svētdiena, 2014. gada 2. novembris

Vēl oktobra lapu raksts/ Noch der Oktoberblättermuster

Kad lapas ir sagūlušas kārtu kārtām uz zemes, tad to varētu parādīt šādā zīmējumā - lapas kārtu kārtām. Starp citu, nospiestās lapiņas ir ceļojuma "suvenīri" no Kuldīgas. Ar savu lapu rakstu dodos  pie Michaela, lai piedalītos rakstu trešdienā.
Wenn die Blätter schichtweise auf der Erde liegen, dann kann man sie so zeichnen - schichtweise. Unter anderem, die ausgepressten Blätter sind die Reise "Souvenirs" aus Kuldīga.
Mit meinem Blättermuster gehe ich zum Mustermittwochprojekt bei Michaela.

Tas bija pirmais mēģinājums, pieturoties pie idejas avota, bet ar diezgan pieticīgiem zīmēšanas rīkiem.
Das war der erste Versuch, ich habe an der Ideequelle gehalten, aber mit mir zugänglichen Zeichnenwerkzeugen.
Tā zīmē daba. Fotografēts šorīt, pēc zīmēšanas.
So zeichnet die Natur. Das Foto habe ich nach dem Zeichnen gemacht, heute morgen.


Nav komentāru: