvijas pasts atvainojās par darbinieku kļūdu lielā sūtījumu apjoma dēļ.
Meine kleine Handarbeit - die Umschläge aus dem Katalog eines bekannten Büchergeschäftes. Den Brief im Schmetterlingenumschlag hat Latvijas Pasts - Lettlands Post ohne Erklärung zurückgeschickt. Das Briefporto ist richtig, die Anschrift gut lesbar. Immer noch warte ich auf die Erklärung. Auch im Postamt, wo ich den Brief abgeschickt habe, konnten die Postkauffrauen nur die Achsel zucken. Wirklich war der Brief in zwei Wochen nach Kanada und zurück geschickt? Dann wäre auch eine Erklärung hinzugefügt.
Ich weiß, dass die Briefe in bunten Briefumschlägen geschickt werden können, aber mit einer gut lesbaren Anschrift. Ich möchte doch meinen Brief an meine Brieffreundin schicken, ein bisschen warte ich noch auf die Erklärung.
! Der Brief ist abgeschickt. Lettlands Post hat über den Fehler wegen der großen Menge der Sendungen sich entschuldigt.
*******
Vasaras noskaņai rabarberu un aprikožu kūka. Recepte no "Ievas Virtuve" jaunākā numura Nr.6. Mana variācija - zemeņu vietā aprikozītes (kas svaigā veidā bija nedaudz pacietas un paskābas, bet kūkā - izcepās ļoti labi!) Kā arī ar šo kūku iemēģināju jauno apaļo cepamformu.
Für die Sommerstimmung ein Rhabarber - Aprikosenkuchen. Das Rezept aus dem neuen Nummer "Ievas Virtuve" ("Evas Küche"). Meine Variation - anstatt der Erdbeeren die kleinen Aprikosen ( die frisch leider zu hart und auch ein bisschen sauer waren, aber im Kuchen backten sehr gut!). Mit diesem Kuchen habe ich auch meine neue Backform ausprobiert.


Lai silta vasara, lai lietus tik, cik nepieciešams (pie mums joprojām par maz)!
Ich wünsche euch einen warmen Sommer, soviel Regen, wieviel man braucht (bei uns immer noch zu wenig)!