pirmdiena, 2015. gada 30. marts

Satiec savu meistaru/ Triff deinen Meister

Piektdienu pavadīju kaimiņpagasta kultūras namā. Tur, Mežārē, varēja darboties "Satiec savu meistaru" darbnīcās, kas notika "Eiropas prasmju dienas" ietvaros
Den Freitag habe ich im Kulturhaus vom Nachbardorf verbracht. Dort konnte man an Werkstätten von dem Projekt "Triff deinen Meister" teilnehmen, dass in Rahmen von "Europäischen Handwerkskönnentagen" stattfand.
Šādi izrotāts bija kultūras nama foajē. So war der Eingansbereich im Kulturhaus geschmückt.
Pirmā bija Lieldienu rotājumu gatavošanas darbnīca. Die erste Werkstatt - Osterschmuck machen.

Kad Mežāres skolas bērni jau bija apguvuši šo prasmi, arī es uztaisīju savu saulīti.
Als die Schulkinder das gelernt haben, machte ich auch mein Sönnlein.


Otrā darbnīca - Atašienes etnogrāfiskā grupa "Vīraksne" mācīja Lieldienu dziesmas, ticējumus un rotaļas.
In der zweiten Werkstatt hat die ethnografische Gruppe die Osterlieder, Volksglauben und Spiele gelehrt.
Kultūras nama vadītāja sagaida folkloras sievas ar veselību pūpolu pērienu. Die Leiterin des Kulturhauses hat gastlich die Folklörefrauen mit einem gesunden Prügel(symbolischen) aufgenommen.(Das ist die Tradition am Palmensonntag.)
Skan priecīgās un arī domīgās Lieldienu dziesmas. Die Frauen singen die frohen und nachdenklichen Osterlieder.
Bērni mācās rotaļas, Die Kinder lernen die Spiele
ripina olas, rollen die Eier.
Trešajā darbnīcā bija iespēja iepazīties ar Brother šujmašīnām un arī ar tām pašūt.
In der dritten Wekstatt konnte man die Brother Nähmaschinen kennen lernen und auch etwas damit nähen.

Un tad jau bija jādodas uz ceturto darbnīcu - tautiskā krekla piegriešana un šūšana. Ja ar šo darbu mēs būtu sākušas no rīta, tad izmantojušas Brother, tad uz vakaru jau krekli būtu varbūt gatavi. Bet arī iesāktais ir daudz. Man gan ir tautiskais krekls, ko es esmu sašuvusi un izšuvusi pirms gandrīz 25(!) gadiem. Bet gribējās jau jaunu, un nu tāda iespēja radās.
Und dann begann die vierteWerkstatt - das Zuschneiden und Nähen von der Volkstrachtbluse. Wenn wir mit Zuschneiden begonnen hätten, dann weiter mit Brother Nähmaschine genäht, dann wäre die Bluse bis zum Abend vielleicht fertig. Aber so viel wir gemacht haben war auch gut. Ich habe schon die Bluse zur Volkstracht, die ich vor fast 25(!) genäht habe. Aber ich möchte eine neue haben, und so bekam ich solche Möglichkeit, eine neue zu nähen, ja und das wollte ich selbst machen.
Darbnīcas vadītāja Aina Ļebedeva. Die Werkstattleiterin.


Tautisko kreklu izstāde no Jēkabpils vēstures muzeja fondiem. Die Ausstellung von Volkstrachenhemden aus dem Museum.

Vidusdaugavas televīzijas sižets par pasākumu. Ein Video des regionalen Fernsehens über die Veranstaltung.
*******
Izstāžu zālē apskatījos karikatūru izstādi.
Im Ausstellungsraum habe ich die Karikaturenausstelung "Lächle mal!" angeschaut.


Nav komentāru: