piektdiena, 2016. gada 1. janvāris

Manas izlasītās grāmatas - 2015/ Meine gelesene Bücher 2015

Janvāris/ Januar
Rensoms Rigss "Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem"
Kad iegādājos šo grāmatu dāvanai, nealku to izlasīt, bet tā tomēr piesaistīja ar senajām fotogrāfijām un noformējumu. Šajā sezonā tā ir arī iekļauta Bērnu un jauniešu žūrijas sarakstā jauniešu auditorijai. Fantastikas stāsts, kas lasās aizraujoši. Beigās gan arī ar šausmu elementiem, bet, tā kā tās lasīju rīta gaismā, šausmīgi nebija.
Ransom Riggs "Miss Peregrine's home for peculiar children"
Als ich dieses Buch als Geschenk gekauft habe, hatte ich kein großes Interesse, es zu lesen, aber es hat mit seinen alten Fotos und Gestaltung gefesselt. In dieser Zeit ist es in der Liste der Kinder- und Jugendjury für Jugendliche. Eine Fantastikgeschichte, die man spannend lesen lässt. Am Ende gibt es auch Horrorelemente, aber, da ich es im Morgenlicht las, war für mich nicht so furchtbar.
Attēls no:

Janvāris/ Januar
"Latvju Teksti' Prozas numurs
Stāsti, rakstīti speciāli šim numuram, kā arī divu romānu fragmentu tulkojumi.
"Latvju Teksti" Prosanummer
Geschichten, die für diese Nummer geschrieben sind, auch Übersetzungsfragmente von zwei Romanen.
Att;els no:

Janvāris/ Januar
Laima Kota "Matilde un Terēze jeb Kā Būt Te, Tur un Citur"
Grāmata no Vecāku žūrijas saraksta. Par bērniem, ar bērniem un ar pieaugušajiem. Stāsti, kur savijas bērnu pasaules uztvere un fantāzija ar pieaugušo pieredzes un sirdsgudrības stīgām.
Laima Kota "Matilde und Teresa oder Wie Man Hier, Dort und Woanders sein"
Das Buch aus dem Elternjury. über Kinder. mit den Kindern un mit den Erwachsenen. Die Geschichten, wo die Kinderweltauffassung und die Fantasie mit der Erfahrung und Herzensklugheit von den Erwachsenen zusammenwinden.
Attēls no:
Janvāris/ Januar
Luīze Pastore "Maskačkas stāsts"
Stāsts bērniem, kas sākas ar intrigu, kad mazais Jēcis ir pateicis aizliegto teikumu, ka Rīga ir gatava. Stāsts par vēlmēm un sapņiem Brīvības ielā un Maskavas forštatē. Ļoti būtiska nozīme R.Pētersona zīmējumiem un Jēča kartēm.
Luīze Pastore "Die Geschichte von Maskatschka"
Eine Kindergeschichte, die mit einer Intrige beginnt, als der kleine Jakob den verbotenen Satz ausgesprochen hat, dass Rīga fertig ist. (Das ist aus der Legende über Riga. Man darf nicht diese Worte sagen, sonst wird die Stadt in den Fluss Daugava ertrinken.) Die Geschichte über die Wünsche und Träume in der Freiheitsstraße und in der Moskauer Vorstadt. Eine große Bedeutung haben die Zeichnungen von R.Petersons und auch die Rigaer Karten vom kleinen Jakob.
Attēls no:
Februāris/ Februar
Paulu Koelju "Sānsolis"
Par Koelju grāmatām nefanoju, bet vairākas esmu izlasījusi un kaut kas tajās pievelk. Par šo secinājums - bija vajadzīgs vien lidojums ar paraplānu, nevis šis sānsolis. Jā, bet tāda nu bija notikumu secība. Un vēl  - vai dzīve labklājībā tiešām tā notrulina? Jo varones sajūtas pret saviem tuvākajiem tiešām ir vēsas, lai neteiktu nekādas.
Paolo Coelho "Seitensprung"
Ich bin kein Fan von den Büchern von Coelho, aber einige habe ich gelesen und etwas zieht in seinen Büchern an. Über dieses kann ich schlussfolgern - die Heldin brauchte nur einen Flug mit Paraplan, aber keinen Seitensprung. Ja, aber so war die Aufeinanderfolge der Ereignisse. Und noch - stumpft das Leben im Wohlstand  so die Gefühle ab? Weil die Gefühle von Heldin gegen ihre Lieben kalt sind, um nicht zu sagen, dass überhaupt keine.
Marts
Ričards Naits "Galma gleznotāja māceklis"
Varbūt šo grāmatu nebūtu izvēlējusies - vēsturiskie romāni nav mana stihija, bet biju jau lasījusi atsauksmes, un grāmata mani ieinteresēja. Noteikti ieintriģē ievads par to, ko mēs redzam spoguli, vai tas ko es redzu, esmu tikai es. Par to kā atbildi uz jautājumu meklēja jaunais mākslinieks Johans. Grāmatas stils šķiet ļoti vienkāršs un rāms, bet aizrauj. Jo interesē, kā aug topošais mākslinieks, kā notiek gleznošana, krāsu jaukšana, arī tā laika dzīve Flandrijā.
März
Richard Knught "Der Lehrling des Hofskünstlers"
Vielleicht würde ich dieses Buch nicht wählen, weil die historischen Romane nicht meine Lieblingslektüren sind, aber ich habe vorher die Annoncen gelesen, und das Buch hat mein Interesse geweckt. Bestimmt weckt das Interesse die Einführung mit den Worten, was wir im Spiegel sehen, ob das, wen ich da sehe, bin nur ich. Darüber wie die Antwort der junge Künstler Johann sucht, geht es in diesem Buch. Der Stil dieses Buches scheint sehr einfach und ruhig, aber er fesselt. Weil es interessant ist, wie der Nachwuchskünstler wechst, wie er malt, wie werden die Farben gemischt, auch damaliges Leben in Flandern.
Attēls no:
Marts/ März
Džodžo Moja "Pirms atkal tiksimies"
Aizkustinošs, cik skaists, tikpat sāpīgs stāsts. Patiesībā latviešu varianta nosaukums jau pasaka atbildi jautājumam, kas tiek gaidīta sešus mēnešus. bet nevis vienkārši gaidīta, bet izdzīvota. Kaut gan gribētos dzirdēt, ka Vilam ir jādzīvo. Lai arī prāts aptver, tad sirdij ir grūtāk pieņemt Vila atbildi. "Tu izmainīji manu dzīvi vairāk, nekā šī nauda jelkad izmainīs tavējo."
Jojo Moyes "Ein ganzes halbes Jahr"/ "Me Before You"
Bewegende, wie viel schöne, so viel auch schmerzliche Geschichte. Der Titel der lettischen Übersetzung sagt schon die Antwort, worauf im Buch sechs Monate gewartet wird, aber nicht einfach gewartet, aber durchgelebt. Wenn auch man hören möchte, dass Will leben muss. Obwohl der Verstand fasst, dann ist es für das Herz schwerer die Antwort von Will anzunehmen.
Attēls no:
Marts/ März
Literatūras žurnāls "Latvju teksti" Nr.25
Literaturmagazin
Attēls no:
Aprīlis/ April
Nora Ikstena "Jaunavas mācība"
Šķiet šo grāmatu tiku lasījusi, bet nevarēju atcerēties. Palasot, kaut kas nāca atmiņā. Interesanti, kā N. Ikstena izstāsta dzimtas sieviešu stāstus, īpaši jau rakstnieces valoda piesaista šai grāmatai.
Nora Ikstena "Die Lehre der Jungfrau"
Die lettische Schriftstellerin erzählt die Schicksäle der Fraueen einer Familie. Besonders fesselt die Geschichte dank der Sprache der Schriftstellerin.
Attēls no:Aprīlis/ April
Ketija Kellija "Medus karaliene"
Cathy Kelly "Die Honigkönigin"
Attēls no:
Lūsinda Railija "Meitene uz kraujas"
Lucina Riley "The Girl on the Cliff"
Attēls no:

Reičela Džoisa "Harolda Fraja neticamais svētceļojums"
Rachel Joyce "Der unglaubliche Pilgerreise von Harold Fry"
Attēls no

Latvju Teksti 2015/3
Literaturmagazin
Attēls no:

Daina Tabūna "Pirmā reize"
Stāsti.
Daina Tabūna "Das erste Mal"
Geschichten
Attēls no:Riika Pulkkinena "Patiesība"/ "Wahrheit"


Klarisa Pinkola Estesa, Ph.D."Sievietes, kuras skrien ar vilkiem"
Clarissa Pinkola Estes, Ph.D. "Frauen, die mit Wölfen rennen"

Attēls no:Māris Berziņš "Svina garša"
Maris Berziņš "Geschmack von Blei" 
Attēls no:
Debija Makombera "Sākt šajā brīdī"
Debbie Macomber "Jetzt beginnen"Latvju teksti. Nr.5/2015 Attēls no
Literaturmagazin "Latvju teksti"

1 komentārs:

Kanopamy teica...

Prosit Neujahr!
Alles Gute und viele krative Stunden wünsche ich Dir liebe Rita für 2016!
Liebe Grüsse, Karola